Postliste den 1. april 2020

Sagsnr.: 6104
Afsender: Holbæk Kommune
Sagstitel: Amtstue Alle - jordflytning fra fibernet
Dokumenttitel: Anmeldelse af 120 tons kl. 1 jord til Eriksholm jordtip
Indholdbeskrivelse: Ok fra Holbæk
   
Sagsnr.: 13186
Afsender: Børne- og Undervisningsministeriet
Sagstitel: Ansøgning om støtte fra ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange sårbare og udsatte børn
Dokumenttitel: Autosvar/Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/Puljesekretariat
Indholdbeskrivelse: UVM's Kvitt for modtagelse
   
Sagsnr.: 16323
Afsender: Børne- og Undervisningsministeriet
Sagstitel: Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud 2018
Dokumenttitel: Projektnr.: 141521 projekt Kompetenceudvikling indenfor den styrkede pædagogiske læreplan
Indholdbeskrivelse: UVM godkender indberetning vedr. aktiviteter
   
Sagsnr.: 4587
Afsender: Lone Lund-Rasmussen
Sagstitel: Skema A - Æblehaven
Dokumenttitel: Fwd: Ringsted
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Jens Christian Frederiksen
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar fra en gruppe lodsejere ved Gyrstinge Sø
Indholdbeskrivelse: Jens Christian Frederiksen
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: LM Huse A/S
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Spørgsmål og ønske om præcisering byggetilladlese
Indholdbeskrivelse: frafald byggetilladelsens pkt. 29, handicaptoilet
   
Sagsnr.: 3122
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Eilekiersvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=21ecf142728e4567bf04744be11804ee]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK godkendt (2. version)
   
Sagsnr.: 10463
Afsender: Jonas Andersson
Sagstitel: Søgade 1A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: SV: Orientering vedrørende høringssvar mv. - sag 19/10463
Indholdbeskrivelse: Ønsker udskut frist
   
Sagsnr.: 20096
Afsender: Ringsted Håndværker og industriforening
Sagstitel: Sct Hansgade 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Opstart d. 20.4.2020
   
Sagsnr.: 5995
Afsender: Nikolaj Piil
Sagstitel: Sigerstedvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Sløjfning af olietank
   
Sagsnr.: 6112
Afsender: EDC Selandia Vejgaard & Partnere
Sagstitel: Egerupvej 109, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: VS: Til kommunen forespørgsel på mulighed for udstykning - Egerupvej 109, Gyrstinge, 4173 Fjenneslev - EDC 47502196
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: HOFOR A/S
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Bådtilladelser, Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: Kopier af tilladelser fra HOFOR. Tilladelser meddelt før Ringsted Kommunes overtagelse af Haraldted Sø
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: HOFOR A/S
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Bådtilladelser, Gyrstinge Sø
Indholdbeskrivelse: Tilladelser fremsendt af HOFOR. Tilladelser meddelt før Ringsted Kommunes overtagelse af Gyrstinge Sø.
   
Sagsnr.: 6124
Afsender: Kim S Bjerring
Sagstitel: Aktindsigt - Ottestrupvej 5, 7 og 15b
Dokumenttitel: VS: aktindsigt ottestrupvej 5 og 7
   
Sagsnr.: 6128
Afsender: Solrød Biogas
Sagstitel: Holbækvej 103, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Levering af afgasset biomasse - Peter Nikolaj Simonsen
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: LM Huse A/S
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Aldi Ringsted - Køgevej 40 - Frafald pkt. 29 i byggetilladelse
Indholdbeskrivelse: Ansøger vender tilbage vedr pkt. 12 - hegn
   
Sagsnr.: 6135
Afsender: Timo Jensen
Sagstitel: Timo Jensen ønsker en sag på Plan- og Boligudvalgets møde vedr. Kommuneplantillæg og ændring af Lokalplan
Dokumenttitel: Sag til Plan og Boligudvalgets dagsorden
Indholdbeskrivelse: Fra Timo Jensen
   
Sagsnr.: 13386
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Høring beredskabet - Ørnevej 2 / Køgevej 28-30, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Beredskabet har ikke modtaget supl materiale efter møde med ansøger i 2018
   
