Postliste den 11. maj 2020

Sagsnr.: 17289
Afsender: 2T Arkitekt og Ingeniør
Sagstitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsed
Dokumenttitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsted - Mail nr. 1 af 5
Indholdbeskrivelse: færdigmelding
   
Sagsnr.: 17289
Afsender: 2T Arkitekt og Ingeniør
Sagstitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsed
Dokumenttitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsted - Mail nr. 2 af 5
Indholdbeskrivelse: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 17289
Afsender: 2T Arkitekt og Ingeniør
Sagstitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsed
Dokumenttitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsted - Mail nr. 4 af 5
Indholdbeskrivelse: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 17289
Afsender: 2T Arkitekt og Ingeniør
Sagstitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsed
Dokumenttitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsted - Mail nr. 5 af 5
Indholdbeskrivelse: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 17289
Afsender: 2T Arkitekt og Ingeniør
Sagstitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsed
Dokumenttitel: Artilleristen 10, 4100 Ringsted - Mail nr. 3 af 5
Indholdbeskrivelse: Færdimelding
   
Sagsnr.: 4415
Afsender: Social- og Indenrigsministeriet
Sagstitel: Revision af regnskabet for 2018
Dokumenttitel: Social- og Indenrigsministeriets afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion 2018
Indholdbeskrivelse: Social- og Indenrigsministeriets fremsender afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion 2018
   
Sagsnr.: 5433
Afsender: Museum Vestsjælland
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - realisering - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: SV: Forespørgsel vedr. budget for arkæologiske undersøgelser - Vandløbsrestaurering i Vigerdal Å - ID o8357_y
Indholdbeskrivelse: nyt fra vestmuseum om vadested
   
Sagsnr.: 1681
Afsender: Midt- og Vestsjællands Politi
Sagstitel: Farendløsevej 54b, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: sagen henlægges af politiet
   
Sagsnr.: 11073
Afsender: Jesper Bøgeskov Lundby
Sagstitel: Sandtoften 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: FAKTUTA NR. 14512 - Sandtoften 7, Ringsted.
   
Sagsnr.: 11073
Afsender: Jesper Bøgeskov Lundby
Sagstitel: Sandtoften 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Ny besked på sag 3081378; Sandtoften 7, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 6477
Afsender: Skee Vandværk
Sagstitel: Kontrol af Skee Vandværk
Dokumenttitel: Opfølgning på tilsynrapport - Skee Vandværk
   
Sagsnr.: 175
Afsender: Jesper Hansen
Sagstitel: Nonnedalen 104, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Sag nr 20/175 Nonnedalen
   
Sagsnr.: 15552
Afsender: Åben Café i Bringstrup Forsamlingshus
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2020
Dokumenttitel: Åben Café i Bringstrup Forsamlingshus søger om tilskud til foredrag.
Indholdbeskrivelse: Søger om tilskud til foredrag Island Rundt 18. november 2020
   
Sagsnr.: 6044
Afsender: Køge Kommune
Sagstitel: Regional vandindvinding - HOFOR 2020 - Kontrol og afrapportering
Dokumenttitel: VS: HOFOR vandværker er blevet screenet for 415 nye pesticider og nedbrydningsprodukter
   
Sagsnr.: 15552
Afsender: Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2020
Dokumenttitel: Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd søger om tilskud til Jazzkoncert
Indholdbeskrivelse: Søger om tilskud til Jazzkoncert i Præstegårdshaven 7. august.
   
Sagsnr.: 7235
Afsender: Tina Sørensen
Sagstitel: Ellehøj 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: anmeldelse af afbrænding igen og foto
   
Sagsnr.: 175
Afsender: Jørgen Sandberg
Sagstitel: Nonnedalen 104, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Nonnedalen - dispensation fra Lokalplan 205.
Indholdbeskrivelse: fra nr.19
   
Sagsnr.: 3844
Afsender: H/F Virkelyst
Sagstitel: H/F Virkelyst ønsker træer fældet og erstattet med mindre træer
Dokumenttitel: VS: Seljerøn-træerne i haverne på Gladiolusvej, Virkelyst
Indholdbeskrivelse: H/F Virkelyst beder Per Flor om et ikke-standard svar, og Per Flor beder videre administrationen om en uddybelse af svaret til haveforeningen.
   
