Postliste den 16. april 2020

Sagsnr.: 6511
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Vængegårdsvej 35, 4370 St. Merløse
Dokumenttitel: 1-50-71/329-0062-07-12 Vængegårdsvej 35, Ringsted, er ikke forurenet sendt fra Region Sjælland
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 5958
Afsender: Marc Rasmussen
Sagstitel: Ejlekærgårdsvej 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Trykpøvning af system efter ny varmepumpe til Ejlekærgårdsvej 26, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4507
Afsender: Thomas Ellegaard
Sagstitel: Acacievej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Badeværelse - tilbygning: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 4/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4285
Afsender: Mette Damgaard
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilsynsnotat, bortskaffelse af klasse 4 jord.
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 18376
Afsender: Steen Jessen Dethlefsen
Sagstitel: Roskildevej 393, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Roskildevej 393, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 4/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5984
Afsender: Børne- og Undervisningsministeriet
Sagstitel: Til-/framelding til statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner (Svarfrist 15. april 2020)
Dokumenttitel: Projekt 142258 Pulje til normeringer i daginstitutioner, 2020 - Ringsted
Indholdbeskrivelse: Kvittering for modtagelse
   
Sagsnr.: 21860
Afsender: Micki Overgaard Jensen
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Svar på anmodning om fyldestgørende materiale
Indholdbeskrivelse: Henvendelse fra ansøger i forhold til mangelskrivelse
   
Sagsnr.: 4968
Afsender: Teatret St.tv
Sagstitel: Teaterklubben for daginstitutioner og SFO 2020/2021
Dokumenttitel: Kontrakt ma-039, Teatret st.tv
Indholdbeskrivelse: Mariehønen evig glad 9. februar 2021.
   
Sagsnr.: 19114
Afsender: Aksel Østerholm Jørgensen
Sagstitel: Møllebjergvej 24, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Møllebjergvej 24, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 3 - 4/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 396
Afsender: Muhammad Amar Latif Mirza
Sagstitel: Nonnedalen 45, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nonnedalen 45, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 4/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 20285
Afsender: Søren Peter Larsen
Sagstitel: Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk
Dokumenttitel: SV: Vedr. partshøring omkring regnvandsbassin med udløb i Kværkeby Bæk
Indholdbeskrivelse: VD svar på 1- høring
   
Sagsnr.: 21860
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand og Redning
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Beredskabets tilbagemelding
Indholdbeskrivelse: Drøftet telefonisk med beredskabet omkring tilkørsel - vurderes ok
   
Sagsnr.: 123
Afsender: Jan Vagn Jakobsen
Sagstitel: Handicaprådet 2020
Dokumenttitel: Høringssvar Udkast til Landdistrikspolitik april 2020.pdf
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 19006
Afsender: Thomas Carøe Ravn
Sagstitel: Nonnedalen 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nonnedalen 39, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 5 - 4/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2625
Afsender: Lars Bjørknæs
Sagstitel: Aktindsigt tværgående - journalist Lars Bjørknæs
Dokumenttitel: Mail fra Lars Bjørknæs - aktindsigt - navne på direktionsmedlemmer
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 6533
Afsender: John Christensen
Sagstitel: Askevej 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lovliggørelse af byggeri : BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 289
Afsender: Per Bigum & Karen Hansen
Sagstitel: Administration af Haraldsted Sø
Dokumenttitel: SV: Tilladelser eller indgået aftaler med den tidligere ejer af Haraldsted Sø, HOFOR.
Indholdbeskrivelse: Mail fra Ringsted Ro- og Kajakklub
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Per Bigum & Karen Hansen
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Kopi af tilladelser m.m., Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: Fra Ringsted Ro- og Kajakklub
   
Sagsnr.: 17540
Afsender: Hanne Bahne Jensen
Sagstitel: Hejdesvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Regionens bemærkninger til § 8-tilladelse til etablering af ny transformer på Hejdesvej 17, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 7679
Afsender: Majbritt Boye Weysmann
Sagstitel: Havemøllevej 21, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Bålhytte og toiletbygning, Havemøllevej 21, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Redegørelse for ansøger
   
Sagsnr.: 20306
Afsender: Pseudonym
Sagstitel: Ørslevunderskovvej 58, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: kloak: Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 4/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6543
Afsender: Mette Susanne Nielsen
Sagstitel: Nonnedalen 49, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=9037b649fc204a628fd4dc06b46812f2]
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 6547
Afsender: Landinspektør Poul Erik Jensen
Sagstitel: Hanehøjvej 16, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Vedr. Olietank på ejendommen Hanehøjvej 16, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 6547
Afsender: NEXT LIVING DYSTED & FOBIAN ApS
Sagstitel: Hanehøjvej 16, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Vedr. Olietank på ejendommen Hanehøjvej 16, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 7192
Afsender: FGU-Fiskeri
Sagstitel: Tilladelse til sejlads med motor. Haraldsted Sø
Dokumenttitel: Ansøgning om fisketilladelse til Haraldsted Sø 2020
Indholdbeskrivelse: fra FGU tidl. produktionshøjskole
   
Sagsnr.: 1502
Afsender: Landinspektør Poul Erik Jensen
Sagstitel: Køgevej 136, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=fe51cfe9e4cb4137b0fac049b23340da]
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 6554
Afsender: Knud Erik Højgaard
Sagstitel: Ejlekærgårdsvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: anmeldelse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: Anders Riis
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Miljøgodkendelse til Haslevvej 423
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 6555
Afsender: Esben Leth Jacobsen
Sagstitel: Ahorn Alle 24B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Snurretoppen Ventilation: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 1 - 4/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 16323
Afsender: Børn-e og Undervisningsministeriet
Sagstitel: Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud 2018
Dokumenttitel: SV: Nyt regnskabsskema for puljen til kompetenceløft - et spørgsmål mere
Indholdbeskrivelse: svar fra UVM - samle udgifter til de enkelte aktiviteter
   

Sidst opdateret

17.04.2020