Postliste den 11. juni 2020

Sagsnr.:

13158

Afsender:

Henrik Østervemb Lilholm Nielsen

Sagstitel:

Horsetoftevej 11, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Horsetoftevej 11, 4100 Ringsted stald: Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger, indsendelse nr. 5 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

13157

Afsender:

Henrik Østervemb Lilholm Nielsen

Sagstitel:

Horsetoftevej 11, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Horsetoftevej 11, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

150

Afsender:

Ringsted IF-gymnastik

Sagstitel:

Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021

Dokumenttitel:

Ringsted IF-gymnastik søger om sæsontider i gymnastiksal for den kommende sæson

   

Sagsnr.:

21836

Afsender:

Lise Føns Christensen

Sagstitel:

Skeevej 87, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

Stestrupvej 235, 4370 Store Merløse: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8054

Afsender:

Kim Bjerring

Sagstitel:

Hegnsyn angående Ottestrupvej 5 og 7

Dokumenttitel:

detaljer vedrørende begæring om hegnsyn

   

Sagsnr.:

6859

Afsender:

Martin Hansen

Sagstitel:

Østre Parkvej 165, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tilbygning ØP: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8999

Afsender:

Økologisk Landsforening

Sagstitel:

Rundspørge fra Økologisk Landsforening

Dokumenttitel:

Det Økologiske Danmarkskort 2020

   

Sagsnr.:

7197

Afsender:

Ringsted og omegns Jagtforening

Sagstitel:

Udleje af areal ved Tolstrup gamle skole

Dokumenttitel:

Lejekontrakt med Ringsted og Omegns Jagtforening

Indholdbeskrivelse:

John Bollhorn bringer sine mails om møde i erindring.

   

Sagsnr.:

7197

Afsender:

Ringsted og omegns Jagtforening

Sagstitel:

Udleje af areal ved Tolstrup gamle skole

Dokumenttitel:

Lejekontrakt med Ringsted og Omegns Jagtforening

Indholdbeskrivelse:

John Bollhorn giver forslag til mødedag og tidspunkt.

   

Sagsnr.:

400

Afsender:

Grundejerforeningen Bastionen

Sagstitel:

Bastionen - overdragelse af fællesarealer

Dokumenttitel:

Færdiggørelse af udstykningen med grundejerforeningen Bastionen

Indholdbeskrivelse:

Peter Dehn har bemærkninger til referat og meddeler at den juridiske proces for overdragelse af arealer kan sættes igang.

   

Sagsnr.:

9007

Afsender:

Johnny Niels Andersen

Sagstitel:

Eskildstrupvej 64, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Eskildstrupvej 64, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9008

Afsender:

Jan Christensen

Sagstitel:

Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 10-06-2020

Dokumenttitel:

Dokument fra postlisten den: 10-06-2020

Indholdbeskrivelse:

Sagsnr 19355: Ejlstrupvej 160, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

9553

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Bataljonen - overdragelse af fællesarealer

Dokumenttitel:

Arealoverførsel - vejareal fra matr. nr. 82 Ringsted Markjorder - Bataljonen - LE34 p.nr. 1902932

Indholdbeskrivelse:

Susanne Gress LE34 opdatering af deklaration og dialog med Andelsboligforeningen af 1941 om tinglysning på fællesarealerne.

   

Sagsnr.:

9010

Afsender:

Connie Kæregaard

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Connie Kærgaard - ensretning af cykelskilt Tinggade

Dokumenttitel:

Borgerhenvendelse Connie Kærgaard - ensretning af cykelskilt Tinggade

   

Sagsnr.:

13270

Afsender:

Kira Møenbo Rasmussen

Sagstitel:

Egevej 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Egevej 4, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 2 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

237

Afsender:

Johnny Mortensen

Sagstitel:

Fejlmelding af gadelys 2020

Dokumenttitel:

Re: Ringsted kommune, gadelampe Kværkebyvej 105, status udbedring

   

Sagsnr.:

2762

Afsender:

Morten Holme Lindberg

Sagstitel:

Nordrupvej, lukning og mulig frasalg

Dokumenttitel:

Borgerhenvendelse vedr, jordpåfyldning gl. Nordrupvej

   

Sagsnr.:

9013

Afsender:

Pia Lene Loft

Sagstitel:

borgerhenvendelse Pia Loft vedr cykelstiforslag på matrikel

Dokumenttitel:

utilfreds med cykelsti gennem matrikel

Indholdbeskrivelse:

borger undre sig over ikke at være hørt

   

Sagsnr.:

14768

Afsender:

Rune Bech Abrahamsen

Sagstitel:

Lillevang 20, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ændring af BBR

Indholdbeskrivelse:

Sletning af trixtank i BBR

   

Sagsnr.:

9014

Afsender:

Stokbro Rådgivende ingeniører ApS v/ Knud Stokbro

Sagstitel:

Sjællandsgade 14, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Brogade 16, 2.tv., Ringsted - Vægåbning: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

15552

Afsender:

Lisbeth Due Andersen

Sagstitel:

Pulje til kultur i landområderne 2020

Dokumenttitel:

Fra Lokalhistorisk Forening i Jystrup

Indholdbeskrivelse:

Får ikke gennemført arrangementet, hvorfor tilskud ikke anvendes.

   

Sagsnr.:

9016

Afsender:

Pseudonym

Sagstitel:

Eskemosevej 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Drivhus udestue: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8906

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Boligselskabet kan ikke underskrive i Byg og Miljø

Indholdbeskrivelse:

Efterfølgende fremsendt fuldmagt pr mail

   

Sagsnr.:

2320

Afsender:

Stinne Mørck

Sagstitel:

Nordrupvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sv: erklæring for teknisk dokumentation

Indholdbeskrivelse:

underskrevet erklæring for teknisk dokumentation

   

Sagsnr.:

9010

Afsender:

Connie Kæregaard

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Connie Kærgaard - ensretning af cykelskilt Tinggade

Dokumenttitel:

Svar fra borger

   

Sagsnr.:

9024

Afsender:

Lars Printz A/S

Sagstitel:

Rugvænget 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Screening for PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

   

Sagsnr.:

2816

Afsender:

Gökhan Dilsiz

Sagstitel:

Roskildevej 119, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Tegninger

Indholdbeskrivelse:

Tegninger

   

Sagsnr.:

440

Afsender:

Camilla Andersen

Sagstitel:

Eilekiersvej 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdigmelding af byggeri

   

Sagsnr.:

9041

Afsender:

Klaus Andreasen

Sagstitel:

Henvendelse til Byrådet vedr. trafikale udfordringer omkring Vigersted

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

9042

Afsender:

Jørgen Sandberg

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. grundejerforening for Nonnedalen

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

9043

Afsender:

Sussi Poulsen

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. betaling for SFO under Corona - herunder udmeldelsesfrister

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

8904

Afsender:

Carsten Bach

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. sag om indeklima

Dokumenttitel:

Supplerende henvendelse

   

Sagsnr.:

8808

Afsender:

Per Bo Sandahl

Sagstitel:

Bjergvej 70, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

solceller: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 2 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9046

Afsender:

Pseudonym

Sagstitel:

Bakkegårdsvej 22B, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Sløjfning af viktualiekælder: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9047

Afsender:

Johnny Niels Andersen

Sagstitel:

Kagstrupvej 32, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kagstrupvej 32, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 6/11/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

12.06.2020