Postliste den 14. april 2020

Sagsnr.: 2953
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Køgevej 131, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Mail
Indholdbeskrivelse: DMA offentliggørelse
   
Sagsnr.: 5634
Afsender: Ninett Gulddal
Sagstitel: Allindemagle Huse 35, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sv: Miljøtilsyn den 12. juni
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: FM Pork A/S
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Miljøgodkendelse til Haslevvej 423 til gennemlæsning
   
Sagsnr.: 1359
Afsender: Martin van der Watt
Sagstitel: Thorsvej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Thorsvej 13, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 3 - 4/14/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6408
Afsender: Jesper Owiti Rød
Sagstitel: Borgerhenvendelse Jesper Rød om buslinje 680
Dokumenttitel: Buslinje 680 ved Lilleskolen
   
Sagsnr.: 17277
Afsender: Anne Beier og Henning Iversen
Sagstitel: Krogen 20, 4330 Hvalsø
Dokumenttitel: vedr. Krogen 20 ansøgning om lovliggørelse
Indholdbeskrivelse: bemærkning fra omkringboende
   
Sagsnr.: 21916
Afsender: Boblberg
Sagstitel: Boblberg 2020
Dokumenttitel: Status - Boblberg - 3 måneder
   
Sagsnr.: 6410
Afsender: Peter Henrik Høegh
Sagstitel: Havemøllevej 21, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Havemøllevej 21 (Toiletbygning): Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 4/14/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 22047
Afsender: Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI
Sagstitel: Giesegårdvej 60, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Renseanlæg Giesegård Ringsted
   
Sagsnr.: 6412
Afsender: Slagelse Kloakservice ApS
Sagstitel: Gormsvej 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: kloakskitse Gormsvej 8.pdf
   
Sagsnr.: 154
Afsender: Bisseruplejren
Sagstitel: Sommersjov 2020, aktiviteter for børn og unge i sommerferien
Dokumenttitel: Bisseruplejren meddeler at de gerne vil deltage i aktiviteterne omkring Sommersjov.
   
Sagsnr.: 6414
Afsender: Dansk Energi Center A/S
Sagstitel: Tvindelstrupvej 43, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Thomas Brodersen: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 4/14/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6415
Afsender: EDC Selandia Ringsted
Sagstitel: Englerupvej 80, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vedr. Englerupvej 80, Englerup, 4100 Ringsted - EDC 41004783
   
Sagsnr.: 8447
Afsender: Bjarne Krog
Sagstitel: Ørnekildevej 22, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: SV: Krogagergård
Indholdbeskrivelse: Snakket med grundejer - vil skitse , samt en dimensioneringsrapport - så landzone kan vurdere
   
Sagsnr.: 6276
Afsender: Slagelse Kloakservice ApS
Sagstitel: Klosteralleen 9, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: kloakskitse Gormsvej 8.pdf
   
Sagsnr.: 6276
Afsender: Vejbred Entreprise ApS
Sagstitel: Klosteralleen 9, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: kloakskitse klosteralleen 9.pdf
   
Sagsnr.: 5255
Afsender: Birgitte Schjerning
Sagstitel: Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: 329-124015 Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Svar fra Birgitte Schjerning
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter - ansøgning om § 18 midler
   
Sagsnr.: 6419
Afsender: EDC Selandia Ringsted
Sagstitel: Egerupvej 137, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Vedr. Egerupvej 137, Ørslevvester, 4173 Fjenneslev - EDC 41004790
   
Sagsnr.: 6421
Afsender: Benløse By, 14E, 4100, Ringsted
Sagstitel: Benløse By 14E, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: JSP3676 - Benløse By 14C, 4100 Ringsted: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 4/28/2018
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3200
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Vandløb - Vognsbækken - BaneDK §47 ansøgning - broarbejde
Dokumenttitel: Anlægsarbejder ved Vandløb i Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: orientering om igangsætning 1. april 2020
   
