Postliste den 14. maj 2020

Sagsnr.:

20779

Afsender:

Miljø- og Fødevareministeriet

Sagstitel:

vandløbsrestaurering VP2 - ændring af virkemidler vedr.

Dokumenttitel:

Afgørelse - udskiftning af virkemidler - vandområde o4731 (MST Id nr.: 1097770)

Indholdbeskrivelse:

fra MST. Ansøgning er delvis godkendt

   

Sagsnr.:

5812

Afsender:

Byskovskolen

Sagstitel:

Udmøntning af 2 mio. kr. budgetreduktion på vidtgående specialundervisning

Dokumenttitel:

Høringssvar vedrørende ny organisering af Modtageklasser - Byskovskolen - høringsvar vedr modtageklasser i Ringsted Kommune.docx

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

5812

Afsender:

Vigersted Skole

Sagstitel:

Udmøntning af 2 mio. kr. budgetreduktion på vidtgående specialundervisning

Dokumenttitel:

Høringssvar - Vigersted LMU vedr. reduktion på kr. 500.000 i A-huset.doc

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

21416

Afsender:

Plejefamiliernes Landsforening

Sagstitel:

Kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte

Dokumenttitel:

Re: Høring: Kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier/Ringsted kommune

Indholdbeskrivelse:

Kvittering fra Plejefamiliernes Landsforening

   

Sagsnr.:

7746

Afsender:

Kell Skovgaard

Sagstitel:

Jordemodervej 36, EJ I E&M EJ I E&M

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=0acfc54e2de14fe58e25829d37128c8d]

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7749

Afsender:

Thomas Olsson

Sagstitel:

Status på Roskildevejsprojektet

Dokumenttitel:

Fwd: Roskildevej som stillevej

Indholdbeskrivelse:

Thomas Brenøe Olsson - Roskildevej 217, efterspørger status på Roskildevejsprojektet

   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

Social- og indenrigsministeriet

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Nye regler om lempelser af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud - Orienteringsskrivelse om midlertidigt besøgsforbud på det sociale område.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

237

Afsender:

Tina Dethlefsen

Sagstitel:

Fejlmelding af gadelys 2020

Dokumenttitel:

Re: Knækket / påkørt gadelampe, Dusagervej/ Vetterslev Bygade

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

21205

Afsender:

Verdo

Sagstitel:

Gadelysdriftoperatør VERDO 2020

Dokumenttitel:

VS: SV: VS: Ringsted kommune, lygtepæl knækket / påkørt, hjørnet af Dusagervej/ Vetterslev Bygade i Vetterslev, mulig stødfare

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

Social- og indenrigsministeriet

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Bekendtgørelse

Indholdbeskrivelse:

Bekendtgørelse omkring midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

Social- og indenrigsministeriet

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Faktaark om besøgsrestriktioner

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

Sundhedsstyrelsen

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Retningslinjer for besøg og øget aktivitet på socialområdet

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7674

Afsender:

Mohammed Jafar

Sagstitel:

Nørregade 12B ST 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vedr. Sag 20/7674 -

Indholdbeskrivelse:

svar fra ejer af bygningen

   

Sagsnr.:

16539

Afsender:

Gigtforeningens Oplysningskreds

Sagstitel:

Voksenundervisning 2019 - aftenskoler

Dokumenttitel:

GOK-Ringsteds afregning for tilskud og årsrapport 2019

Indholdbeskrivelse:

GOK opgørelse 2019 - 10 % pulje tidligere indsendt.

   

Sagsnr.:

7685

Afsender:

Midt- og Vestsjællandspoliti

Sagstitel:

Tilladelse til kørsel med særtransport fra Kærup Parkvej -> Kærup Industrivej -> Roskildevej -> Nordre Ringvej -> Sorøvej -> Rute 150 -> Korsevænget og retur ad samme rute

Dokumenttitel:

Politiet spørger - særtransport til Korsevænget, Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Politiet spørger om ny rute

   

Sagsnr.:

7685

Afsender:

Midt- og Vestsjællandspoliti

Sagstitel:

Tilladelse til kørsel med særtransport fra Kærup Parkvej -> Kærup Industrivej -> Roskildevej -> Nordre Ringvej -> Sorøvej -> Rute 150 -> Korsevænget og retur ad samme rute

Dokumenttitel:

SV: Politiet spørger - særtransport til Korsevænget, Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Politiet oplyser perioden for transporten

   

Sagsnr.:

4968

Afsender:

Dansk Rakkerpak

Sagstitel:

Teaterklubben for daginstitutioner og SFO 2020/2021

Dokumenttitel:

Forestilling / LILLE SPEKTAKEL - STORT MIRAKEL v. Faster Cool

Indholdbeskrivelse:

Faster Cool juleforestilling for de mindste 8.12.2020.

