Postliste den 11. februar 2019

Sagsnr.: 3024
Afsender: KL
Sagstitel: KLs spørgeskemaundersøgelse om sundhedsområdet
Dokumenttitel: SV: Svar fra Ringsted Kommune: VS: Kommunerettede tabeller til kontrol i alle kommuner - deadline d. 8/2-19
   
Sagsnr.: 23789
Afsender: Mads Høgh Larsen
Sagstitel: Bastionen 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bastionen 8, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 2/11/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7866
Afsender: Mads Høgh Larsen
Sagstitel: Fælledvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fælledvej 42, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 2/11/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 23956
Afsender: Merethe Pedersen
Sagstitel: Fredsgårdsvej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Forespørgelse vedr. BBR - Olietank
   
Sagsnr.: 3249
Afsender: Martin Rotvitt Mortensen
Sagstitel: Nørregade 76, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nørregade 76, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/11/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3258
Afsender: Martin Zehngraff Poulsen
Sagstitel: Havrebjergvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Havrebjergvej 24, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/11/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2418
Afsender: Tommy Andersen
Sagstitel: Sigerstedvej 82, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Mail fra grundejer
   
Sagsnr.: 2423
Afsender: Martin Christensen
Sagstitel: Sigerstedvej 80, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Mail fra grundejer
   
Sagsnr.: 3264
Afsender: Martin Zehngraff Poulsen
Sagstitel: Havrebjergvej 29, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Havrebjergvej 29, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/11/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3265
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Køgevej 220, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Ansøgning om landzonetilladelse til udstykning - Køgevej 220, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 3267
Afsender: DAN-PROJECT ApS
Sagstitel: Allindemagle Huse 23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Allindemagle Huse - Opførelse af stålhagl for maskinoplag
Indholdbeskrivelse: forespørgsel
   
Sagsnr.: 6087
Afsender: Vetterslev-Sandby Vandværk
Sagstitel: Kontrol af Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk
Dokumenttitel: Takstblad 2019 - revideret
   
Sagsnr.: 18
Afsender: Ringsted IF-boksning
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2019-2020
Dokumenttitel: Ringsted IF-boksning fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 346
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Ringsted - København tilslutning af spor - Jordhåndtering - Banedanmark
Dokumenttitel: Præcisering af areal til midlertidigt oplag
   
Sagsnr.: 18
Afsender: Ringsted Tennisklub
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2019-2020
Dokumenttitel: Ringsted Tennisklub fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 37
Afsender: Lonnie Jensen
Sagstitel: Pileborggade 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Anvendelse af lejlighed
Indholdbeskrivelse: svar fra byplan
   
Sagsnr.: 20235
Afsender: Lars Bang Petersen
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2019
Dokumenttitel: Haraldsted-Allindemagle menighedsråd sender regnskab
Indholdbeskrivelse: Regnskab for nytårskoncert 20. januar - evaluering mangler.
   
Sagsnr.: 32022
Afsender: Midtsjællands Badmintonklub
Sagstitel: Midtsjællands Badmintonklub
Dokumenttitel: Foreningen fremsender gældende vedtægter.
   
Sagsnr.: 18301
Afsender: Ringstedkoret
Sagstitel: Ringstedkoret ønsker at blive forening og ikke aftenskole
Dokumenttitel: Ringstedkoret fremsender reviderede vedtægter.
   
Sagsnr.: 3271
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 07-02-2019
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 07-02-2019
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 366: Brugerråd Haraldsted Sø
   
Sagsnr.: 14475
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Nonnedalen 14, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding fra forsyningen
   
Sagsnr.: 23974
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Nonnedalen 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding fra forsyningen
   
Sagsnr.: 20147
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Lokalplan 301 for Ringsted Sportscenter - Behandling af lokalplanforslag
Dokumenttitel: Færdigmelding fra forsyningen
   
Sagsnr.: 16
Afsender: Ringsted Agility
Sagstitel: Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2019
Dokumenttitel: Ringsted Agility søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.
   
