Postliste den 10. februar 2020

Sagsnr.: 1157
Afsender: Henrik Andreasen og Mie Pedersen
Sagstitel: vandløb - Suså - vandløbsregulering - afværgegrøfter ved Vetterslev
Dokumenttitel: Høringssvar + kvittering
Indholdbeskrivelse: kommentar fra Henrik og Mie
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Det kreative fællesskab
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Det kreative fællesskab tilmelding til Kunst i Pinsen 2020
Indholdbeskrivelse: Sender tilmeldingsskema
   
Sagsnr.: 19970
Afsender: Mads Høgh Larsen
Sagstitel: Vandstjernevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vandstjernevej 2: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 2/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Marianne Kampmann
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Billede fra Det kreative fællesskab er ét billede
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 13077
Afsender: DGI Lokaludvikling
Sagstitel: Helhedsplanpuljen
Dokumenttitel: Svarbrev projekt 1058 Padel tennisbane i Jystrup
Indholdbeskrivelse: Svarbrev projekt 1058 Padel tennisbane i Jystrup 15. januar 2020
   
Sagsnr.: 3200
Afsender: BaneDanmark
Sagstitel: Vandløb - Vogsnbækken - BaneDK §47 ansøgning - broarbejde
Dokumenttitel: Ringsted-femern banen: Ansøgning om tilladelse til arbejder på jernbanebro henover Vognsbækken
Indholdbeskrivelse: ansøging fra Bane DK
   
Sagsnr.: 13077
Afsender: DGI Lokaludvikling
Sagstitel: Helhedsplanpuljen
Dokumenttitel: Svar vedr. projekt nr. 1056 Sidste del af projekt Udendørs Mødested
Indholdbeskrivelse: Svar vedr. projekt nr. 1056 Sidste del af projekt Udendørs Mødested 15. januar 2020
   
Sagsnr.: 13077
Afsender: DGI Lokaludvikling
Sagstitel: Helhedsplanpuljen
Dokumenttitel: Svarbrev Projekt nr. 1059. Sti- og blomsterprojekt Nordrup Blomsterpark
Indholdbeskrivelse: Svarbrev Projekt nr. 1059. Sti- og blomsterprojekt Nordrup Blomsterpark 15. januar 2020
   
Sagsnr.: 23647
Afsender: Geo Partner
Sagstitel: Vandløb - krydsning af vandløb - biogasledning DGD - Suså st. 1600
Dokumenttitel: Beredskabsplan forud for styret underboring af gasledning under Susåen
Indholdbeskrivelse: spørgsmål fra ansøger vedr. beredskabsplan
   
Sagsnr.: 1715
Afsender: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Sagstitel: Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
Dokumenttitel: Mulighed for at søge puljemidler for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet_Ringsted
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 26071
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: Istandsættelse af broer 2017 og 2018
Dokumenttitel: RE: Ringsted Kommune - broer Store Bøgeskov
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 15552
Afsender: Ørslev Landsbylalug
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2020
Dokumenttitel: Ansøgning fra Ørslev Landsbylalug
Indholdbeskrivelse: Ansøgning om tilskud til foredrag 21.10.2020. Fællesarrangement mellem Ørslev, Sneslev og Nordrup-Farendløse.
   
Sagsnr.: 3210
Afsender: Wojciech Iwanczuk
Sagstitel: Holbækvej 103, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgning om metaldetektor søgning
Indholdbeskrivelse: Wojciech Iwanczuk søger om tilladelse til at gå med metaldetektor på privat mark.
   
Sagsnr.: 3211
Afsender: Makro MultiKruzer
Sagstitel: Eventyrvej 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Søgning med metaldetektor
Indholdbeskrivelse: Makro Multikruzer søger om tilladelse på kommunal mark.
   
