Postliste den 12. februar 2020

Sagsnr.: 3371
Afsender: Peter Henrik Høegh
Sagstitel: Graversensvej 9, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Graversensvej 9, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/12/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3372
Afsender: Peter Henrik Høegh
Sagstitel: Graversensvej 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Graversensvej 4, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/12/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3375
Afsender: Peter Henrik Høegh
Sagstitel: Hækkerupsvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Hækkerupsvej 24, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/12/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 24880
Afsender: Sara Maria Sörensson
Sagstitel: Repatriering
Dokumenttitel: SV: Opholdskort m.v.
Indholdbeskrivelse: Udlever kopi af opholdskort
   
Sagsnr.: 13077
Afsender: Jeanne Pedersen
Sagstitel: Helhedsplanpuljen
Dokumenttitel: Kværkeby - multibane
Indholdbeskrivelse: Svar vedr. projekt nr. 1056 Sidste del af projekt Udendørs Mødested
   
Sagsnr.: 1806
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Asgårdskolens svømmeanlæg, bassinvand, Smålodsvej 20
Dokumenttitel: Analyserapport Asgårdsskolen- ingen overskridelser
Indholdbeskrivelse: Laboratorie analyser fra Eurofins - alt ok
   
Sagsnr.: 1527
Afsender: Højvang Laboratorier A/S
Sagstitel: Sørup Herregård, bassinvand, Sørupvej 26
Dokumenttitel: Analyserapport: Sørup Herregård - ingen overskridelser
Indholdbeskrivelse: Laboratorieanalyser- alt ok
   
Sagsnr.: 12339
Afsender: Jens Peter Simonsen
Sagstitel: Præstevej 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Høring i forhold til skovbyggelinjen
Indholdbeskrivelse: Naturstyrelsen har ingen bemærkninger
   
Sagsnr.: 7386
Afsender: Kulturministeriet
Sagstitel: Kulturaftale 2015 - 2018 incl forlængelse 2019 og 2020
Dokumenttitel: Tillægsaftale for 2020 samt tilsagnsskrivelse fra Kulturministeriet.
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3402
Afsender: Vej & Park
Sagstitel: vandløb - privat grøft nedstrøms Køgevej 224 - offentlig afløb - afvandningsproblemer
Dokumenttitel: melding om afvandingsproblemer
Indholdbeskrivelse: fra vej og park
   
Sagsnr.: 3402
Afsender: Kaj Jensen
Sagstitel: vandløb - privat grøft nedstrøms Køgevej 224 - offentlig afløb - afvandningsproblemer
Dokumenttitel: Vandløb fjellebro (10-2-2020)
Indholdbeskrivelse: henvendelse
   
Sagsnr.: 3402
Afsender: Kaj Jensen
Sagstitel: vandløb - privat grøft nedstrøms Køgevej 224 - offentlig afløb - afvandningsproblemer
Dokumenttitel: Vandløb fjellebro (10-2-2020)
Indholdbeskrivelse: henvendelse
   
Sagsnr.: 3402
Afsender: Ringsted Forsyning
Sagstitel: vandløb - privat grøft nedstrøms Køgevej 224 - offentlig afløb - afvandningsproblemer
Dokumenttitel: SV: Vandløb
Indholdbeskrivelse: svar fra forsyningen
   
Sagsnr.: 3402
Afsender: Lasse Skjold Petersen
Sagstitel: vandløb - privat grøft nedstrøms Køgevej 224 - offentlig afløb - afvandningsproblemer
Dokumenttitel: SV: Vandløb
Indholdbeskrivelse: fra forsyningen
   
Sagsnr.: 3416
Afsender: DanBolig
Sagstitel: Oldenvej 32, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Oldenvej 32, 4174 Jystrup Midtsj 302-RB00108
Indholdbeskrivelse: Ejendomsavancebeskatning
   
Sagsnr.: 273
Afsender: Agata Wolonsewicz
Sagstitel: Henvendelser om renovation 2020
Dokumenttitel: Store Bøgeskovvej - renovering af bro
Indholdbeskrivelse: Besked fra entreprenør JHH samt udfyldt skema vedr. renovation
   
Sagsnr.: 3422
Afsender: Ringsted Forsyning
Sagstitel: Borgerhenvendelse Svend Pileborggade 2 parkering
Dokumenttitel: Pileborggade 2 handicap parkering i forbindelse med opgravning
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3420
Afsender: Per Truelsen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. ulovlige parkeringer i Valdemarsgade
Dokumenttitel: Henvendelse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 273
Afsender: Remondis
Sagstitel: Henvendelser om renovation 2020
Dokumenttitel: Store Bøgeskovvej - Renovation, lukning
Indholdbeskrivelse: Svar fra Remondis
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Ringted Galleriet
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Tilmelding fra Ringsted Galleriet
Indholdbeskrivelse: Ringted Galleriet sender tilmeldingsskema
   
Sagsnr.: 3429
Afsender: Ringsted Forsyning
Sagstitel: Tilslut nu breve Ottestrupvej og Stenmarksvej
Dokumenttitel: Kommunebrev tilslut nu 2019 del1
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 21205
Afsender: Verdo
Sagstitel: Gadelysdriftoperatør VERDO 2020
Dokumenttitel: SV: Ringsted kommune, Brohuset, Påkørsel af lygtepæl
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 21344
Afsender: Peter Lønfeldt (Agrovi)
Sagstitel: Vængegårdsvej 53, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Vængegårdsvej 53, 4370 Store Merløse: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 2/12/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1033
Afsender: Trine Kingo Svendsen
Sagstitel: Birkevej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Birkevej 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 2/12/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   

Sidst opdateret

13.02.2020