Postliste den 13. januar 2020

Sagsnr.:

736

Afsender:

Anne Ulbrandt

Sagstitel:

Kværkebyvej 91, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Kværkebyvej 91 ejendomsskat 2020

Indholdbeskrivelse:

Anne Ulbrandt takker for hjælpen.

   

Sagsnr.:

27141

Afsender:

COWI A/S

Sagstitel:

Udledningstilladelser fra bassiner, TP50

Dokumenttitel:

RE: TP50 Manglende ansøgninger på W-BAS-38 og W-BAS-39 Ringsted Kommune

Indholdbeskrivelse:

kvittering for svar . sag kan afsluttes

   

Sagsnr.:

20448

Afsender:

Tybjerggaard Invest ApS:

Sagstitel:

Skælskørvej 38, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Mail

Indholdbeskrivelse:

Rapport offentliggjort

   

Sagsnr.:

20462

Afsender:

Finn Nielsen

Sagstitel:

Klarupvej 24, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Mail

Indholdbeskrivelse:

Rapport offentliggjort

   

Sagsnr.:

20463

Afsender:

A/S Hatting KS

Sagstitel:

Køgevej 103, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Mail

Indholdbeskrivelse:

Rapport offentliggjort

   

Sagsnr.:

19637

Afsender:

Holtegård/Skjoldbjerggård

Sagstitel:

Gyrstingevej 13, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Mail

Indholdbeskrivelse:

Rapport offentliggjort

   

Sagsnr.:

7172

Afsender:

Husdyrgodkendelse.dk

Sagstitel:

Haslevvej 423, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Husdyrgodkendelse.dk - Skema 208945 er genindsendt fra supplerende

   

Sagsnr.:

4152

Afsender:

Keld Gaardsvig Nielsen

Sagstitel:

Dalen 7, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Dalen 7, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 1/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

815

Afsender:

Trukzo.com

Sagstitel:

Aktindsigtsanmodning - anvendelse af Tømrer og Snedkervirksomheder

Dokumenttitel:

Aktindsigtsanmodning - anvendelse af Tømrer og Snedkervirksomheder

Indholdbeskrivelse:

Mail fra Janus Pedersen

   

Sagsnr.:

19543

Afsender:

Vigersted Lokalråd

Sagstitel:

Ingeborg på hjul

Dokumenttitel:

Foodtruck Vigersted Bymidte 5. juni kl.

Indholdbeskrivelse:

Henvendelse fra Vigersted lokalråd

   

Sagsnr.:

19543

Afsender:

Sneslev Sogneforening

Sagstitel:

Ingeborg på hjul

Dokumenttitel:

Vedr. jeres kommende projekt på hjul til de små landsbyer

Indholdbeskrivelse:

Henvendelse Sneslev Sogneforening 10.1.2020

   

Sagsnr.:

4415

Afsender:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Sagstitel:

Revision af regnskabet for 2018

Dokumenttitel:

Revisionsberetning for 2018

Indholdbeskrivelse:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender skrivelse om revisionsberetning for 2018. (Ingen bemærkninger)

   

Sagsnr.:

10158

Afsender:

Mette Neumann Mortensen

Sagstitel:

Longen 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Longen 2, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 9 - 1/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

828

Afsender:

Ringsted Kajakklub

Sagstitel:

Aktindsigt - Sejladsforbudszoner på Haraldsted Sø

Dokumenttitel:

Aktindsigt

Indholdbeskrivelse:

Anmodning om aktindsigt

   

Sagsnr.:

18404

Afsender:

VKST Husdyr & Miljø

Sagstitel:

Gyrstingevej 13, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

kommentar høring

Indholdbeskrivelse:

Ansøgers kommentarer

   

Sagsnr.:

835

Afsender:

Louise Kjær Johansen

Sagstitel:

Klosteralleen 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Klosteralleen 4, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 1/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

4769

Afsender:

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Sagstitel:

Kværkebyvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fwd: BBR opgørelse matr.nr. 47c Kværkeby By, Kværkeby - LE34 pnr. 1908309

   

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Alfa ingeniører A/S

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Byskovskolen - notat vedr. ovenlys anno 1973

   

Sagsnr.:

13754

Afsender:

NIRAS

Sagstitel:

Lovliggørelse ifht NBL § 3 - udskiftning af ledning i § 3- mose - i forbindelse med anlæg af regnvandsbassiner i Ringsted ådal, Helva

Dokumenttitel:

NIRAS svarer vedr. opgravning af ledning: Opklarende spørgsmål: Tilretning af regnvandsledning med udløb til § beskyttet moseområde.

   

Sagsnr.:

853

Afsender:

KL

Sagstitel:

KL ønsker at komme på kommunebesøg den 22. januar 2020 på beskæftigelses- og integrationsområdet

Dokumenttitel:

KL ønsker at komme på kommunebesøg den 22. januar 2020 på beskæftigelses- og integrationsområdet

   

Sagsnr.:

18404

Afsender:

VKST Husdyr & Miljø

Sagstitel:

Gyrstingevej 13, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Gyrstingevej 13

   

Sagsnr.:

19521

Afsender:

Anne Marie Møller

Sagstitel:

Jystrup Bygade 5, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Bekræftelse: Aftale om tilsyn med bro

   

Sagsnr.:

15131

Afsender:

HOFOR A/S

Sagstitel:

Bøstofte Kildeplads - Indvindingstilladelse 2017-2047 - HOFOR

Dokumenttitel:

Statusrapport for Bøstofte Kildeplads 2018

Indholdbeskrivelse:

Afrapportering af vilkår i indvindingstilladelse

   

Sagsnr.:

866

Afsender:

Brian Lundsgaard Nielsen

Sagstitel:

Egerupvej 107, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Garage/Maskinehus: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

21792

Afsender:

Christian M. Pedersen

Sagstitel:

Tinvej 7, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

20-1316 Tinvej 7, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 3 - 1/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

5579

Afsender:

Stine Speake

Sagstitel:

Opsigelse af vedligeholdelsesaftale på den private fællesvej Thomas Kingosvej

Dokumenttitel:

Sv: Vedr. Thomas Kingosvej

Indholdbeskrivelse:

Stine Stærk Speake svarer på brev modtaget af Ringsted Kommune den 30. oktober 2019.

   

Sagsnr.:

876

Afsender:

Lisbeth Molbech

Sagstitel:

Hækkerupsvej 3 1 TH, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Anmodning om aktindsigt

   

Sagsnr.:

881

Afsender:

Rinse Martin Kilian

Sagstitel:

Barmosevej 24, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Barmosevej 24, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

885

Afsender:

Arne Zöllner

Sagstitel:

Henvendelse til Kommunaldirektøren vedr. Ringsted Kommunes tilskud til foreningerne

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

888

Afsender:

John Carlsen

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. kommunens reservation af pladser ved Nytårskoncerten

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

21020

Afsender:

Jørgen Werner Nygaard

Sagstitel:

Egemosevej 39, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Egemosevej 39, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 2 - 1/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

890

Afsender:

Frank Jensen

Sagstitel:

Graversensvej 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Graversensvej 5, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

14.01.2020