Postliste den 12. juni 2020

Sagsnr.:

9048

Afsender:

Rasmus Skovgaard Torndahl

Sagstitel:

Østre Parkvej 13, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fritliggende overdækning: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 6/12/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9056

Afsender:

Peter Borreby

Sagstitel:

Lergravsvej 90, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Lergravsvej 90, 4100 Ringsted: Byggeaffald, indsendelse nr. 1 - 6/12/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8906

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Korrekt fuldmagt

Indholdbeskrivelse:

modtaget pr mail fra Boligselskabet

   

Sagsnr.:

15625

Afsender:

GeoPartner

Sagstitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Jnr.: 2021142, Køgevej 40, Ringsted - Supplerende situationsplan

Indholdbeskrivelse:

Revideret udkast til deklaration - kan godkendes. Videresendt til "byggesager"

   

Sagsnr.:

9062

Afsender:

EDC Jyderup

Sagstitel:

Langebjergvej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Mail

   

Sagsnr.:

3250

Afsender:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice

Sagstitel:

Aktindsigt vedr. køb af nyt daginstitutionssystem

Dokumenttitel:

tildelingsark på SKI

Indholdbeskrivelse:

fra SKI vedr opdatering af tildelingsark

   

Sagsnr.:

9061

Afsender:

Ferdinan Entreprise

Sagstitel:

Tvindelstrupvej 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Toplag - test af ridebanegranulat

   

Sagsnr.:

9061

Afsender:

Line Andersen

Sagstitel:

Tvindelstrupvej 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ridebanebund Tvindelstrupvej 1

Indholdbeskrivelse:

Opbygning af ridebane

   

Sagsnr.:

9021

Afsender:

Planteskolen VesterSkovgård PS

Sagstitel:

Nordrupvej 101, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fwd: Konstatering af bjørneklo på matrikkel 33G Nordrupøster Sag: 20/9021

Indholdbeskrivelse:

Svar på varsel.

   

Sagsnr.:

7197

Afsender:

Ringsted og omegns Jagforening

Sagstitel:

Udleje af areal ved Tolstrup gamle skole

Dokumenttitel:

Lejekontrakt med Ringsted og Omegns Jagtforening

Indholdbeskrivelse:

John Bollhorn accept af mødedato.

   

Sagsnr.:

9069

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Sorøvej 86, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer færdiggørelse fra landi... [Ref.nr.=0588beab053a41eeb9f5d07ce0030232]

   

Sagsnr.:

9071

Afsender:

Borgerhenvendelse

Sagstitel:

Aktindsigtsanmodning om alt på Havemøllevej 63 (ejendomskattebilletter)

Dokumenttitel:

Ejendomsskattebillet Havemøllevej 63.

Indholdbeskrivelse:

Aktindsigtsanmodning

   

Sagsnr.:

9073

Afsender:

Borgerhenvendelse

Sagstitel:

Aktindsigt om alt på Havemøllevej 63 (ejendomskattebilletter)

Dokumenttitel:

Ejendomsskattebillet Havemøllevej 63.

Indholdbeskrivelse:

Aktindsigtsanmodning

   

Sagsnr.:

2540

Afsender:

Friluftsrådet

Sagstitel:

Badevand og Blå Flag 2020

Dokumenttitel:

Spørgsmål om digitalformidling (QR koder) af analyseresultater

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

DGI Lokaludvikling

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Projekt nr. 1062 El-stander i Ørslev

Indholdbeskrivelse:

Afslag

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

DGI Lokaludvikling

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Projekt nr. 1050-2 Børneglæde, liv og leg

Indholdbeskrivelse:

Betinget tilsagn

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

Mette Børgesen

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Projekt nr. 1059-2 Sti- og blomsterprojekt Nordrup Blomsterpark

Indholdbeskrivelse:

Betinget tilsagn

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

DGI Lokaludvikling

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Projekt 1060 Etablering af parkeringsplads ved Kværkeby Kulturcenter

Indholdbeskrivelse:

Betinget tilsagn

   

Sagsnr.:

12712

Afsender:

Nicolaj Donskov Nielsen

Sagstitel:

Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 2 - 6/12/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

DGI Lokaludvikling

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Projekt nr. 1061 Fodgængerbro over Frømose å

Indholdbeskrivelse:

Betinget tilsagn

   

Sagsnr.:

7746

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Jordemodervej 36, EJ I E&M EJ I E&M

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=7803a7f3e8f84dd2b960496bfba9d017]

Indholdbeskrivelse:

Kvittering fra Geodatastyrelsen - UKS er modtaget besvaret

   

Sagsnr.:

6543

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Nonnedalen 49, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=8aea8547849d4545b7f3b1671b2943b8]

Indholdbeskrivelse:

Kvittering fra Geodatstyrelsen - UKS modtaget

   

Sagsnr.:

9092

Afsender:

Gert Johannesen

Sagstitel:

Dalsagervej 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Beholdere tilmeldt til kontrol

   

Sagsnr.:

9093

Afsender:

Dansk Biogødning A/S

Sagstitel:

Ågerupvej 88, 4140 Borup

Dokumenttitel:

VS: Levering af biogødning hos landmand

   

Sagsnr.:

7190

Afsender:

Jette Bartholin

Sagstitel:

Pileborggade 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Journal nr 18/3640

   

Sagsnr.:

9096

Afsender:

Dansk Biogødning A/S

Sagstitel:

Almstoftevej 28, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Levering af biogødning hos landmand

   

Sagsnr.:

9096

Afsender:

Dansk Biogødning A/S

Sagstitel:

Almstoftevej 28, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Levering af biogødning til landmand - Jens Ottosen

   

Sagsnr.:

9102

Afsender:

Jørgen Sandberg

Sagstitel:

Nonnedalen - oplysninger om ejere på ubebyggede grunde til brug for grundejerforening

Dokumenttitel:

Nonnedalen - adresse på ejere af de ubebyggede grunde

   

Sagsnr.:

6592

Afsender:

Luisa Bulow Boje Ferrentino

Sagstitel:

Holbækvej 284, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Brev [Ref.nr.=e7ddbed302894fa5a09f768471bdd359]

Indholdbeskrivelse:

nabobemærkning

   

Sagsnr.:

9106

Afsender:

Fensmark Miljø ApS - Anke

Sagstitel:

Fjellebrovang 21, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fjellebrovang 21, 4100 Ringsted: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 6/12/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

6956

Afsender:

Ole Lauritzen

Sagstitel:

Rønnedevej 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Drivhus: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 6/12/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7246

Afsender:

Jette og Per Bartholin

Sagstitel:

Pileborggade 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ny henvendelse

   

Sagsnr.:

7246

Afsender:

Jette & Per Bartholin

Sagstitel:

Pileborggade 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ny henvendelse

Sidst opdateret

18.06.2020