Postliste den 16. januar 2020

Sagsnr.:

1187

Afsender:

Niels Assens

Sagstitel:

Skrænten 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Aktindsigt i dokument på postlisten

   

Sagsnr.:

16007

Afsender:

Maria Petersen

Sagstitel:

Jættevej 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Jættevej 5, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 3 - 1/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17637

Afsender:

Annegrete Schmidt

Sagstitel:

Lillevang 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tilladelse til udnyttelse af tagetage på ejendommen Lillevang 22, Sneslev 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

1202

Afsender:

Fensmark Miljø ApS

Sagstitel:

Tvindelstrupvej 39, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tvindelstrupvej 39, 4100 Ringsted: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 1/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

Kemp & Lauritzen

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Ringsted Svømmehal. Sikkerhedskoordinering.

   

Sagsnr.:

1205

Afsender:

Fensmark Miljø ApS

Sagstitel:

Tvindelstrupvej 39, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tvindelstrupvej 39, 4100 Ringsted: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 1/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

19651

Afsender:

Husdyrgodkendelse.dk

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Skema_215043 version 2.pdf

   

Sagsnr.:

19651

Afsender:

Husdyrgodkendelse.dk

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Bilag 15.1.2020.pdf

   

Sagsnr.:

19651

Afsender:

Husdyrgodkendelse.dk

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Situationsplan.pdf

   

Sagsnr.:

1206

Afsender:

Sandkjær

Sagstitel:

Arsenalet 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Spørgsmål om bygggefelter og matrikler

Indholdbeskrivelse:

fra Søren Sandberg og landinspektør

   

Sagsnr.:

18404

Afsender:

VKST

Sagstitel:

Gyrstingevej 13, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Miljøtilladelse til Gyrstingevej 13.pdf

   

Sagsnr.:

19587

Afsender:

Thue Zeuthen

Sagstitel:

Søndergade 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Søndergade 3, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 5 - 1/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1206

Afsender:

Sandkjær

Sagstitel:

Arsenalet 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Købers tilbagemelding på købsaftale

Indholdbeskrivelse:

Fremsendt til plan og byg's orientering

   

Sagsnr.:

149

Afsender:

FDF Ringsted A/S

Sagstitel:

Ansøgninger om medlems- og/eller lokaletilskud fra foreningslivet 2020

Dokumenttitel:

FDF Ringsted fremsender aktivitetstimer for 2019

   

Sagsnr.:

8340

Afsender:

Petri & Haugsted AS

Sagstitel:

178 - Renovering af fortov samt etablering af parkeringslommer - Sct. Hansgade

Dokumenttitel:

Gravetilladelsen fra anden aktør

   

Sagsnr.:

19330

Afsender:

Søren Garde Rådgivning A/S

Sagstitel:

Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ottestrupvej 3

Indholdbeskrivelse:

Skimmelrapport

   

Sagsnr.:

21817

Afsender:

Joachim Grubbe

Sagstitel:

Skeevej 23B, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

Skeevej 23, 4370 Store Merløse: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 4 - 1/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1218

Afsender:

Lars John Jensen

Sagstitel:

Vrangehuse 20, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vrangehuse 20, 4100 Ringsted:

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen og å-beskyttelseslinjen

   

Sagsnr.:

8340

Afsender:

Lyngkilde

Sagstitel:

178 - Renovering af fortov samt etablering af parkeringslommer - Sct. Hansgade

Dokumenttitel:

Tværsnit B-B

   

Sagsnr.:

959

Afsender:

Søren Kroman

Sagstitel:

Lergravsvej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fwd: SV: SV: SV: Lergravsvej 40/42 - vand

Indholdbeskrivelse:

nr. 40's (Sørens) tidligere korrespondance med nr. 42

   

Sagsnr.:

959

Afsender:

Søren Kroman

Sagstitel:

Lergravsvej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Lergravsvej 40 - billeder

Indholdbeskrivelse:

Billeder fra 14. januar 2020

   

Sagsnr.:

8340

Afsender:

Lyngkilde

Sagstitel:

178 - Renovering af fortov samt etablering af parkeringslommer - Sct. Hansgade

Dokumenttitel:

Belægningsplan Frem med snit B-B

   

Sagsnr.:

11312

Afsender:

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagstitel:

Brandsikkerhed i plejeboliger

Dokumenttitel:

VS: Vedrørende undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger m.v.

