Offentlig høring af Planstrategi 2019-2031 "Sammenhæng i Muligheder'

Ringsted byråd har 9. september 2019 besluttet at udsende Planstrategi 2019 'Sammenhæng i Muligheder' i offentlig høring i 8 uger.
Forsiden af Planstrategien
Planstrategi 2019-2031 'Sammenhæng i Muligheder'

Planstrategien har til formål at skabe debat forud for udarbejdelsen af en ny kommuneplan. Den indeholder forskellige temaer, som der er et politisk ønske om at arbejde med i den fremtidige planlægning. Temaerne er samlet under overskriften 'Sammenhæng i Muligheder' og omfatter:

  • Bosætning og byvækst
  • Det blå og grønne
  • Klima
  • Fællesskaber 

I høringen vil vi gerne have dine bemærkninger og høringssvar til emnerne. Eksempelvis hvordan skal Ringsted Kommune fysisk udvikle sig fremadrettet? Hvor skal vi bo, hvordan skal vores natur beskyttes og benyttes? Hvordan skal der arbejdes med klima og bæredygtighed? Og hvordan skal fællesskaber og samarbejde være bærende?

Offentlighedsperiode og borgermøde

Planstrategien er i offentlig høring fra 10 september til 5. november 2019. Høringssvarene skal være modtaget af Teknik- og Miljøcenteret senest tirsdag 5. november 2019.

Administrationen behandler samtlige høringssvar og fremlægger disse til politisk behandling. Herefter vil Byrådet tage stilling eventuelle ændringer foranlediget af høringssvarene.

Høringssvar skal være skriftlige og sendes til byplan@ringsted.dk eller Teknik- og Miljøcenter, Rønnedvej 9, 4100 Ringsted. Mærk henvendelsen ”Høringssvar til Planstrategi 2019”.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøcentret på tlf. 57 62 63 00 eller pr. mail til byplan@ringsted.dk.

Der afholdes borgermøde 29. oktober 2019. Tid og sted følger. 

Download og afhentning af Planstrategien

Planstrategien kan downloades fra nedenstående link

Planstrategi 2019-2031 'Sammenhæng i Muligheder'

Du har også mulighed for at få udleveret et trykt eksemplar af planerne ved henvendelse til Teknik- og Miljøcenter.

Sidst opdateret

11.09.2019