Sagsnr.: 20406
Afsender: Karsten Andersen
Sagstitel: Felten 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anmeldelse Karsten Andersen Felten 31.pdf
Indholdbeskrivelse: Anmeldelse af kloakændring
   
Sagsnr.: 3220
Afsender: Ole Hilbert
Sagstitel: Sct Hansgade 33, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lovliggørelse af beboelse: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 2/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3223
Afsender: Makro MultiKruzer
Sagstitel: Høm Byvej 15, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgning
Indholdbeskrivelse: Makro Multikruzer søger om tilladelse til at søge med metaldetektor på kommunal markareal.
   
Sagsnr.: 3226
Afsender: Karen Tranekær
Sagstitel: Brogade 29, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vedr. renovation i Brogade 29-31
Indholdbeskrivelse: Oplysning om ejer/administratorforhold
   
Sagsnr.: 3227
Afsender: Makro MultiKruzer
Sagstitel: Søgning med metaldetektor på private markarealer, matr. nr. 12a og 4af Høm by, Høm
Dokumenttitel: Søgning med metaldetektor
Indholdbeskrivelse: Makro Multikruzer søger om tilladelse til søgning på private markarealer.
   
Sagsnr.: 3231
Afsender: Wojciech Iwanczuk
Sagstitel: Søgning med metaldetektor på private markarealer, matr. nr. 12a og 4af Høm by, Høm
Dokumenttitel: Ansøgning med metaldetektor
Indholdbeskrivelse: Wojciech Iwanczuk søger om tilladelse til søgning på private arealer.
   
Sagsnr.: 14635
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Vandløb - Fosforvådområde - Gørlev Mose
Dokumenttitel: FW: vedr. Gørlev Mose
Indholdbeskrivelse: mail fra SWECO vedr. dækning af projektlledesle
   
Sagsnr.: 14635
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Vandløb - Fosforvådområde - Gørlev Mose
Dokumenttitel: Gørlev Mose
Indholdbeskrivelse: fra SWECO, vedr. accept af skift af rådgiver, nu projektleder skifter job
   
Sagsnr.: 14635
Afsender: Miljø- og Fødevareministeriet
Sagstitel: Vandløb - Fosforvådområde - Gørlev Mose
Dokumenttitel: SV: vedr. skift af rådgiver til forundersøgelse af fosforvådormåde
Indholdbeskrivelse: svar fra Landbrugsstyrelsen, vedr. at det er muligt at skfite til anden rådgiver.
   
Sagsnr.: 14635
Afsender: EnviDan
Sagstitel: Vandløb - Fosforvådområde - Gørlev Mose
Dokumenttitel: SV: Vedr. mulig overtagelse af projekt: Forundesøgelse af fosforvådområde ved Gørlev Mose
Indholdbeskrivelse: tilbagemelidng fra EnviDan. De vil gerne overtage projeket med de angivne forudsætninger
   
Sagsnr.: 1096
Afsender: Midt- og Vestsjællands Politi
Sagstitel: Udpegning af medlemmer til Lokalrådet april 2020 til ultimo marts 2022
Dokumenttitel: Vedr. brev om udpegning af kommunale medlemmer til lokalrådene i Midt- og Vestsjællands Politi
Indholdbeskrivelse: Ny procedure for udpegning af civile og kommunale medlemmerDen nuværende udpegningsperiode for siddende lokalrådsmedlemmer udløber d. 31. marts2020. Tidligere har kommunerne indstillet både kommunale og civile lokalrådsrepræsentanter, som efterfølge
   
Sagsnr.: 14635
Afsender: EnviDan A/S
Sagstitel: Vandløb - Fosforvådområde - Gørlev Mose
Dokumenttitel: SV: Vedr. mulig overtagelse af projekt: Forundesøgelse af fosforvådområde ved Gørlev Mose
Indholdbeskrivelse: justeret forsikringscertifikat
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Ina Christensen
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Ina sender fotoes til Kunstdage i Pinsen 2020.
Indholdbeskrivelse: Inas billeder
   