Sagsnr.: 1127
Afsender: Hanne Hansen
Sagstitel: Allindemaglevej 83, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Brev fra grundejer
   
Sagsnr.: 1040
Afsender: Agrovi
Sagstitel: Snekkerupvej 35, 4140 Borup
Dokumenttitel: Konsulent mener flyfotos skal gennemgås
   
Sagsnr.: 3717
Afsender: Michael Jensen
Sagstitel: Cykelsti Nordrupvej
Dokumenttitel: Høringssvar Michael Jensen
   
Sagsnr.: 23208
Afsender: Niels Christian Engelsborg Voss
Sagstitel: Kirkevej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ejer siger at majsdyrkning vil ophøre
Indholdbeskrivelse: Ønsker svar på, hvornår område er omklassificieret.
   
Sagsnr.: 3282
Afsender: Martin Zehngraff Poulsen
Sagstitel: Havrebjergvej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Havrebjergvej 38, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/11/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3717
Afsender: Keld Ludvigsen
Sagstitel: Cykelsti Nordrupvej
Dokumenttitel: Høringssvar Keld Ludvigsen, Nordrupvej 104
   
Sagsnr.: 3717
Afsender: Lars og Tina Boksa
Sagstitel: Cykelsti Nordrupvej
Dokumenttitel: Høringssvar Lars og Tina Boksa
   
Sagsnr.: 3717
Afsender: Frederick Juliussen
Sagstitel: Cykelsti Nordrupvej
Dokumenttitel: Høringsvar Nordrupvej 5
   
Sagsnr.: 5931
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Allindemaglevej 56, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Registreringsmeddelelse U2018-56477. Referencenr. 48246 /GK
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 3297
Afsender: Josephine Rasmussen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren m.fl. vedr. brug af gangen i Ringsted Sport Center
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 11516
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Valsømaglevej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Registreringsmeddelelse U2018-57118. Referencenr. 1803642
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 3320
Afsender: Kasper Dreyer Pedersen
Sagstitel: Hjelmsømaglevej 59, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Hjelmsømaglevej 59, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 2/11/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 24294
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Køge - Ringsted banen TP91 strækningen
Dokumenttitel: SV: Ringsted kommune, Bro i Fjællebro over Køgevej, belysning
   
Sagsnr.: 2509
Afsender: Ole Karup
Sagstitel: Jystrup Vinkelvej 7, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Oplysninger om bygninger.
   
Sagsnr.: 3717
Afsender: Poul Erik Hansen
Sagstitel: Cykelsti Nordrupvej
Dokumenttitel: Høringsvar Nordrupby 16
   
Sagsnr.: 9215
Afsender: Øvre Suså Vandløbslaug
Sagstitel: Øvre Suså Vandløbslaug
Dokumenttitel: Øvre Suså Vandløbslaug inviterer til generalforsamling d. 27 februar i Herlufmaglehallen
   
Sagsnr.: 21006
Afsender: Ingo Olsen VVS
Sagstitel: Vandstjernevej 14, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 623
Afsender: Gyrstinge Vandværk
Sagstitel: Kontrol af Gyrstinge Vandværk
Dokumenttitel: Fwd: Takstblad fra Gyrstinge Vandværk - regnskab
   
Sagsnr.: 2453
Afsender: Kværkeby Vandværk
Sagstitel: Kontrol af Kværkeby Vandværk
Dokumenttitel: Takstblad 2019
   
Sagsnr.: 3352
Afsender: Kim Grønbæk
Sagstitel: Cykelsti på Anlægsvej/Anlægget
Dokumenttitel: SV: Cykelsti - Anlægsvej - Ringsted
Indholdbeskrivelse: Kim Grønbæk - Høm Møllevej 13, henvender sig omkring cykelforholdene på Anlægsvej
   
Sagsnr.: 3363
Afsender: Kisser Francisk Lehnert
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. kommunens betaling for § 54 - støttetimer
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 440
Afsender: Ronni Desauv Pedersen
Sagstitel: Hedemosen 27, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Hedemosen 27, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 2/11/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

12.02.2019