Postliste den 13. maj 2020

Sagsnr.:

8093

Afsender:

Susanne Bruun De Neergaard

Sagstitel:

Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering

Dokumenttitel:

Re: Vandprøvetagning i morgen

Indholdbeskrivelse:

status vedr sigt, fra ejer

   

Sagsnr.:

8093

Afsender:

Niras

Sagstitel:

Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering

Dokumenttitel:

SV: underskrevet kontrakt - Skjoldenæsholm Gårdsø

Indholdbeskrivelse:

opfølgning på sigt fra NIRAs samt foto

   

Sagsnr.:

21926

Afsender:

Emil Tobias Vinterhøj

Sagstitel:

Rolighedsvej 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Rolighedsvej 4, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7674

Afsender:

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Sagstitel:

Nørregade 12B ST 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Vedr. Nørregade 12B, 1. værelse 7, 8 og 9.

Indholdbeskrivelse:

Tilsynsrapport af MSBR

   

Sagsnr.:

7674

Afsender:

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Sagstitel:

Nørregade 12B ST 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nørregade 12 - billeder

Indholdbeskrivelse:

Tilsynsrapport fra MSBR

   

Sagsnr.:

32560

Afsender:

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner

Sagstitel:

Femstjernen - Ansøgning om oprettelse af privat institution Femstjernen

Dokumenttitel:

Ny driftsgaranti for Femstjernen på 1½ % fra 2020

Indholdbeskrivelse:

mail m. ny driftsgaranti fra LDD

   

Sagsnr.:

7681

Afsender:

Robert Jensen

Sagstitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7684

Afsender:

Høgsbjerg Bolig

Sagstitel:

Mortenstrupvej 25, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

VS: Udtalelse om udstykning af grund i relation til ejendomsavancebeskatning - Mortenstrupvej 25, 4174 Jystrup

   

Sagsnr.:

13386

Afsender:

Thingbrandt Landskab

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vibehaven, Spørgsmål om ekstra parkering

Indholdbeskrivelse:

Henvendelse fra TingBrandt

   

Sagsnr.:

7685

Afsender:

Midt- og Vestsjællands Politi

Sagstitel:

Tilladelse til kørsel med særtransport fra Kærup Parkvej -> Kærup Industrivej -> Roskildevej -> Nordre Ringvej -> Sorøvej -> Rute 150 -> Korsevænget og retur ad samme rute

Dokumenttitel:

Politiet spørger - Særtransport til Korsevænget, Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Politiet søger om tilladelse til kørsel med særtransport fra Kærup Parkvej -> Kærup Industrivej -> Roskildevej -> Nordre Ringvej -> Sorøvej -> Rute 150 -> Korsevænget og retur ad samme rute

   

Sagsnr.:

5433

Afsender:

Museum Vestsjælland

Sagstitel:

Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - realisering - vandområde o8357_y

Dokumenttitel:

SV: Forespørgsel vedr. budget for arkæologiske undersøgelser - Vandløbsrestaurering i Vigerdal Å - ID o8357_y

Indholdbeskrivelse:

Dialog med museet

   

Sagsnr.:

3801

Afsender:

Connie Kæregaard

Sagstitel:

Henvendelse til byrådet vedr. støjhegn ved motorvejen

Dokumenttitel:

Henvendelse til byrådet

   

Sagsnr.:

2320

Afsender:

Lidda Mørck

Sagstitel:

Nordrupvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nordrupvej 78, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7027

Afsender:

Tannaz

Sagstitel:

Græsgangen 48, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fwd: Anmeldelse/klage/indsigelse - Græsgangen, Benløse

Indholdbeskrivelse:

billededokumentation

   

Sagsnr.:

123

Afsender:

Handicaprådet

Sagstitel:

Handicaprådet 2020

Dokumenttitel:

Høringssvar tilpasning af A-husets budget - Høringssvar budgetreduktion på vidtgående specialundervisning.pdf

   

Sagsnr.:

1182

Afsender:

Lars John Jensen

Sagstitel:

Vrangehuse 20, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vrangehuse 20, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

709

Afsender:

Esben Leth Jacobsen

Sagstitel:

Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 2 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

5812

Afsender:

Handicaprådet

Sagstitel:

Udmøntning af 2 mio. kr. budgetreduktion på vidtgående specialundervisning

Dokumenttitel:

Høringssvar tilpasning af A-husets budget - Høringssvar budgetreduktion på vidtgående specialundervisning.pdf

   

Sagsnr.:

5812

Afsender:

Campusskolens Bestyrelse

Sagstitel:

Udmøntning af 2 mio. kr. budgetreduktion på vidtgående specialundervisning

Dokumenttitel:

Høringssvar fra Campusskolen - Campusskolens bestyrelse høringssvar vedr. ny organisering af modtageklasserne.docx

   

Sagsnr.:

7705

Afsender:

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Sagstitel:

Flygtningekvote 2021

Dokumenttitel:

(MARKETING SPAM)Nyt landstal for antal flygtninge, der skal fordeles til kommunerne i 2021

   

Sagsnr.:

7707

Afsender:

Morgenavisen Jyllandsposten

Sagstitel:

