Postliste den 13. marts 2020

Sagsnr.: 7889
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Køgevej 28 - 30, Vibevej 3-5 og Ørnevej 2
Dokumenttitel: Kommentarer fra Region Sjælland
   
Sagsnr.: 5200
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Fluebæksvej 61, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=a0fbf770c28a432b9d7195f4f7903241]
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Robert Jensen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 12 - 3/13/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4459
Afsender: Jesper Petersen
Sagstitel: vandløb - privat dræn - afvandingsproblemer fra Skovvej 98
Dokumenttitel: Brønde på skovvej 99 jesper
Indholdbeskrivelse: foto fra brønde
   
Sagsnr.: 4459
Afsender: Jesper Petersen
Sagstitel: vandløb - privat dræn - afvandingsproblemer fra Skovvej 98
Dokumenttitel: SV: Brønde på skovvej 99 jesper
Indholdbeskrivelse: foto fra brønde og mark, fra nr. 99
   
Sagsnr.: 5193
Afsender: Michael Pedersen
Sagstitel: Manglende skiltning på Køgevej
Dokumenttitel: Re: Henvendelse igennem Giv Et Tip app
Indholdbeskrivelse: Michael Pedersen skriver, at der mangler hastighedsskilte på Køgevej
   
Sagsnr.: 4459
Afsender: Jesper Petersen
Sagstitel: vandløb - privat dræn - afvandingsproblemer fra Skovvej 98
Dokumenttitel: Drænkort skovvej 99
Indholdbeskrivelse: foto og drænkort
   
Sagsnr.: 4459
Afsender: Jesper Petersen
Sagstitel: vandløb - privat dræn - afvandingsproblemer fra Skovvej 98
Dokumenttitel: SV: Drænkort skovvej 99
Indholdbeskrivelse: tilbagemleding vedr. ønske om placeirng af brønde
   
Sagsnr.: 166
Afsender: Poul Halfs Eftf.
Sagstitel: Parkeringsdispensation 2020
Dokumenttitel: Ansøgning om parkeringsdispensation
Indholdbeskrivelse: Poul Halfs Eftf. søger om tilladelse til parkering i Nørregade 6 mens renovering af ejendommen pågår.
   
Sagsnr.: 4321
Afsender: Landbrugsstyrelsen
Sagstitel: Køgevej 146, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Vurdering af skovrejsningsprojekt ved Køgevej 146, 4100 Ringsted.pdf
Indholdbeskrivelse: Landbrugsstyrelsen bekræfter at have modtaget RKs vurdering af projektet. De vil nu afslutte sagen.
   
Sagsnr.: 166
Afsender: Poul Halds Eftf.
Sagstitel: Parkeringsdispensation 2020
Dokumenttitel: Ansøgning om parkeringsdispensation
Indholdbeskrivelse: Poul Halds Eftf søger parkeringstilladelse til parkerings i Nørregade 6 i perioden 16. - 27. marts mens renovering af ejendommen pågår.
   
Sagsnr.: 8340
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: 178 - Renovering af fortov samt etablering af parkeringslommer - Sct. Hansgade
Dokumenttitel: Ansøgning om mellemdeponi af jord samt arbejds- og byggeplads. - Anvisning af kommunalt areal i mellemtiden
   
Sagsnr.: 4754
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Valsømaglevej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Anmodning om hastebehandling af matrikulær sag
Indholdbeskrivelse: fra landinspektør
   
Sagsnr.: 5193
Afsender: Michael Pedersen
Sagstitel: Manglende skiltning på Køgevej
Dokumenttitel: Re: SV: Henvendelse igennem Giv Et Tip app
Indholdbeskrivelse: Michael Pedersen undrer sig over, hvorfor der så er hastighedsskilte på de øvrige hovedveje i Ringsted By
   
Sagsnr.: 25192
Afsender: Social- og Indenrigsministeriet
Sagstitel: Koblingsprojekt på Socialområdet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet
Dokumenttitel: indberetning kobling
   
Sagsnr.: 5200
Afsender: Hougaard & Pihl El-teknik
Sagstitel: Fluebæksvej 61, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Status på matrikulær sag, Fluebæksvej 61 - SV: Status Kildeskoven
Indholdbeskrivelse: Svar på status for besvarelse af sagen.
   
Sagsnr.: 5232
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Karsebæksvej 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=f4536cf0e6a44082aff1a5dce00a2f49]
   
Sagsnr.: 4301
Afsender: Svenstrup Gods
Sagstitel: Ågerupvej 104, 4140 Borup
Dokumenttitel: SV: Miljøtilsyn den 17/3 på Ågerupvej 104 er aflyst
   
Sagsnr.: 3622
Afsender: Torkil Bro
Sagstitel: Henvendelse til borgmester Henrik Hvidesten vedr toiletter på Havemøllevej
Dokumenttitel: Ny henvendelse fra Torkil Bro
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Robert Jensen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Manglende tegninger med nye revisioner - Køgevej 40
Indholdbeskrivelse: Ansøger har fremsendt manglende tegninger
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Robert Jensen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgers tilbagemelding på partshøringssvar
Indholdbeskrivelse: Til Ringsted Privatskole samt Salling Group
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Robert Jensen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Status på byggetilladelse, Aldi, Køgevej, Ringsted
Indholdbeskrivelse: Ansøger ønsker hurtig afgørelse i sagen grundet planlagt opstart

Sidst opdateret

17.03.2020