Sagsnr.: 19499
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Vandløb - Suså - renovering af Jernbanebro ved Vetterslev
Dokumenttitel: Anlægsarbejder ved Vandløb i Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: orientering om igangsætning af arbejde 1 april 2020
   
Sagsnr.: 20227
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: vandløb - Ringsted Å - vandløbsregulering §47, brorenovering af BaneDanmark
Dokumenttitel: Anlægsarbejder ved Vandløb i Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: orientering om igangsætning 1 april 2020
   
Sagsnr.: 8447
Afsender: Bjarne Krog
Sagstitel: Ørnekildevej 22, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: VS: Vedr. Kloak / nedsivning
   
Sagsnr.: 6428
Afsender: Daniel Nørhave
Sagstitel: Daniel Nørhave ønsker en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde vedr. kultur i Ringsted Kommune i 2020
Dokumenttitel: Sag til KFU
   
Sagsnr.: 4448
Afsender: Ringsted Ny Friskole
Sagstitel: Bæredygtighedspuljen 2020
Dokumenttitel: VS: ansøgning til lokal bæredygtig udvikling
Indholdbeskrivelse: Ansøgning til Bæredygtighedspuljen fra Ringsted Ny Friskole
   
Sagsnr.: 6055
Afsender: Per Holten-Andersen
Sagstitel: Vandløb - Suså - vendlese vedr. over bro, skrald, bållplads mm på eng ved Horsetoftevej 41
Dokumenttitel: SV: Henvendelse til Beth Lundholm: MAIL1
Indholdbeskrivelse: yderligere materiale og spørgsmål
   
Sagsnr.: 2710
Afsender: Michael Brage
Sagstitel: Bøgevænget 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Byggesag 20/2710
   
Sagsnr.: 6435
Afsender: Lars Andersen
Sagstitel: Slangerupvej 57, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anmeldelse fra
   
Sagsnr.: 6440
Afsender: Bioman ApS
Sagstitel: Hjelmsømaglevej 80, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Anmeldelse om levering og udspredning af afgasset biomasse, Affald til jord bekendgørelsen(Slambekendtgørelsen) Bilag 1 pkt. G, cvr. 40970290 Driftsselskabet Sørup I/S
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Jeanette Baag
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringsvar vedr Gyrstinge Sø
Indholdbeskrivelse: Fra Jeanette Baag
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Thomas Ebert
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar vedr. Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: Fra Thomas Ebert
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Ann H. Sandford og Helge Terp
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar vedr. Gyrstinge Sø
Indholdbeskrivelse: Fra Ann H. Sandford og Helge Terp
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: HOFOR
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: Fra HOFOR v. Jens Rasmussen
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Eskild Urhøj
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar vedr. forslag til regulativ for Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: Fra Eskild Urhøj
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Thomas og Mette Thomsen
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar vedr. nyt regulativ for Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: Fra Thomas og Mette Thomsen
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Knud Svendsen
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar vedr. nyt regulativ for Haralsted sø
Indholdbeskrivelse: Fra Knud Svendsen
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Peter Tolstrup Nissen
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringsvar vedr. Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: Fra Peter Tolstrup Nissen
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Ringsted Ro- og Kajakklub
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar vedr. nyt regulativ for Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: Fra Ringsted Ro- og Kajakklub v. Martin Nielsen.
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: VS: BWD 2019 - draft assessment results
   
Sagsnr.: 2710
Afsender: Michael Brage
Sagstitel: Bøgevænget 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: udbygning af stue: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 4/14/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6454
Afsender: Byg og Bolighåndtering ApS V/Brian Boksa
Sagstitel: Dronningensgade 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dronningensgade 18, 4100 Ringsted : BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 4/14/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1644
Afsender: Stine Balchen
Sagstitel: Knud Lavardsvej 33, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Knud Lavardsvej 33, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 4/14/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

15.04.2020