Sagsnr.: 3241
Afsender: Care4nature
Sagstitel: Nationalt projekt for spredningsnedsættelse af invasive planter
Dokumenttitel: Nationalt projekt for spredningsnedsættelse af invasive planter
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3252
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postliste den 24. januar 2020
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 24. januar 2020
Indholdbeskrivelse: Sagsnr.: 1110Sagstitel: KlyngedannelseDokumenttitel: Aktivitets- og naturhus i Vrangeskov Svar fra Naturstyrelsen om placering
   
Sagsnr.: 3241
Afsender: Care4nature
Sagstitel: Nationalt projekt for spredningsnedsættelse af invasive planter
Dokumenttitel: Svar fra Care4Nature
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3250
Afsender: SKI Assemble
Sagstitel: Aktindsigt vedr. køb af nyt daginstitutionssystem
Dokumenttitel: Assemble anmoder om aktindsigt
Indholdbeskrivelse: ved manglende svar på mail af 10.01.20 anmoder de nu om aktindsigt
   
Sagsnr.: 12370
Afsender: Louise Stenander
Sagstitel: Smålodsvej 20 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Supplerende oplsyninger
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 19491
Afsender: Zarghoona Ghazi
Sagstitel: Boligsociale indsatser 2020
Dokumenttitel: VS: Syklub
Indholdbeskrivelse: Indsatsen henvender sig ikke til børn/unge under 15 år
   
Sagsnr.: 19491
Afsender: Zarghoona Ghazi
Sagstitel: Boligsociale indsatser 2020
Dokumenttitel: Re: Ansøgning om økonomisk støtte til syklub
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3254
Afsender: Rolund-Ingvarsen
Sagstitel: Jernbanevej 0, EJ I E&M EJ I E&M
Dokumenttitel: Solbærvænget 17, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 2/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 12306
Afsender: DSV Transport A/S
Sagstitel: Ansøgning om midlertidig vejadgang til Køgevej 166 i Fjællebro
Dokumenttitel: VS: Tilladelse til midlertidig vejadgang
Indholdbeskrivelse: DSV ønsker ændret tidsperiode for kørslen
   
Sagsnr.: 747
Afsender: Radiohistorisk Forening Ringsted
Sagstitel: Radiohistorisk Samling
Dokumenttitel: Anmodning om dok. for udbetaling til brug i pengeinstitut
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Tværfaglig Seniorklub
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Tværfaglig Seniorklub ansøgning aktiviteter
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Tværfaglig Seniorklub
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Tværfaglig Seniorklub ansøgning udflugt
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3261
Afsender: Lars Nila Nielsen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren og BUU vedr. fremtiden for Stakhavegård
Dokumenttitel: Henvendelse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 10712
Afsender: Nikolaj Winther
Sagstitel: Vedligeholdelse af hæk og træer rundt om Havekolonien Virkelyst
Dokumenttitel: Rykker !
Indholdbeskrivelse: Nikolaj Winther rykker for svar på henvendelse af 22. oktober 2019 om beplantning.
   
Sagsnr.: 3275
Afsender: Wojciech Iwanczuk
Sagstitel: Møllevej 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgning om metaldetektor
Indholdbeskrivelse: Wojciech Iwanczuk søger på privat markareal.
   
Sagsnr.: 12365
Afsender: Henrik Steenfeldt Andersen
Sagstitel: Smålodsvej 20C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Smålodsvej 20C, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 4 - 2/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3281
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postliste den 4. februar 2020
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 4. februar 2020
Indholdbeskrivelse: Sagsnr.: 27469Sagstitel: Grejbank i RingstedDokumenttitel: Udbetaling af tilskud.pdf
   
Sagsnr.: 12776
Afsender: Midtsjællands Nedbrydning
Sagstitel: Langebjergvej 62, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3285
Afsender: Lars Erik Marquard Poulsen
Sagstitel: Kristoffersvej 35, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udestue: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 2/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   

Sidst opdateret

11.02.2020