Postliste den 11. februar 2020

Sagsnr.: 353
Afsender: Anne Windig
Sagstitel: Automatisk opkrævning af MKU IST
Dokumenttitel: Allerød
Indholdbeskrivelse: OBS på antal dage ved kun opkrævning af få dage i en mdr.
   
Sagsnr.: 18873
Afsender: Socialstyrelsen
Sagstitel: Socialstyrelsen tilbyder vejledning til styrkelse af indsats for borgere i hjemløshed
Dokumenttitel: Hjemløsetælling 2019 - Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: Notat fra møde i Ringsted 6. februar 2020
   
Sagsnr.: 3116
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udstykningskontrolskema - ID100150726 Vejudskillelse af Benløseparken.pdf
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3120
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Kærup Alle 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udstykningskontrolskema - ID100149948 Arealoverførsel 1g og 1b Benløse By.pdf
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3122
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Eilekiersvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udstykningskontrolskema - ID100149706 Udstykning 78b Benløse By.pdf
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3127
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Havemøllevej 72, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udstykningskontrolskema - ID100147867 Arealoverførsel 1c og 1d mfl Torpet.pdf
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 13373
Afsender: Michael Tedaldi Lohse
Sagstitel: Næstvedvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Brohuset, notat vedrørende brandkrav til altangange og terrasse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3306
Afsender: Udbudsvagten
Sagstitel: Aktindsigt tværgående - fra Udbudsvagten
Dokumenttitel: Mail fra Udbudsvagten - anmodning om aktindsigt
Indholdbeskrivelse: Vedr. eksterne leverandører
   
Sagsnr.: 738
Afsender: Kristian Lønborg Andersen
Sagstitel: Skrænten 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Høringer
Indholdbeskrivelse: borger der ikke er blevet hørt
   
Sagsnr.: 3309
Afsender: Michael Gundersen
Sagstitel: Brogade 29 ST TV, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Brogade 29-31
Indholdbeskrivelse: Oplysning om ændring af ejerforhold
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udstykningskontrolskema - ID100152731 - Arealoverførsel 12a og 12b Torpet.pdf
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 2587
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Havemøllevej 117, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udstykningskontrolskema - ID100153082 Ejendomsberigtigelse og arealoverførsel.pdf
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 77
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Fluebæksvej 61, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udstykningskontrolskema - ID100153252 - Udstykning 20a Benløse By.pdf
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 14829
Afsender: Arne Zwisler Nygaard
Sagstitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj: Nedrivning - der kræver anmeldelse, indsendelse nr. 2 - 2/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3318
Afsender: Torben Jorgensen
Sagstitel: Henvendelse vedr. mulighed for gave som tak for oplæg fra byrådsmedlem
Dokumenttitel: Henvendelse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 273
Afsender: Lars Ole Larsen
Sagstitel: Henvendelser om renovation 2020
Dokumenttitel: Bispegården - Gravearbejde
Indholdbeskrivelse: Svar fra Lars Ole Larsen - Vej- og Ejendomscenter
   
Sagsnr.: 19628
Afsender: Kim Frost Jensen
Sagstitel: Vandløb - Susåen - Ledningsbrud
Dokumenttitel: SV: Opfølgning på redegørelse vedr. udslip af spildevand i Vetterslev
Indholdbeskrivelse: svar fra renseanlægget
   
Sagsnr.: 450
Afsender: Ove Finding
Sagstitel: Affald - information 2020
Dokumenttitel: Korrektur til bogmærke – Ordrenummer: RING31B-5197
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3321
Afsender: Steen - J.J. Nyholm ApS
Sagstitel: Lavetten - jordhåndtering
Dokumenttitel: Vedr. jordhåndtering på Lavetten
Indholdbeskrivelse: Beskrivelse af sortering fra entreprenør
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: Eskildsen, Peter Giversen
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: RE: Vedr. vådområder og nye tiltag
Indholdbeskrivelse: mailkorrespondance med rådgiver om deklaration ifb vådområde. Deklaration og aftale er vedlagt
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: Jens Rasmussen
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: SV: Vedr. vådområde deklaration ved Vigersdal Å
Indholdbeskrivelse: svar fra hofor
   
Sagsnr.: 3337
Afsender: Nordrup Farendløse Lokalråd
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. 3 sager - sti- og blomsterprojekt, ansøgning om tilskud fra helhedsplanpuljen til Støtteforeningen samt ønske om vejledning fra jura
Dokumenttitel: Henvendelse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3337
Afsender: Nordrup Farendløse Lokalråd
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. 3 sager - sti- og blomsterprojekt, ansøgning om tilskud fra helhedsplanpuljen til Støtteforeningen samt ønske om vejledning fra jura
Dokumenttitel: Supplerende henvendelse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3344
Afsender: Rådet for Socialt Udsatte
Sagstitel: Henvendelse til borgmesteren vedr udsatteråd
Dokumenttitel: Høring vedr. lokale udsatteråd og udsattepolitik 2020
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3349
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postliste den 6. februar 2020
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 6. februar 2020
Indholdbeskrivelse: 2 dokumenter - Sagsnr.: 2581Sagstitel: Ansøgning af idrætsarragement på Haraldsted SøDokumenttitel: SV: Ansøgning om afholdelse af større idrætsarrangment på Haraldsted Sø 5-7. juni 2020.
   
Sagsnr.: 3350
Afsender: Peter Henrik Høegh
Sagstitel: Klosteralleen 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Klosteralleen 4, 4100 Ringsted - Separation kloak: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3355
Afsender: Peter Henrik Høegh
Sagstitel: Graversensvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Graversensvej 3, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3358
Afsender: Peter Henrik Høegh
Sagstitel: Klosteralleen 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Klosteralleen 24, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3361
Afsender: Peter Henrik Høegh
Sagstitel: Graversensvej 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Graversensvej 12, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3362
Afsender: Peter Henrik Høegh
Sagstitel: Graversensvej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Graversensvej 11, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: MST - Vandprojekter
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: Autosvar
Indholdbeskrivelse: kvittering for modtagelse af anmodning om udtalelse af forundersøgelse
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Carsten Bjørn (CAB)
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: Carsten Bjørn (CAB) delte "Statusrapport 2019, Restaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø" med dig.
Indholdbeskrivelse: link til statusrapport
   
Sagsnr.: 22193
Afsender: Kristian Cramer Kirkegaard
Sagstitel: Præstevej 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Byskovskolen afd. Benløse tætning ved ventilation til køkken
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 14635
Afsender: Clausen, Louise Skytte
Sagstitel: Vandløb - Fosforvådområde - Gørlev Mose
Dokumenttitel: RE: Gørlev Mose
Indholdbeskrivelse: kvittering fra sweco om ændret rådgiver
   
Sagsnr.: 3367
Afsender: Morgan Nilsson
Sagstitel: Nyvangsvej 41, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nyvangsvej 41 Stald: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 1 - 2/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3368
Afsender: Jimmi Stig Jensen
Sagstitel: Fjellebrohuse 20, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fjellebrohuse 20, 4100 Ringsted: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 2/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   

Sidst opdateret

13.02.2020