   

Sagsnr.:

3460

Afsender:

Thea Susanne Larssen

Sagstitel:

Nordrup Vestervang 73, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nordrup Vestervang 73, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7094

Afsender:

Camilla Nielsen

Sagstitel:

Ejendomsskat

Dokumenttitel:

VS: Ejendomsskatte billet

Indholdbeskrivelse:

Spørgsmål om ejendomsskattebillet

   

Sagsnr.:

16539

Afsender:

Skovbo Revision ApS

Sagstitel:

Voksenundervisning 2019 - aftenskoler

Dokumenttitel:

LOF Ringsted sender regnskab 10% pulje 2019

Indholdbeskrivelse:

LOF 10% regnskab

   

Sagsnr.:

16539

Afsender:

Skovbo Revision ApS

Sagstitel:

Voksenundervisning 2019 - aftenskoler

Dokumenttitel:

LOF Ringsted 10% arrangementer 2019

Indholdbeskrivelse:

Dokumentation for flere 10% arrangementer.

   

Sagsnr.:

12936

Afsender:

COWI

Sagstitel:

vandløb - Kværkeby Bæk og Adamshøjløbet - krydsning af vandløb - byggemodning af lokalplanomårde 284

Dokumenttitel:

Jordemodervej krydsning Adamshøjløbet

Indholdbeskrivelse:

forespørgsel vedr .brug af anden krydsningsmetode, ved Adamshøjløbet

   

Sagsnr.:

2644

Afsender:

Søren Brandbjerg Larsen

Sagstitel:

Nyhusvej 18, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Forhåndsdialog, Nyt Maskinhus, Nyhusvej 18

Indholdbeskrivelse:

nyt projekt

   

Sagsnr.:

2644

Afsender:

Søren Brandbjerg Larsen

Sagstitel:

Nyhusvej 18, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Team byg takker for din henvendelse

Indholdbeskrivelse:

nyt projekt

   

Sagsnr.:

16539

Afsender:

Skovbo Revision ApS

Sagstitel:

Voksenundervisning 2019 - aftenskoler

Dokumenttitel:

LOF Ringsted sender sidste bilag til 10% regnskab

Indholdbeskrivelse:

LOF sidste bilag

   

Sagsnr.:

7447

Afsender:

Lisa Zervens

Sagstitel:

Prøvegårdsvej 15, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Prøvegårdsvej 15

Indholdbeskrivelse:

Supplerende spørgsmål

   

Sagsnr.:

5433

Afsender:

HOFOR A/S

Sagstitel:

Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - realisering - vandområde o8357_y

Dokumenttitel:

SV: Vigersdal Å- vandløbsrestaurering i vandplanregi - og matrikler i vandløbet

Indholdbeskrivelse:

dialog med HOFOR om ejerskab af herreløse matrikler

   

Sagsnr.:

7793

Afsender:

Johannes Mathiesen

Sagstitel:

Klage over afgift på privatparkeringsplads i Søgade

Dokumenttitel:

Parkeringsafgift

Indholdbeskrivelse:

Johannes Mathiesen fremsender afgift for parkering i Søgade.

   

Sagsnr.:

7794

Afsender:

W-E Entreprise ApS

Sagstitel:

Fælledvej 54, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fælledvej 54: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 5/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7447

Afsender:

Lisa Zervens

Sagstitel:

Prøvegårdsvej 15, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Prøvegårdsvej 15

Indholdbeskrivelse:

Svar

   

Sagsnr.:

7795

Afsender:

Søren Brandbjerg Larsen

Sagstitel:

Nyhusvej 18, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tilbygning Stålhal: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 1 - 5/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7795

Afsender:

Søren Brandbjerg Larsen

Sagstitel:

Nyhusvej 18, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tilbygning Stålhal: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 2 - 5/14/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7547

Afsender:

T.M. Ejendomme ApS

Sagstitel:

Lille Høm 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Lille Høm 22

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

18096

Afsender:

Enemærke & Petersen A/S

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 22A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Anmeldelse fra Enemærke & Petersen

Indholdbeskrivelse:

 
   
   

 

Sidst opdateret

18.05.2020