Postliste den 15. juni 2020

Sagsnr.:

6816

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Næstvedvej 15B og 15D, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Næstvedvej 15 vurdering af oplæg til undersøgelse/forklassificering

Indholdbeskrivelse:

kommentarer fra Region Sjælland

   

Sagsnr.:

2540

Afsender:

Eurofins Miljø A/S

Sagstitel:

Badevand og Blå Flag 2020

Dokumenttitel:

analyserapport Gyrstinge Sø DKBW1658 - god

   

Sagsnr.:

2540

Afsender:

Eurofins Miljø A/S

Sagstitel:

Badevand og Blå Flag 2020

Dokumenttitel:

Analyserapport Haraldsted Langesø DKBW1659 - god

   

Sagsnr.:

2540

Afsender:

Eurofins Miljø A/S

Sagstitel:

Badevand og Blå Flag 2020

Dokumenttitel:

Analyserapport Haraldsted Lillesø DKBW1179 (BF) - god

   

Sagsnr.:

2540

Afsender:

Eurofins Miljø A/S

Sagstitel:

Badevand og Blå Flag 2020

Dokumenttitel:

Analyserapport Hvidsø DKBW1180 - god

   

Sagsnr.:

9125

Afsender:

Hanne Aagesen

Sagstitel:

NBL § 26, mulig ulovlig skiltning på vej og sti i det åbne land, Ørnekildevej 35, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Fotos af skilt og placering på kort

Indholdbeskrivelse:

Indsendt af anmelder

   

Sagsnr.:

4888

Afsender:

Bent Juul Gregersen

Sagstitel:

Farendløse Enghave 7, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Farendløse Enghave 7, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 3 - 6/15/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9125

Afsender:

Hanne Aagesen

Sagstitel:

NBL § 26, mulig ulovlig skiltning på vej og sti i det åbne land, Ørnekildevej 35, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Tidl. korrespondance om : Spor i Landskabet

   

Sagsnr.:

9125

Afsender:

Hanne Aagesen

Sagstitel:

NBL § 26, mulig ulovlig skiltning på vej og sti i det åbne land, Ørnekildevej 35, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Tidl. korrespondance i sagen: Spor i Landskabet

Indholdbeskrivelse:

Mellem lokalråd og Sorø Akademi

   

Sagsnr.:

29986

Afsender:

Miljø- og Fødevarestyrelsen

Sagstitel:

Afløbskontrol renseanlæg Ringsted Kommune

Dokumenttitel:

SV: Kontrolbrev_Ringsted_2019.

   

Sagsnr.:

9125

Afsender:

Hanne Aagesen

Sagstitel:

NBL § 26, mulig ulovlig skiltning på vej og sti i det åbne land, Ørnekildevej 35, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Re: Anmodning om yderligere oplysninger vedr. sti ved

Indholdbeskrivelse:

Anmelder sender på vores anmodning flere oplysninger om stiprojektet.

   

Sagsnr.:

9116

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Lokalplan og KP-tillæg for flyvepladsen

Dokumenttitel:

Ny hangar, Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Regionen sender materiale om øskede projekt

   

Sagsnr.:

9125

Afsender:

Regioneners akutlægehelikoptere

Sagstitel:

NBL § 26, mulig ulovlig skiltning på vej og sti i det åbne land, Ørnekildevej 35, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Vedrørende mulig overtrædelse af naturbeskyttelsesloven på Ørkildevej.

