Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af boligareal på Holbækvej 114

Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af boligareal på Holbækvej 114

Ringsted Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af boligareal på Holbækvej 114, matr.nr. 1b Ejlstrup, Ringsted Jorde.

Der er en klagefrist på 4 uger fra afgørelsen er blevet offentliggjort, det vil sige at klagefristen er d. 29. oktober 2019.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen, der kan læses her: PDF icon Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af boligareal på Holbækvej 114

Sidst opdateret

01.10.2019