Sagsnr.: 18906
Afsender: Morten Samson Cohn
Sagstitel: Haslevvej 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Partshøring - klage over støj
   
Sagsnr.: 7001
Afsender: Siewers Bogholderi I/S
Sagstitel: Næstvedvej 15D, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Spørgsmål til Journalnummer 20/7001
   
Sagsnr.: 7001
Afsender: Thomas Schleidt
Sagstitel: Næstvedvej 15D, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Mariehaven - nabohøring
   
Sagsnr.: 7555
Afsender: Landbrugsstyrelsen
Sagstitel: Miljøvurdering af tilskudsordning til privat skovrejsning
Dokumenttitel: VS: Mail
Indholdbeskrivelse: Landbrugsstyrelsen beder om evt. bemærkninger til 'særlige oplysninger', der bør indgå i miljøvurderingen tilordningen.
   
Sagsnr.: 7560
Afsender: DTJ Construction
Sagstitel: Kagstrupvej 15, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Opførelse af værksted/ landzone tilladelse
   
Sagsnr.: 7560
Afsender: DTJ Construction
Sagstitel: Kagstrupvej 15, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Opførelse af værksted/ landzone tilladelse
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Røde Kors
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Røde Kors sender oversigt over forbrugte tilskud
   
Sagsnr.: 2365
Afsender: Home Ringsted
Sagstitel: Skeevej 42, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: VS: Vedr. Nygårdsvej 5, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 7564
Afsender: Allan Birke Mølsted
Sagstitel: Rønnedevej 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nedrivningstilladelse - Mariehaven Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 5/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 21990
Afsender: Anders Skjødt Voergaard
Sagstitel: Zahlesvej 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Zahlesvej 5, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 5/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7572
Afsender: Lea Andersen
Sagstitel: Dårlig oversigtsforhold i krydset mellem Haraldstedvej og Valsømaglevej
Dokumenttitel: opringning fra Lea - gadespejl valsømaglevej
Indholdbeskrivelse: Lea Andersen ønsker opsætning af gadespejl i krydset mellem Haraldstedvej og Valsømaglevej
   
Sagsnr.: 6044
Afsender: HOFOR A/S
Sagstitel: Regional vandindvinding - HOFOR 2020 - Kontrol og afrapportering
Dokumenttitel: Godkendt kontrolprogram for den regionale indvinding 2020
   
Sagsnr.: 5001
Afsender: Økologisk VKST
Sagstitel: Søtoftevej 74
Dokumenttitel: Søtoftes jordbrug Nedsat omlægningstid
Indholdbeskrivelse: mail fra konsulenten vedr, §3 på arealet
   
Sagsnr.: 7581
Afsender: Teis Thomas Larsen
Sagstitel: Farendløse Enghave 29, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lovliggørelse af garage der er opført: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 5/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7583
Afsender: Økologisk VKST
Sagstitel: ansøgning Bjarne Krog Bjergbakken
Dokumenttitel: Nye marker - Rigtig ansøgning
   
Sagsnr.: 5001
Afsender: Økologisk VKST
Sagstitel: Søtoftevej 74
Dokumenttitel: Søtofte ansøgning
   
Sagsnr.: 7586
Afsender: Økologisk VKST
Sagstitel: Bjarne Krog Haraldsted Sø
Dokumenttitel: Nedsat omlægningstid - underskrift
   
Sagsnr.: 5001
Afsender: Økologisk VKST
Sagstitel: Søtoftevej 74
Dokumenttitel: mail korrespondance vedr. ansøgningen
   
Sagsnr.: 23036
Afsender: Henrik Poulsen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. manglende svar på henvendelse vedr. Lærkevej - overgang til privat fællesvej og udbedring af hul ved vejbrønd
Dokumenttitel: Ny henvendelse
   
Sagsnr.: 7587
Afsender: John Petersen Sigersted A/S
Sagstitel: Fuchsiavej 51, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Erantisvej 23: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 5/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7588
Afsender: max sørensen
Sagstitel: Allindemaglevej 80, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Minirensnings anlæg: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 5/11/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

12.05.2020