Indholdbeskrivelse:

Anmeldelse

   

Sagsnr.:

6096

Afsender:

Leene Henriksen

Sagstitel:

Almstoftevej 41, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Info fra lodsejer om at de bekæmper og svar til denne

   

Sagsnr.:

9143

Afsender:

Jørn Olesen

Sagstitel:

Aktindsigtsanmodning af materiale som involverer Hedemosen 34

Dokumenttitel:

Aktindsigt om Hedemosen 34

Indholdbeskrivelse:

Anmodning

   

Sagsnr.:

3465

Afsender:

Güvenc Suluk

Sagstitel:

Nørregade 31B ST, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Skimmelsvamp

Indholdbeskrivelse:

udfyldt skema

   

Sagsnr.:

12497

Afsender:

Martin  Rasmussen

Sagstitel:

Eskemosevej 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Eskemosevej 6, 4100

Indholdbeskrivelse:

underskrevet erklæring

   

Sagsnr.:

9144

Afsender:

Lokalrådet Gyrstinge og Ørslevvester

Sagstitel:

Aktindsigt i materiale som involverer Hedemosen 34

Dokumenttitel:

Høringssvar Gyrtinge og Ørslevvester lokalråd vedr. Hedemosen

   

Sagsnr.:

8489

Afsender:

Carsten Jensen

Sagstitel:

Almstoftevej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sløjfning og tankattest.

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9116

Afsender:

Regioneners akutlægehelikoptere

Sagstitel:

Lokalplan og KP-tillæg for flyvepladsen

Dokumenttitel:

Ny hangar, Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Regionen sender tegning samt kort beskrivelse af projekt

   

Sagsnr.:

9170

Afsender:

Morten Sørensen

Sagstitel:

Klosteralleen 20, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Klosteralleen 20, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 6/15/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

6044

Afsender:

HOFOR

Sagstitel:

Regional vandindvinding - HOFOR 2020 - Kontrol og afrapportering

Dokumenttitel:

Sag om sløjfning af moniteringsboringer 212.348 og 211.87

Indholdbeskrivelse:

HOFOR ønsker at sløjfe boringerne som er del af deres indvindingstilladelse. RK ønsker at sikre at overvågning af ressourcen stadig er mulig.

   

Sagsnr.:

8608

Afsender:

HedeDanmark A/S

Sagstitel:

Miljøuheld - udledning af spildevand fra pumpestation ved Farendløbsevej til Sneslev Lilleå

Dokumenttitel:

VS: Sender: 2023056-1-data, Sneslev lille Å, 03-06-20 + fosfor kvælstof ændring af dybde og total N sat ind, 2023056-1, Sneslev lille Å, 03-06-20 + fosfor kvælstof ændring af dybde og total N sat ind

Indholdbeskrivelse:

analyserapport

   

Sagsnr.:

9184

Afsender:

Mikkel Aage Nielsen

Sagstitel:

Dronningensgade 11, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Renovering af udendørs trappe + opgradering: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 6/15/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

5434

Afsender:

Finn Andersen

Sagstitel:

Kværkebyvej 2B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Landzonetilladelse

Indholdbeskrivelse:

supplerende oplysninger

   

Sagsnr.:

9189

Afsender:

Mohammed Jafar

Sagstitel:

Nørregade 12, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tilladelse: Plansager, indsendelse nr. 1 - 6/15/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9188

Afsender:

DR

Sagstitel:

Aktindsigt tværgående - journalist fra DR

Dokumenttitel:

Mail fra DR - anmodning om aktindsigt

Indholdbeskrivelse:

Alt vi har om ASMLA

   

Sagsnr.:

9190

Afsender:

Nicky Petersen

Sagstitel:

Nebsmøllevej 70, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skur på søbred

   

Sagsnr.:

8462

Afsender:

Gregers Jensen

Sagstitel:

Haraldstedvej 88, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Ulovligt læhegn / kommunalt sagsnr. 10/17349 (2011)

   

Sagsnr.:

9042

Afsender:

Jørgen Sandberg

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. grundejerforening for Nonnedalen

Dokumenttitel:

Ny henvendelse

   

Sagsnr.:

9193

Afsender:

Gitte Bettina Kejser

Sagstitel:

Havemøllevej 60, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Balkon: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/15/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

501

Afsender:

Miljøstyrelsen

Sagstitel:

Kontrol af Jystrup Vandværk

Dokumenttitel:

Svar fra MST vedr, Overtrædelse af 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboring

Sidst opdateret

16.06.2020