Forespørgsel fra Jyllandsposten vedr. åbning for besøg på plejehjem og vurdering af hjemmehjælp

Dokumenttitel:

Spørgsmål vedr. plejecentre og hjemmehjælp

Indholdbeskrivelse:

Fra Morgenavisen Jyllandsposten

   

Sagsnr.:

7707

Afsender:

Morgenavisen Jyllandsposten

Sagstitel:

Forespørgsel fra Jyllandsposten vedr åbning for besøg på plejehjem og vurdering af hjemmehjælp

Dokumenttitel:

SV: Spørgsmål vedr. plejecentre og hjemmehjælp

Indholdbeskrivelse:

Svar på kvittering for modtagelse

   

Sagsnr.:

19887

Afsender:

COWI

Sagstitel:

Budget 2021

Dokumenttitel:

Prognoserapport - befolkningsprognose

Indholdbeskrivelse:

COWI fremsender rapport vedr. befolkningsprognose til brug for budget 2021.

   

Sagsnr.:

5812

Afsender:

Vigersted Skole - Bestyrelsen

Sagstitel:

Udmøntning af 2 mio. kr. budgetreduktion på vidtgående specialundervisning

Dokumenttitel:

Høringssvar 500.000 kr. reducering - SKB.A- hus docx.doc

   

Sagsnr.:

5890

Afsender:

Susanne Sørensen

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Svar på partshøring

Indholdbeskrivelse:

Amtstue Alle 25

   

Sagsnr.:

5890

Afsender:

John Clausen

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Beboer ønsker at være part i sagen

   

Sagsnr.:

15625

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ændring af bassinstørrelse jf. aftale med forsyningen

Indholdbeskrivelse:

udledningstilladelse - Køgevej 40, Ringsted - bassinstørrelse

   

Sagsnr.:

21860

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ringsted forsyning ingen bemærkninger

   

Sagsnr.:

7716

Afsender:

Jan Christensen

Sagstitel:

Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 21-04-2020

Dokumenttitel:

Dokument fra postlisten den: 21-04-2020

Indholdbeskrivelse:

Sagsnr 154: Sommersjov 2020, aktiviteter for børn og unge i sommerferien

   

Sagsnr.:

11569

Afsender:

Rolf Dejløw

Sagstitel:

Brugsaftale for opstilling af bueskyttebane på volden på kaserneormådet

Dokumenttitel:

Brugsaftale

Indholdbeskrivelse:

Rolf Dejløw fremsender aktivitetsplan for brug af arealer på kasernen i 2020.

   

Sagsnr.:

7728

Afsender:

Mogens F Jensen

Sagstitel:

Søgning med metaldetektor nord for Haraldsted sø

Dokumenttitel:

Metaldetektorsøgning

Indholdbeskrivelse:

Ønsker at søge nord for Haraldsted sø.

   

Sagsnr.:

7730

Afsender:

Arne Larsen

Sagstitel:

Grundejerforening Den gamle kaserneby

Dokumenttitel:

Den Gamle Kaserneby

Indholdbeskrivelse:

Arne Hansen indkaldelse til generalforsamling den 26. maj kl. 16.00 bilagt regnskab.

   

Sagsnr.:

7731

Afsender:

Lars Andersen

Sagstitel:

Rettelser til fortegnelsen over Grundejerforeninger i Ringsted Kommune

Dokumenttitel:

Opdatering af kontaktoplysninger til Grundejerforeningen Ellehøj i Høm

   

Sagsnr.:

19546

Afsender:

Axel Frederik Møller

Sagstitel:

Plejeprojekter i Allindelille Fredskov

Dokumenttitel:

rep af hytter og helårsgræsning i Lysbjerg Kalkgrav

   

Sagsnr.:

26435

Afsender:

Anette Frederiksen

Sagstitel:

Skøjtesøen

Dokumenttitel:

Ringsted å og skøjtesøen

   

Sagsnr.:

7737

Afsender:

2.AA Byskovskolen afd. Asgård

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. forslag om skraldespande på skolestien ved Byskovskolen

Dokumenttitel:

Henvendelse fra 2.aa Byskovskolen

   

Sagsnr.:

7738

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

afgræsning Bjergbakken, Helva-området

Dokumenttitel:

mail fra Forsyningen, Hegn i ådalen

   

Sagsnr.:

7740

Afsender:

Peter Werner Brikner

Sagstitel:

Nattergalevej 15, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Udestuen: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7741

Afsender:

Anne Mette Strunz

Sagstitel:

Brentebjergvej 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nedrivning carport og skur: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7742

Afsender:

Anne Mette Strunz

Sagstitel:

Brentebjergvej 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nedrivning carport og skur: Byggeaffald, indsendelse nr. 1 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7740

Afsender:

Peter Werner Brikner

Sagstitel:

Nattergalevej 15, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Udestuen: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7259

Afsender:

Michael Brage

Sagstitel:

Bøgevænget 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bøgevænget 5, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 3 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7259

Afsender:

Michael Brage

Sagstitel:

Bøgevænget 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bøgevænget 5, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 5/13/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

 

Sidst opdateret

14.05.2020