Postliste den 15. april 2020

Sagsnr.: 13386
Afsender: Rasmus Lind-Holm
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Orientering om Renovation
Indholdbeskrivelse: Sendt til Miljø v. Nynne Gessner Klausen d. 15.4.20 kl. 6:52
   
Sagsnr.: 4448
Afsender: Johanna Chemnitz
Sagstitel: Bæredygtighedspuljen 2020
Dokumenttitel: Re: Modtaget ansøgning til Bæredygtighedspuljen
Indholdbeskrivelse: Forespørgelse fra Johanna Chemnitz, ang. bevilling
   
Sagsnr.: 4219
Afsender: Ringsted Forsyning
Sagstitel: Konvertering fra individuel gasforsyning til fjernvarme i Søndervang - etape 2
Dokumenttitel: Justering af Projektforsalg efter bemærkninger fra Evida
Indholdbeskrivelse: Ringsted Forsyning sender justeret projektforslag for konvertering fra individuel gasforsyning til fjernvarme i Sødervang
   
Sagsnr.: 6457
Afsender: Søren Nielsen
Sagstitel: Næstvedvej 15, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Forespørgsel om §8 tilladelse efter jordforureningsloven
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 5384
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Flextur - Kommunerapporter fra Movia 2020
Dokumenttitel: Kommunerapport for perioden december-februar 2020
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 6463
Afsender: Dansk Folkehjælp
Sagstitel: Dansk Folkehjælp -
Dokumenttitel: Dansk Folkehjælps Feriehjælp 2020
Indholdbeskrivelse: Infomail - anmodning om kontaktperson
   
Sagsnr.: 18906
Afsender: Morten Cohn
Sagstitel: Haslevvej 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Klage over støj fra Haslevvej 26
Indholdbeskrivelse: Klage over støjende aktiviteter på ejendommen Haslevvej 26
   
Sagsnr.: 16323
Afsender: Børne- og Undervisningsministeriet
Sagstitel: Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud 2018
Dokumenttitel: Nyt regnskabsskema for puljen til kompetenceløft
Indholdbeskrivelse: UVM sender revideret regnskalbsskema april 2020
   
Sagsnr.: 13386
Afsender: Marie Lundberg Hansen
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Ørnevej 2 / Køgevej 28-30 - Henvendelse om faldefærdige bygninger
Indholdbeskrivelse: Aog B (ansøger) har intet med nedrivningen at gøre
   
Sagsnr.: 12317
Afsender: Carl Pedersen
Sagstitel: Næstvedvej 211, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Næstvedvej 211, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 4/15/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 15124
Afsender: Erhvervsstyrelsen
Sagstitel: Eventuel dispensation for udlejningsdage på private ejendomme
Dokumenttitel: Beslutning om udlejningsperiode for helårsboliger Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: bekræftet fra Erhvervsstyrelsen
   
Sagsnr.: 6492
Afsender: Flemming Saxe
Sagstitel: Ålbæk Huse 41, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Ålbæk HUse 41: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 4/15/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4617
Afsender: Anders Frandsen
Sagstitel: Havrebjergvej 53, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Færdigmelding af nedrivning
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 21860
Afsender: Micki Overgaard Jensen
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Henvendelse vedr. udeståender - Brand
Indholdbeskrivelse: Udkast til brandredegørelse samt spørgsmål fra ansøger, drøftet efterfølgende telefonisk
   
Sagsnr.: 6493
Afsender: Michael Rosenmark
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. overtrædelse af færdselsloven på Snekkerupvej i Borup
Dokumenttitel: Henvendelse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4968
Afsender: Teatret St.tv
Sagstitel: Teaterklubben for daginstitutioner og SFO 2020/2021
Dokumenttitel: Aftale forestillingen Mariehønen evig glad Teatret st.tv
Indholdbeskrivelse: 9. februar 2021 kl. 10,00 reserve 9. marts
   
Sagsnr.: 6495
Afsender: Rebekka Falsing Strangholt
Sagstitel: Aktindsigt tværgående - fra privatperson
Dokumenttitel: Mail fra privatperson - anmodning om aktindsigt
Indholdbeskrivelse: Rebekka F. Strangholt - vedr. kontrolgruppens interne retningslinjer og ansatte
   
Sagsnr.: 6499
Afsender: Andreas Vines Østergaard
Sagstitel: Jystrup Bygade 26, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Omdannelse af landbrugsbygning: Plansager, indsendelse nr. 1 - 4/15/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6501
Afsender: Victor Fayard Gammelgaard
Sagstitel: Gyrstingevej 103, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Gyrstingevej 103: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/15/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Leif Holde
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Gyrstinge Sø, tilladelse fra HOFOR
Indholdbeskrivelse: Fra Leif Holde
   
Sagsnr.: 6502
Afsender: Kristoffer Guldbæk Stentebjerg
Sagstitel: Forstærkelse af naturgasledning ud for Nonnedalen
Dokumenttitel: SV: Forstærkelse af naturgasledning ud for Nonnedalen
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 10542
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2020-50943.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Steen Kisselhegn
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar til regulativ for Gyrstinge sø
Indholdbeskrivelse: Fra Søudvalget under Lokalrådet for Gyrstinge og Ørslevvester v. Steen Kisselhegn.
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Steen Kisselhegn
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Bådtilladelse, Gyrstinge Sø
Indholdbeskrivelse: Fra Steen Kisselhegn
   
Sagsnr.: 21860
Afsender: Micki Overgaard Jensen
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Home-tex, Lager: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 2 - 4/15/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6504
Afsender: Birte Hvarregaard
Sagstitel: Skiltning med adgang forbudt - sti i det åbne land - beliggende mellem Holbækvej 134A og Holbækvej 137, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Videresendt fra Vej og park: Opgave for Ringsted kommune (10076905)
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3801
Afsender: Connie Kæregaard
Sagstitel: Henvendelse til byrådet vedr. støjhegn ved motorvejen
Dokumenttitel: Ny henvendelse til Direktør Mette Jeppesen
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 8570
Afsender: Peter Hansen
Sagstitel: Kværkebyvej 48, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kværkebyvej 48, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 3 - 4/15/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6510
Afsender: Malte Løth Jørgensen
Sagstitel: Bastionen 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bastionen 12: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/15/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   

Sidst opdateret

16.04.2020