Postliste den 10. januar 2019

Sagsnr.: 18725
Afsender: Ringsted IF-Gymnastik
Sagstitel: Foreningernes Gallaaften 2019
Dokumenttitel: Ringsted IF-gymnastik fremsender liste over medaljevindere.
   
Sagsnr.: 24389
Afsender: Fredningsnævnet for Vestsjælland
Sagstitel: Englerupvej 118, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tak for din mail
Indholdbeskrivelse: kvittering fra fredningsnævn
   
Sagsnr.: 21380
Afsender: Karin Tofft
Sagstitel: Ansøgning om udvidelse af vejadgang/overkørsel til Bøgevej 20
Dokumenttitel: Re: Bøgevej 20 - meget høj overkørsel
Indholdbeskrivelse: Karin Toft bekræfter modtagelse af mail
   
Sagsnr.: 548
Afsender: Cerius
Sagstitel: P henvisning
Dokumenttitel: Bekræftelse fra Cerius på modtaget mail
   
Sagsnr.: 7
Afsender: Gigtforeningens Oplysningskreds
Sagstitel: Børneattester, fremsendelse af accept på kendskab til loven om børneattester
Dokumenttitel: Gigtforeningens Oplysningskreds fremsender underskrevet erklæring om kendskab til indhentelse af børneattester.
   
Sagsnr.: 548
Afsender: SEAS-NVE
Sagstitel: P henvisning
Dokumenttitel: Ringsted Kommune, levering af strøm til gadelys, bekræftelse fra SEAS på oprettelse i FUS aftale
   
Sagsnr.: 568
Afsender: Skat
Sagstitel: Gadejord 0, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 329-112586 Administrativ varsling
Indholdbeskrivelse: Spørgsmål fra Vurderingsstyrelsen om fritagelsesvarsling
   
Sagsnr.: 7731
Afsender: Niras
Sagstitel: Skjoldnæsholm Gårdsø - forundersøgelse af sørestaurering
Dokumenttitel: Feltarbejde i morgen
Indholdbeskrivelse: orienteirng fra rådgiver
   
Sagsnr.: 7731
Afsender: Niras
Sagstitel: Skjoldnæsholm Gårdsø - forundersøgelse af sørestaurering
Dokumenttitel: Opmåling i morgen
Indholdbeskrivelse: orientering fra rådgiver
   
Sagsnr.: 7731
Afsender: Niras
Sagstitel: Skjoldnæsholm Gårdsø - forundersøgelse af sørestaurering
Dokumenttitel: RE: Skjoldenæsholm Gårdsø, indvinding af vand til golfbanen.
Indholdbeskrivelse: efterlysning af måling fra skalapæle
   
Sagsnr.: 7731
Afsender: Niras
Sagstitel: Skjoldnæsholm Gårdsø - forundersøgelse af sørestaurering
Dokumenttitel: Belastningsnotat
Indholdbeskrivelse: fra rådgiver
   
Sagsnr.: 578
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: vandløb - vandløbsregulering - privat vandløb - brorenovering nr. 118 - Store Bøgeskovvej
Dokumenttitel: Ringsted Brorenovering A108057 - Ansøgning for BV 118 Store Bøgeskovvej - UF af vandløb
Indholdbeskrivelse: ansøgning
   
Sagsnr.: 24210
Afsender: Skjoldenæsholm Golfcenter
Sagstitel: Indberetning af vandforbrug 2018
Dokumenttitel: Indberetning af vandforbrug 2018 - Skjoldnæsholm golfcenter
   
Sagsnr.: 24210
Afsender: Skee Vandværk I/S
Sagstitel: Indberetning af vandforbrug 2018
Dokumenttitel: LBH-SV: Indberetning om vandforbrug 2018 - Skee Vandværk I/S
   
Sagsnr.: 16
Afsender: Kværkeby IF
Sagstitel: Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2019
Dokumenttitel: Kværkeby IF søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.
   
Sagsnr.: 24004
Afsender: ingeniørfirmaet Bjørn B. Nielsen
Sagstitel: Ligustervænget 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ligustervænget 13, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 3 - 1/10/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 605
Afsender: Henrik Vestergaard
Sagstitel: Tinggade 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tinggade 6, 2, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 1/10/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 232
Afsender: Ejvind Hansen
Sagstitel: Holbækvej 226, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Holbækvej 226, Ringsted.
   
Sagsnr.: 621
Afsender: Ottonia ApS
Sagstitel: Henvendelse til Byrådet vedr. kloakarbejdet i Nørregade
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 627
Afsender: Karen Christensen
Sagstitel: Vejbump på Nordrupvej
Dokumenttitel: Angående vejbump på Nordrupvej
   
Sagsnr.: 18066
Afsender: M. Goldschmidt Ejd. Ringsted ApS
Sagstitel: M . Goldschmidt Ejendomme - Ringsted. nedgravede affaldsløsninger (Klosterparken)
Dokumenttitel: Opfølgning møde i Klosterparken
Indholdbeskrivelse: Materiale til det videre arbejde
   
Sagsnr.: 18066
Afsender: M. Goldschmidt Ejd. Ringsted ApS
Sagstitel: M . Goldschmidt Ejendomme - Ringsted. nedgravede affaldsløsninger (Klosterparken)
Dokumenttitel: Opfølgning møde i Klosterparken
Indholdbeskrivelse: Materiale fra Klosterparken - Julie
   
Sagsnr.: 21405
Afsender: Rambøll
Sagstitel: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Dokumenttitel: RE: Notat for behovsanalysen
   
Sagsnr.: 13378
Afsender: Dorthe Kirstine Reinholdt
Sagstitel: Nonnedalen 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nonnedalen 24, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 6 - 1/10/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 637
Afsender: Doris Pedersen
Sagstitel: Ris og ris Nordrupvej
Dokumenttitel: Nordrupvejen mellem Mulstrup og Nordrup
   
Sagsnr.: 193
Afsender: Svend-Erik Jakobsen
Sagstitel: Fejlmelding af gadelys, vejbelysning, udelys i 2019
Dokumenttitel: VS: Fejlmelding af gadelys langs Anlægsvej
   
Sagsnr.: 637
Afsender: Doris Pedersen
Sagstitel: Ris og ris Nordrupvej
Dokumenttitel: SV: Nordrupvejen mellem Mulstrup og Nordrup
   
Sagsnr.: 193
Afsender: Stig Bohnstedt
Sagstitel: Fejlmelding af gadelys, vejbelysning, udelys i 2019
Dokumenttitel: VS: Fejlmelding vejbelysning Kildemarken
   
Sagsnr.: 653
Afsender: Bjarne Fomsgaard
Sagstitel: Brentebjergvej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Udstykning af Brentebjergvej 11
   
Sagsnr.: 23174
Afsender: Niels Erik Wøhlk
Sagstitel: Henvendelse til Direktør Tine Christiansen vedr. manglende affaldsafhentning
Dokumenttitel: Ny henvendelse
   
Sagsnr.: 669
Afsender: Søren Paludan
Sagstitel: Østre Ringvej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Mails vedr. Oprensning søer Kærehave skov
Indholdbeskrivelse: Ind- og udgående mails
   
Sagsnr.: 669
Afsender: Søren Paludan
Sagstitel: Østre Ringvej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgning: Oprensning søer Kærehave skov
Indholdbeskrivelse: Indgået den 20. dec. 2018
   
Sagsnr.: 670
Afsender: Keld Gaardsvig Nielsen
Sagstitel: Dalen 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dalen 7, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 1/10/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

11.01.2019