Postliste den 10. marts 2020

Sagsnr.: 4849
Afsender: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
Sagstitel: Screeningshøring vedr. Ringsted-Femernbanen, jordvolde ved Havrebjergvej
Dokumenttitel: SV: Klage over banedanmark manglende overholdelse af aftaler i forbindelse med ekspropriation. Fortegnelsen nr. 51 under lb. Nr. Rgs-018
   
Sagsnr.: 4889
Afsender: Simon Christensen
Sagstitel: Gyrstingevej 99, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Oplysninger til behandling af sag
   
Sagsnr.: 322
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding Vvs
   
Sagsnr.: 22124
Afsender: Gerhard Knudsen
Sagstitel: Farendløsevej 67, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: forslag til fyggefelt
   
Sagsnr.: 19651
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: SV: Sagsnr.:19/19651 - Dok.nr.:29596/20 Udkast.docx
   
Sagsnr.: 19651
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: SV: Sagsnr.:19/19651 - Dok.nr.:29596/20 Udkast.docx
   
Sagsnr.: 19651
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: SV: Sagsnr.:19/19651 - Dok.nr.:29596/20 Udkast.docx
   
Sagsnr.: 2162
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Nørregade 43, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2019-54659.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 2162
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Nørregade 43, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2019-63280.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 4949
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Movias bestyrelse har godkendt regnskab 2019
Dokumenttitel: Movias bestyrelse har godkendt regnskab 2019
   
Sagsnr.: 7249
Afsender: John Petersen Sigersted A/S
Sagstitel: Humleorevej 29, 4140 Borup
Dokumenttitel: Vedr. Færdigmelding Humleorevej 27-29 4140 Borup
   
Sagsnr.: 237
Afsender: Verdo
Sagstitel: Fejlmelding af gadelys 2020
Dokumenttitel: SV: Ringsted, gadelampe påkørt, mulig stødfare / nedfaldsfare, vendeplads Kobbervej Benløse
   
Sagsnr.: 237
Afsender: Verdo
Sagstitel: Fejlmelding af gadelys 2020
Dokumenttitel: VS: VS: Ringsted, gadelampe påkørt, mulig stødfare / nedfaldsfare, vendeplads Kobbervej Benløse
   
Sagsnr.: 4960
Afsender: Kirkeministeriet
Sagstitel: Oprettelse af Haraldsted-Allindemagle Sogn
Dokumenttitel: Henvendelse fra Kirkeministeriet
Indholdbeskrivelse: Oprettelse af Haraldsted-Allindemagle Sogn
   
Sagsnr.: 14685
Afsender: John Erik Jensen
Sagstitel: Batteriet - overdragelse af fællesarealer
Dokumenttitel: Grundejerforeningen Batteriet
Indholdbeskrivelse: John Jensen oplyser han deltager alene.
   
Sagsnr.: 14685
Afsender: Sadik Zeki Topcu
Sagstitel: Batteriet - overdragelse af fællesarealer
Dokumenttitel: Vej -batteriet
Indholdbeskrivelse: Sadik Topcu oplyser videre forløb for proces er aftalt.
   
Sagsnr.: 14986
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Skælskørvej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2020-52130.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 4187
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: 14.12.15-P19-32-20 Eksercérpladsen 3, 4100 Ringsted - Forespørgelse på midlertidig ændring af redningsåbninger.
Indholdbeskrivelse: svar fra brand og redning
   
Sagsnr.: 22120
Afsender: Kim Kroejgaard
Sagstitel: Gyrstinge Præstemark 33, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fwd: Solceller til ABF Gyrstinge Præstehave
Indholdbeskrivelse: mail udveksling forhåndsdialog
   
Sagsnr.: 22120
Afsender: Kim Krøjgaard
Sagstitel: Gyrstinge Præstemark 33, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fwd: Solceller til ABF Gyrstinge Præstehave
Indholdbeskrivelse: mail udveksling
   
Sagsnr.: 22120
Afsender: Kim Krøjgaard
Sagstitel: Gyrstinge Præstemark 33, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fwd: Solceller til ABF Gyrstinge Præstehave
Indholdbeskrivelse: mail udveksling
   
Sagsnr.: 22120
Afsender: Kim Krøjgaard
Sagstitel: Gyrstinge Præstemark 33, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Sagnummer: 19/22120 Louise Nielsen
   
Sagsnr.: 4977
Afsender: Erik Emil Nielsen
Sagstitel: Hjelmsømaglevej 59, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sørup: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 3/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5127
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Skovbakken 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding -Forsyning
   
Sagsnr.: 2992
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Skovbakken 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding - forsyningen
   
Sagsnr.: 4542
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Skovbakken 20, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding - forsyning
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Ringsted IF-damefodbold
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Ringsted IF-damefodbold fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 13255
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Nonnedalen 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding - Forsyningen
   
Sagsnr.: 4447
Afsender: Orbicon A/S
Sagstitel: Robusthedsanalyse Ringsted Å og opland
Dokumenttitel: Robusthedsanalyse af vandløb i Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: 1. del fra Tivoli-søen til udløbet i Susåen samt tilløb
   
Sagsnr.: 11221
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Nonnedalen 21, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding - Forsyningen
   
Sagsnr.: 2532
Afsender: John-Erik Noer
Sagstitel: Præstelunden 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Præstelunden 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 3/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4986
Afsender: Lise Bjerglund
Sagstitel: Spørgsmål om indbyggertal fra ÆldreSagen
Dokumenttitel: VS: Nogle tal, please
   
Sagsnr.: 16012
Afsender: Claus Vesti Olsen
Sagstitel: Jernbanevej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Jernbanevej 3, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 5 - 3/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5001
Afsender: Økologisk VKST
Sagstitel: Søtoftevej 74
Dokumenttitel: Nedsat omlægningstid - Søtoftes jordbrug
   
Sagsnr.: 23139
Afsender: Susanne og Lars Holm
Sagstitel: Lillevang 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fwd: færdigmelding Trykprøvningscertifikat & Energimærke | Lillevang 22, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 19330
Afsender: Claus og Michael Bartels
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Ottestrupvej 3
Indholdbeskrivelse: handleplan ikke godkendt frist 16. marts
   
Sagsnr.: 23139
Afsender: Susanne og Lars Holm
Sagstitel: Lillevang 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fwd: Færdigmelding 13/23139 Lillevang 22, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 17845
Afsender: Jeudan Projekt & Service A/S
Sagstitel: Klosterparks Alle 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Matriale fra ansøger.
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Ringsted IF-boksning
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Ringsted IF-boksning fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Ringsted Handicap IF
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Ringsted Handicap IF fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Nordrup-Farendløse IF
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Nordrup-Farendløse IF fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 5032
Afsender: UdbudsHuset
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i kommunens private leverandører 2019
Dokumenttitel: Aktindsigt i private leverandørers fakturasum hos kommunen
   
Sagsnr.: 5035
Afsender: Henrik Andersen
Sagstitel: Nonnedalen 34, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haveskur: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 3/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5036
Afsender: Lars Vang
Sagstitel: Henvendelse til Byrådet vedr. udvidelse af gård-biograsanlæg - mulig inhabilitet
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 1183
Afsender: Simon Claes Schandorff Christensen
Sagstitel: Gyrstingevej 99, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Gyrstingevej 99, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 2 - 3/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 18959
Afsender: Rene Bitsch
Sagstitel: Tværalle 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: LIONS Kræmmermarked 2020: Camping-, festival- og salgsområder samt transportable konstruktioner, indsendelse nr. 2 - 3/10/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

11.03.2020