Postliste den 16. januar 2019

Sagsnr.: 20235
Afsender: Haraldsted-Allindemagle Lokalråd
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2019
Dokumenttitel: Haraldsted-Allindemagle søger tilskud til teaterforestilling 5.6.2019
Indholdbeskrivelse: Haraldsted-Allindemagle søger om tilskud til teaterforestillingen
   
Sagsnr.: 933
Afsender: Sallina Elene Becker
Sagstitel: Slettebjergvej 49, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Slettebjergvej 49, 4174 Jystrup Midtsj: BR 18 - Byggearbejde, der ikke er omfattet af kravet om byggetilladelse, indsendelse nr. 2 - 1/16/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1025
Afsender: Rolf Mørk Nielsen
Sagstitel: Trafikmålinger på Holbækvej og Nordre Ringvej
Dokumenttitel: SV: Trafikdata for 2 lokaliteter i Ringsted
Indholdbeskrivelse: Rolf takker for tilsendte data
   
Sagsnr.: 23208
Afsender: Niels Christian Engelsborg Voss
Sagstitel: Kirkevej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bjergvej 83b
Indholdbeskrivelse: Ejer forklarer, hvorfor der har været dyrket majs.
   
Sagsnr.: 315
Afsender: Ringsted Outlet
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: Sv: Udkast til følgebrev og idéoplæg
Indholdbeskrivelse: Bygherre kommentarer til udkast af følgebrev og ideoplæg
   
Sagsnr.: 315
Afsender: Ringsted Outlet
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: Sv: Udkast til følgebrev og idéoplæg
Indholdbeskrivelse: Billeder fra det fremsendte hæfte med visualiseringer
   
Sagsnr.: 315
Afsender: Ringsted Outlet
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: Sv: Udvidelse af Ringsted Outlet: Visualiseringerne - kan de nu offentliggøres?
Indholdbeskrivelse: Billeder 2 fra det fremsendte hæfte med visualiseringer
   
Sagsnr.: 315
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: Ringsted Outlet Miljøkonsekvensrapport.docx
Indholdbeskrivelse: COWIs kommentarer til ideoplæg og følgebrev
   
Sagsnr.: 315
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: RE: Udkast til følgebrev og idéoplæg
Indholdbeskrivelse: COWI mener ikke, at det gør noget, at regnvandsbassinerne er forkert placeret på fremsendte skitsetegning
   
Sagsnr.: 315
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: RE: Ringsted Outlet Miljøkonsekvensrapport.docx
Indholdbeskrivelse: COWI mener ikke, at vi kan offentliggøre udkastet til lokalplanens miljøvurdering og parkeringshuset er nu igen 20 mter højt
   
Sagsnr.: 315
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: SAMLET FAKTAOPGØRELSE.docx
Indholdbeskrivelse: COWI fremsender faktablad for Outlettet og det nye parkeringshus - men det gælder ikke alligevel
   
Sagsnr.: 315
Afsender: Ringsted Outlet
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: Sv: Udvidelse af Ringsted Outlet: Visualiseringerne - kan de nu offentliggøres?
Indholdbeskrivelse: Outlet giver lov til at bruge de nye visualiseringer og vil fremsende billeder fra hæfte med visualiseringer
   
Sagsnr.: 1040
Afsender: Agrovi
Sagstitel: Snekkerupvej 35, 4140 Borup
Dokumenttitel: Ny henvendelse fra konsulent i Agrovi
Indholdbeskrivelse: Ønsker vandhuller slettet - og forespørger om 2 nye vandhuller.Overført fra sag nr. 18/19906
   
Sagsnr.: 315
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: RE: Ringsted Outlet - Ny tidsplan/VVM - miljøkonsekvensrapport
Indholdbeskrivelse: COWI oplyser, hvad de mener, skal indgå i miljøkonsekvensrapporten
   
Sagsnr.: 1040
Afsender: Agrovi
Sagstitel: Snekkerupvej 35, 4140 Borup
Dokumenttitel: Konsulent skriver: Sagsnr.:18/19906 - Høring
Indholdbeskrivelse: Kopieret fra sag nr. 18/19906
   
Sagsnr.: 24210
Afsender: Sørup Herregård
Sagstitel: Indberetning af vandforbrug 2018
Dokumenttitel: Fwd: Indberetning af vandforbrug 2018 - Sørupvej 28, Sørup Herregård
   
Sagsnr.: 22535
Afsender: Lille Svenstrup Gods
Sagstitel: Nordbjergvej 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sagsnr.:18/22535 - Supplerende oplysninger fra ansøger
   
Sagsnr.: 1061
Afsender: Arkhus Bygningsrådgivning A/S
Sagstitel: Dagmarsgade 14, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Brug af bygningen som skoleformål
   
Sagsnr.: 11093
Afsender: Lars Jensen
Sagstitel: Skovmarksvej 35, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Afslutning af byggesag.
   
Sagsnr.: 315
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: Indkaldelse af idéer og forslag - Ringsted Outlet
Indholdbeskrivelse: COWI fremsender nyeste regnvandnotat
   
Sagsnr.: 1080
Afsender: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Sagstitel: BBR
Dokumenttitel: Brev vedrørende registreringen af byggesager i BBR
Indholdbeskrivelse: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fremsender brev om vigtigheden af indbetninger til BBR fortages indenfor fristen.
   
Sagsnr.: 23087
Afsender: Connie Kæregaard
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. trafik i bymidten og Torvet - ny cafébygning og bevaring af træerne på Torvet
Dokumenttitel: Svar fra Connie Kæregaard
Indholdbeskrivelse: Videresendes til Borgmesteren og Tine
   
Sagsnr.: 1113
Afsender: Søren Winther
Sagstitel: Havrebjergvej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Havrebjergvej 38
Indholdbeskrivelse: Ejer fremsender opmåling på opført udhuse
   
Sagsnr.: 208
Afsender: Niras
Sagstitel: Hømvej 41, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: FW: Ansøgningen Hømvej 41, Ringsted
Indholdbeskrivelse: Spørgsmål til landmandens konsulent
   
Sagsnr.: 1148
Afsender: Poul Jørgen Mortensen
Sagstitel: Knud Lavardsvej 21, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Knud Lavardsvej 21, 4100 Ringsted: Byggeaffald, indsendelse nr. 1 - 1/16/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

17.01.2019