   

Sagsnr.:

11312

Afsender:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Sagstitel:

Brandsikkerhed i plejeboliger

Dokumenttitel:

VS: Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv. 22.11.2019.pdf

   

Sagsnr.:

11312

Afsender:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Sagstitel:

Brandsikkerhed i plejeboliger

Dokumenttitel:

VS: Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv. 22.11.2019.pdf

   

Sagsnr.:

8348

Afsender:

Lasse Hansen

Sagstitel:

Huginsvej 21, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Huginsvej 21, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 2 - 1/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

20451

Afsender:

Diabetesforeningen

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019

Dokumenttitel:

Diabetesforeningen anmoder om overførsel af beløb

   

Sagsnr.:

1301

Afsender:

Miljø- og Fødevareministeriet

Sagstitel:

Overtrædelse af 25-meters-beskyttelseszone omkring vandindvindingsboringer

Dokumenttitel:

VS: Overtrædelse af 25-meters-beskyttelseszone omkring vandindvindingsboringer - forbud mod brug af pesticider

Indholdbeskrivelse:

Forbud mod brug af pesticider omkring indvindingsboringer overtrådt på Vigersted kildeplads (HOFOR). pga. bekæmpelse af bjørneklo.

   

Sagsnr.:

20904

Afsender:

Bente Holm

Sagstitel:

Haraldstedvej 54, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bygninger Haraldstedvej 54, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

1306

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Englerupvej 51, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sagsmateriale

   

Sagsnr.:

150

Afsender:

RIF Fodbold

Sagstitel:

Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021

Dokumenttitel:

Ringsted IF-herrefodbold fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted

   

Sagsnr.:

150

Afsender:

TMS Ringsted

Sagstitel:

Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021

Dokumenttitel:

TMS Ringsted fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted

   

Sagsnr.:

1309

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Nordrupvej 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Udstykning

   

Sagsnr.:

284

Afsender:

Danbolig

Sagstitel:

Kværkebyvej 54, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Kværkebyvej 54, st, 4100 Ringsted 302-AP91010

   

Sagsnr.:

19651

Afsender:

Sweco

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

SV: Slettebjergvej 21

   

Sagsnr.:

19657

Afsender:

Sweco Danmark A/S

Sagstitel:

Allindemaglevej 60, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Allindemaglevej 60

   

Sagsnr.:

14460

Afsender:

Sweco Danmark A/S

Sagstitel:

Ågerupvej 104, 4140 Borup

Dokumenttitel:

SV: Ågerupvej 104

   

Sagsnr.:

19651

Afsender:

Husdyrgodkendelse.dk

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Husdyrgodkendelse.dk - Skema 215043 er sendt retur efter ikke fuldt oplyst visitation

   

Sagsnr.:

1330

Afsender:

Skovsgaards Beholderkontrol

Sagstitel:

Holbækvej 103, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Beholderkontrol

   

Sagsnr.:

1330

Afsender:

Skovsgaards Beholderkontrol

Sagstitel:

Holbækvej 103, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Endelig rapport (nr. 1), Ringsted - 329, holbækvej 103 - 2019-12-30_41-1_holbækvej 103_1.pdf

Indholdbeskrivelse:

Muleby 1260 ingen bemærkninger

   

Sagsnr.:

1330

Afsender:

Skovsgaards Beholderkontrol

Sagstitel:

Holbækvej 103, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Endelig rapport (nr. 2), Ringsted - 329, holbækvej 103

Indholdbeskrivelse:

Perstrup 1430 bemærkninger - træ fældes

   

Sagsnr.:

1337

Afsender:

Thomas Bodekær Thomsen

Sagstitel:

Maltvedgårdsvej 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Udvidelse af badebro: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 1/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

17.01.2020