Postliste den 10. juni 2020

Sagsnr.:

148

Afsender:

Ringsted IF Fodbold

Sagstitel:

Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020

Dokumenttitel:

Ringsted IF-herrefodbold søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.

   

Sagsnr.:

16539

Afsender:

FOF Syd- og Vestsjælland

Sagstitel:

Voksenundervisning 2019 - aftenskoler

Dokumenttitel:

Tilskudsafregning 2019 for FOF Syd- og Vestsjælland

Indholdbeskrivelse:

Årsregnskab FOF 2019

   

Sagsnr.:

7946

Afsender:

HedeDanmark A/S

Sagstitel:

Sigerstedvej 74, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Miljøtilsyn på Sigerstedvej 74

   

Sagsnr.:

5434

Afsender:

Finn Andersen

Sagstitel:

Kværkebyvej 2B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Tilbagemelding på trafiksikkerhedsvurdering af parkeringsplads

   

Sagsnr.:

19355

Afsender:

Per Bigum Christensen

Sagstitel:

Ejlstrupvej 160, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kajakskur: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 3 - 6/10/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7797

Afsender:

Ringsted Re-design

Sagstitel:

Korrespondance vedr. Covid19 / Corona til foreningslivet

Dokumenttitel:

Mail fra Ringsted Redesign om åbning

   

Sagsnr.:

7797

Afsender:

Stop Spild Lokalt

Sagstitel:

Korrespondance vedr. Covid19 / Corona til foreningslivet

Dokumenttitel:

Mail fra Stop Spild om start i lokaler

   

Sagsnr.:

7797

Afsender:

Natteravnene

Sagstitel:

Korrespondance vedr. Covid19 / Corona til foreningslivet

Dokumenttitel:

Mail fra Natteravnene om brug af Hyldegården

   

Sagsnr.:

5890

Afsender:

Kullegaard A/S

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Pavillon - sluterklæring for statik

Indholdbeskrivelse:

Modtaget pr. mail - modtages også via B&M

   

Sagsnr.:

5890

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Pavilloner - manglende materiale inden ibrugtagning - Etape 1

Indholdbeskrivelse:

Grundet grundlovsdag fremsendes fotos mandag d. 8.6

   

Sagsnr.:

5890

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Pavilloner - Fotos af niveaufri adgang

Indholdbeskrivelse:

Sendt af Søren fra Boligselskabet Sjælland

   

Sagsnr.:

8906

Afsender:

Christopher Petersen

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 2 - 6/10/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

12333

Afsender:

Jens Faurschou

Sagstitel:

Nyvangsvej 41, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Sagsnr.:19/12333 - Dok.nr.:81934/20 Telefonnotat

Indholdbeskrivelse:

ok til placering

   

Sagsnr.:

8959

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Skeevej 83, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=45d2e24334844675a6416eddc1e75da5]

   

Sagsnr.:

15625

Afsender:

Geopartner

Sagstitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Jnr.: 2021142, Køgevej 40, Ringsted - Supplerende situationsplan

Indholdbeskrivelse:

Forslag til tinglysning omkring varme fremsendt til godkendelse

   

Sagsnr.:

6160

Afsender:

Niels Hansen

Sagstitel:

Haraldstedvej 162, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Udfyldt skema.

   

Sagsnr.:

10558

Afsender:

Thomas Jensen

Sagstitel:

Kværkebyvej 95A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Underskrevet erklæring vedr. ukompliceret byggeri

   

Sagsnr.:

10755

Afsender:

RUBOW arkitekter A/S

Sagstitel:

Helhedsplan etape 2 Ringsted Sportscenter

Dokumenttitel:

svar til rådgiver og brugermøde - Ringsted Sportscenter

   

Sagsnr.:

8906

Afsender:

Christopher Petersen

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 3 - 6/10/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8906

Afsender:

Christopher Petersen

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Ørnevej 2 - Ansøgning om nedrivning med ukorrekt fuldmagt

Indholdbeskrivelse:

Ønsker opringning

   

Sagsnr.:

8906

Afsender:

Christopher Petersen

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Mail med korrekt afgrænsning af nedrivning

   

Sagsnr.:

8925

Afsender:

Kirsten Hyldebo Olsen

Sagstitel:

Ålbæk Huse 45, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Ålbæk Huse 45, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 6/10/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8983

Afsender:

Michael Janco Nielsen

Sagstitel:

Nebsmøllevej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Carport: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 6/10/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

11.06.2020