Postliste den 15. maj 2020

Sagsnr.:

13386

Afsender:

Thing Brandt Landskab

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Vibehaven, Spørgsmål om ekstra parkering

Indholdbeskrivelse:

opringning ikke nødvendigt

   

Sagsnr.:

7685

Afsender:

Midt- og Vestsjællands Politi

Sagstitel:

Tilladelse til kørsel med særtransport fra Kærup Parkvej -> Kærup Industrivej -> Roskildevej -> Nordre Ringvej -> Sorøvej -> Rute 150 -> Korsevænget og retur ad samme rute

Dokumenttitel:

Kopi af tilladelse

Indholdbeskrivelse:

Kopi af tilladelse modtaget fra politiet

   

Sagsnr.:

2977

Afsender:

BDO

Sagstitel:

Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019

Dokumenttitel:

Alle parter har nu underskrevet Ringsted Kommune - Parkeringsindtægter

Indholdbeskrivelse:

Eva-Marie Lennert BDO fremsender udfyldt indberetningsskema og ledelseserklæring i underskrevet stand til ministeriet.

   

Sagsnr.:

7548

Afsender:

Lonnie Lindkvist

Sagstitel:

Farendløsevej 94, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Spørgsmål vedrørende carport

Indholdbeskrivelse:

ansøger bekræfter ansøgningen

   

Sagsnr.:

22015

Afsender:

Vytautas Masenas

Sagstitel:

Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: vedr sagsnr. 19/22015 Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted.

   

Sagsnr.:

2540

Afsender:

Friluftsrådet

Sagstitel:

Badevand og Blå Flag 2020

Dokumenttitel:

Modtagelse af Blå Flag og Badepunkt // Særlige flaghejsningsarrangementer

   

Sagsnr.:

7814

Afsender:

John Petersen Sigersted A/S – Aut. Kloakmester

Sagstitel:

Havemøllevej 7, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

kloakskitse Havemøllevej 7.pdf

   

Sagsnr.:

7279

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Køgevej 205, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=27a8995d928d4db58f9acf5e31c01df3]

Indholdbeskrivelse:

Kvittering fra GST - UKS er godkendt

   

Sagsnr.:

9181

Afsender:

HOFOR A/S

Sagstitel:

Afrapportering af vandindvindingen - HOFOR

Dokumenttitel:

Afrapportering af vilkår i indvindingstilladelsen til Vigersted Kildeplads

   

Sagsnr.:

9181

Afsender:

HOFOR A/S

Sagstitel:

Afrapportering af vandindvindingen - HOFOR

Dokumenttitel:

Afrapportering af vilkår i indvindingstilladelsen til Bøstofte Kildeplads

   

Sagsnr.:

9181

Afsender:

HOFOR A/S

Sagstitel:

Afrapportering af vandindvindingen - HOFOR

Dokumenttitel:

Afrapportering af vilkår i indvindingstilladelsen til Valsømagle Kildeplads

   

Sagsnr.:

7821

Afsender:

Rasmus Larsen

Sagstitel:

Klostervænget 2A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Klostervænget 2A, st., 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 5/15/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

16919

Afsender:

Bettina Veje Andersen

Sagstitel:

Mulstrup Møllevej 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Mulstrup Møllevej 10, 4100 Ringsted: Nedrivning, der kræver byggetilladelse, indsendelse nr. 3 - 5/15/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

6543

Afsender:

GeoPartner

Sagstitel:

Nonnedalen 49, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Matrikulær sag ved Nonnedalen i Ringsted - ID100157161 - ref 2022692

   

Sagsnr.:

6543

Afsender:

Geo Partner

Sagstitel:

Nonnedalen 49, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Matrikulær sag ved Nonnedalen i Ringsted - ID100157161 - ref 2022692

   

Sagsnr.:

7841

Afsender:

Casper Wielsøe

Sagstitel:

Trafikale problemer på Dronningensgade

Dokumenttitel:

VS: Dronningensgade

Indholdbeskrivelse:

Casper Bøge Wielsøe - Dronningensgade 9, henvender sig omkring trafikale problemer på Dronningensgade

   

Sagsnr.:

6012

Afsender:

Jystrup vandværk

Sagstitel:

Etablering af boring Jystrup Vandværk

Dokumenttitel:

Føringsvej Jystrup vandværk

   

Sagsnr.:

7855

Afsender:

Robin Jacobsen

Sagstitel:

Ansøgning om flytning af vejadgang/overkørsel til Østervej 21

Dokumenttitel:

Re: Ansøgning af flytning af indkørsel - Østervej 21

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning om flytning af vejadgang

   

Sagsnr.:

7862

Afsender:

Henrik Vestergaard

Sagstitel:

Nørregade 49, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nørregade 49, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 5/15/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

18.05.2020