Sagsnr.: 13386
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Beredskabets tilbagemelding
Indholdbeskrivelse: Mangler redegørelse for indsatsforhold samt repos v. 1. sal - afventer redegørelse
   
Sagsnr.: 5375
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Beredskabets tilbagemelding på Pavilloner
Indholdbeskrivelse: Ingen indsigelser
   
Sagsnr.: 13077
Afsender: Lars Vang
Sagstitel: Helhedsplanpuljen
Dokumenttitel: Projekt nr. 1059. Sti- og blomsterprojekt Nordrup Blomsterpark
Indholdbeskrivelse: Svar til Lars Vang
   
Sagsnr.: 3798
Afsender: Gefion
Sagstitel: Høring af reviderede vandløbsregulativer
Dokumenttitel: Bemærkninger fra Gefion til dagsordenspkt., KMU
Indholdbeskrivelse: Bemærkninger og forslag til dagsordenspkt. vedrørende proces og etablering af vandløbsråd.
   
Sagsnr.: 3798
Afsender: Øvre Suså Vandløbslaug
Sagstitel: Høring af reviderede vandløbsregulativer
Dokumenttitel: Anmodning om nedsættelse at et
Indholdbeskrivelse: Fra Øvre Suså Vandløbslaug. Forslag om at et vandløbsråd skal følge regulativarbejde.
   
Sagsnr.: 2759
Afsender: Alfa Specialaffald
Sagstitel: Bragesvej 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Bragesvej 18, Ringsted
Indholdbeskrivelse: Lukker for tømning
   
Sagsnr.: 14731
Afsender: Lund Huse ApS
Sagstitel: Ålbæk Huse 41, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Ålbæk Huse 41, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 4/1/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6390
Afsender: Niels Svenningsen
Sagstitel: Slangerupvej 57, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Slangerupvej 57, 4100 Ringsted Byggetilladelse: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 6 - 4/1/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Robert Jensen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 14 - 4/1/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 16267
Afsender: Jord Miljø A/S
Sagstitel: Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Ren jord fra Asger Jorns Allé 20, København
Indholdbeskrivelse: 480 tons kl. 0 jord
   
Sagsnr.: 5308
Afsender: DAB
Sagstitel: Generalforsamling og konstitueret bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Mølleparken i 2020
Dokumenttitel: UDSÆTTELSE af generalforsamling i G/F Mølleparken den 22. april 2020
Indholdbeskrivelse: DAB meddeler generalforsamling er udsat på ubestemt tid grund corona krisen.
   
Sagsnr.: 5702
Afsender: Christel Friedl
Sagstitel: Havreholmsvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Kontakt til landbrugsstyrelsen
   
Sagsnr.: 4304
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Sundhedshus - Grundkøb
Dokumenttitel: Arealoverførsel - matr. nr. 1br til 1bl Ringsted Markjorder - Eksercerpladsen 1 - LE34 p.nr. 1808020
Indholdbeskrivelse: Susanne Gress LE34 A7S fremsender målerblad for endelig tinglysning af matrikulære berigtigelser.
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Friluftsrådet
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: Svar fra Friluftsrådet om prøveplan for Ll. Haraldsted sø
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Friluftsrådet
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: Spørgsmål til MST om prøvetagningsplan i PULV vedr. Ll. Haraldsted sø DKBW 1179 ikke låst/godkendt
   
Sagsnr.: 10780
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø, ansøgning til MST om aluminium udbringning MBL §27
Dokumenttitel: Evt. påvirkning af bilag IV arter ved Al-behandling af Skjoldnæsholm Gårdsø
Indholdbeskrivelse: spørgsmål fra mst vedr. bilag IV
   
Sagsnr.: 6165
Afsender: Kommunekredit
Sagstitel: Lån Kommunekredit kontrakt nr. 202052045
Dokumenttitel: Lån nr. 202052045 - Energibesparende foranstaltninger mv. : 34.132.112 DKK - Følgebrev Berigtigelse
   
Sagsnr.: 6166
Afsender: Kommunekredit
Sagstitel: Lån Kommunekredit kontrakt nr. 202052042
Dokumenttitel: Lån nr. 202052042 - Containere til affaldshåndtering: 1.347.092 DKK - Følgebrev Berigtigelse

Sidst opdateret

02.04.2020