Postliste den 14. februar 2019

Sagsnr.:

3605

Afsender:

Finn Andersen

Sagstitel:

Skolepatruljeblink på Køgevej v. Kværkeby Friskole

Dokumenttitel:

SV: Projektliste på Trafikhandlingsplan 2017

Indholdbeskrivelse:

Borgerforeningen takker for svar

 

 

 

Sagsnr.:

440

Afsender:

Ronni Desauv Pedersen

Sagstitel:

Hedemosen 27, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Hedemosen 27, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 2/14/2019

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

 

 

 

Sagsnr.:

17

Afsender:

Karen Christensen

Sagstitel:

Ansøgninger om medlems- og/eller lokaletilskud fra foreningslivet 2019

Dokumenttitel:

KFUM-Nordrupøster fremsender oversigt over aktivitetstimer.

 

 

 

Sagsnr.:

1279

Afsender:

AffaldPlus

Sagstitel:

I/S AffaldPlus - bestyrelsesmøder 2019

Dokumenttitel:

Dagsorden med tilhørende bilag til bestyrelsesmøde 20. februar 2019

Indholdbeskrivelse:

EX. bestyrelsesmøde; eeet punkt på dagsordenen.

 

 

 

Sagsnr.:

23193

Afsender:

Johan Bredo

Sagstitel:

Hybenvej 16, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Servitut på ejendommen

 

 

 

Sagsnr.:

20913

Afsender:

Enhedslisten

Sagstitel:

Revidering af kvalitetsstandarder vinteren 2018/2019

Dokumenttitel:

VS: Enhedslistens kommentarer og spørgsmål til voksenkvalitetsstandarder

 

 

 

Sagsnr.:

20913

Afsender:

Enhedslisten

Sagstitel:

Revidering af kvalitetsstandarder vinteren 2018/2019

Dokumenttitel:

VS: Enhedslistens kommentarer og spørgsmål til voksenkvalitetsstandarder - 20190213 EL KOMM KVST VOKSEN.pdf

Indholdbeskrivelse:

 

 

 

 

Sagsnr.:

3632

Afsender:

Anders Køhler-Johansen

Sagstitel:

Køkkener i dagtilbud - analyser

Dokumenttitel:

Fwd: 1807 Køkkener i Børneinstitutioner - Analyse af de 4 første daginstitutioner - Endelig udgave

Indholdbeskrivelse:

Mail fra ARKIPLUS med 4 køkkenanalyser

 

 

 

Sagsnr.:

3620

Afsender:

Frederik Groth Nordstrøm

Sagstitel:

Cykelforhold i Ringsted

Dokumenttitel:

Et par kommentarer til dit ellers udmærkede svar.

Indholdbeskrivelse:

Frederik spørger ind til to signalkryds, som han mener ikke virker efter hensigten

 

 

 

Sagsnr.:

3635

Afsender:

Lejre Kommune

Sagstitel:

National Cykelrute 6 - Ønske om omlægning i Lejre

Dokumenttitel:

Ønske om omlægning af national cykelrute nr. 6 i Lejre Kommune

Indholdbeskrivelse:

Lejre Kommune spørger om en omlægning i Lejre Kommune, som kan få betydning for Ringsted Kommune

 

 

 

Sagsnr.:

3635

Afsender:

Holbæk Kommune

Sagstitel:

National Cykelrute 6 - Ønske om omlægning i Lejre

Dokumenttitel:

SV: Ønske om omlægning af national cykelrute nr. 6 i Lejre Kommune

Indholdbeskrivelse:

Svar fra Holbæk Kommune

   

Sagsnr.:

11085

Afsender:

Danmarks Statistik

Sagstitel:

Danmarks Statistik - indberetning af særlige daginst. § 32 og klubber §36 jf. SEL

Dokumenttitel:

Mail fra DST vedr. spørgsmål til tal for 2018 Særlige daginstitutioner og klubber (Sct. Bendts Børnehave) - 329

Indholdbeskrivelse:

mail

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

Jonas Klinck

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

RE: Sagsnr.:19/442 - Dok.nr.:23259/19 HØRING af UDKAST - godkendelse af forlægning af grøft Sorøvej 84.pdf

Indholdbeskrivelse:

tilbagemelding på høring fra ansøger

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

Fiskeriinspektorat ØST (FST)

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

Tak for din henvendelse til Fiskeristyrelsen

Indholdbeskrivelse:

kvittering for modtagelse af høring

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

Kystdirektoratet

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

Kystdirektoratet - autosvar/autoreply

Indholdbeskrivelse:

kvittering for modtagelse af høring

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

Autosvar / Autoreply

Indholdbeskrivelse:

kvittering for modtagelse af høring , MST

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

Sydvestsjællands Museum

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

SV: HØRING af UDKAST - godkendelse af forlægning af grøft Sorøvej 84, 4100 (ad MVE3215-3)

Indholdbeskrivelse:

bemærkninger til høring - fra Vest Museum

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

Jonas Klinck

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

RE: Sagsnr. 9/442, Ansøgning om vandløbsregulering

Indholdbeskrivelse:

input fra rådgiver, vedr anlægsloven

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

Klaus Vandall Larsen (KVL)

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

SV: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. Sorøvej 84

Indholdbeskrivelse:

dialog med rådgiver

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

Klaus Vandall Larsen (KVL)

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

SV: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. Sorøvej 84 - image001.jpg

Indholdbeskrivelse:

dialog med rådgiver

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

Klaus Vandall Larsen (KVL)

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

SV: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. Sorøvej 84 - image001.jpg

Indholdbeskrivelse:

dialog med rådgiver

 

 

 

Sagsnr.:

442

Afsender:

Klaus Vandall Larsen (KVL)

Sagstitel:

vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84

Dokumenttitel:

SV: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. Sorøvej 84

Indholdbeskrivelse:

dialog med rågdiver

 

 

 

Sagsnr.:

3198

Afsender:

Claus Løvendahl

Sagstitel:

Fredningssag Voldstedet ved Skjoldenæsholm

Dokumenttitel:

Svenstrup Gods bemærkninger vedr. jour.nr. 18/10902-2

Indholdbeskrivelse:

 

 

 

 

Sagsnr.:

24128

Afsender:

Mona Musse

Sagstitel:

Borgerdreven forslag - Ringsted mangler et frivillighus

Dokumenttitel:

manuelle underskrifter

 

 

 

Sagsnr.:

3750

Afsender:

Don Kiris

Sagstitel:

Videresendte mails fra fællespostkassen i Teknik- og Miljøcenter 2018

Dokumenttitel:

- VS_ Byggesagsbehandling spørgeskema'

 

 

 

Sagsnr.:

11928

Afsender:

Jonas Laust Petersen (JOPE)

Sagstitel:

§3 dispensation til Helva ved Bjergbakken

Dokumenttitel:

mail nr. 1 Ringsted ådal - Hegning

 

 

 

Sagsnr.:

25641

Afsender:

Axel Frederik Møller

Sagstitel:

Kastrupvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

mail fra Frederik vedr. frahegning af areal

 

 

 

Sagsnr.:

2532

Afsender:

John-Erik Noer

Sagstitel:

Præstelunden 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Præstelunden 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 2/14/2019

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

 

Sidst opdateret

15.02.2019