Postliste den 14. januar 2020

Sagsnr.:

324

Afsender:

Rasmus Markussen

Sagstitel:

Atterupvej 35, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Carport Atterupvej 35: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 3 - 1/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17407

Afsender:

Kullegaard

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tilbagemelding på supl. materiale

Indholdbeskrivelse:

Fra ansøger

   

Sagsnr.:

10399

Afsender:

Camilla Michelle Kristensen

Sagstitel:

Nonnedalen 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nonnedalen 17, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 1/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8242

Afsender:

Dorthe Kirstine Reinholdt

Sagstitel:

Ørslevvestervej 65, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ørslevvestervej 65, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 6 - 1/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

237

Afsender:

Frank Obling

Sagstitel:

Fejlmelding af gadelys 2020

Dokumenttitel:

Re: Fejlmelding gadebelysning Kaserne Allé

   

Sagsnr.:

17619

Afsender:

Vigersted Lokalråd

Sagstitel:

Humleorevej 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Brugsaftale med Vigersted Lokalråd på areal til hundelufterområde i Vigersted

Indholdbeskrivelse:

Peter Hansen, rådsmedlem Vigersted Lokalråd returnerer brugsaftale i underskrevet stand.

   

Sagsnr.:

17619

Afsender:

Vigersted Lokalråd

Sagstitel:

Humleorevej 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Brugeraftale Vigersted

Indholdbeskrivelse:

Peter Hansen, rådsmedlem Vigersted Lokalråd anmoder om at få brugsaftalen retur underskrevet af kommunen.

   

Sagsnr.:

8260

Afsender:

Niklas Bergstrøm Andersen

Sagstitel:

Hjortholmvej 15, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Hjortholmvej 15, 4173 Fjenneslev: Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 1/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

970

Afsender:

Vigersted Lokalråd

Sagstitel:

Henvendelse til Byrådet vedr. Ringsted som Bi-kommune

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

973

Afsender:

Thomas Knudsen

Sagstitel:

Roskildevej 601, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Roskildevej 601, 4174 Jystrup Midtsj: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 1/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

123

Afsender:

Det Centrale Handicapråd

Sagstitel:

Handicaprådet 2020

Dokumenttitel:

Att.: Handicaprådet. Kom med til Handicaprådenes Dag den 25. februar 2020

   

Sagsnr.:

9196

Afsender:

Nævnenes Hus

Sagstitel:

Lokalplan 302 for Langeagerområdet - Behandling af lokalplanforslag

Dokumenttitel:

Klage langeager.pdf

   

Sagsnr.:

14968

Afsender:

Niras

Sagstitel:

Lokalplan 306 - udarbejdelse - Etageboliger v. Klosterparks Allé

Dokumenttitel:

Støjrapport Lp 306.pdf

   

Sagsnr.:

20451

Afsender:

Diabetesforeningen

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019

Dokumenttitel:

Diabetesforeningen fremsender delvis dokumentation

   

Sagsnr.:

983

Afsender:

EDC Selandia Ringsted

Sagstitel:

Roskildevej 404, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vedr. Roskildevej 404, Ortved, 4100 Ringsted - EDC 41004629

   

Sagsnr.:

18213

Afsender:

Søren Olsen

Sagstitel:

Borupvej 66, 4140 Borup

Dokumenttitel:

Udnyttelse af 1.sal: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 1/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1008

Afsender:

Merethe Pedersen

Sagstitel:

Hastighedsgrænser på Haslevvej og Køgevej

Dokumenttitel:

VS: Vej/hastigheds spørgsmål

Indholdbeskrivelse:

Merethe Pedersen henvender sig omkring hastighedsgrænserne på Køgevej i Ringsted By samt på Haslevvej v. Mulstrup

   

Sagsnr.:

20248

Afsender:

Jørgen Jensen

Sagstitel:

Skorstensfejerbidrag 2020

Dokumenttitel:

Re: Betaling for skorstensfejning Gyrstingevej 80 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Spørgsmål vedr. betaling

   

Sagsnr.:

757

Afsender:

TL Ejendomme og Materiel ApS

Sagstitel:

Sleipnersvej 15, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Ejendomsskat - debitornr. 056 20 108678 00 06

Indholdbeskrivelse:

Korrespondance vedr. ejerskifte

   

Sagsnr.:

21697

Afsender:

RS17 – Sekretariatet Rammeaftale Sjælland

Sagstitel:

KKR-samarbejde / rammeaftale 2020

Dokumenttitel:

VS: VIGTIGT: Central udmelding om udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug - Svarfrist 3/2-2020

   

Sagsnr.:

1019

Afsender:

Ringsted Fotoklub

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. Ringsted Natten

Dokumenttitel:

Borgerhenvendelse

   

Sagsnr.:

1033

Afsender:

Trine Kingo Svendsen

Sagstitel:

Birkevej 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Birkevej 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7479

Afsender:

Lars Kofoed Jørgensen

Sagstitel:

Nørregade 22B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nørregade 22B, 4100 Ringsted: Øvrig bebyggelse, indsendelse nr. 5 - 1/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

15.01.2020