Postliste den 16. juni 2020

Sagsnr.:

11804

Afsender:

Exentric Media

Sagstitel:

Kunstdage i Pinsen 2020

Dokumenttitel:

Kunst i Pinsen App - en lille gave til jer

Indholdbeskrivelse:

Statistik over brug af app 2020

   
   

Sagsnr.:

7797

Afsender:

Tværfaglig Seniorklub

Sagstitel:

Korrespondance vedr. Covid19 / Corona til foreningslivet

Dokumenttitel:

Tværfaglige Seniorklub info om start efter ferien

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

Social- og Indenrigsministeriet

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 110 - Bekendtgørelse.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

Social- og Indenrigsministeriet

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 110 - Orienteringsskrivelse

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

KL

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Direktørmail om ophævelse af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet

Indholdbeskrivelse:

Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 110 -

   

Sagsnr.:

9210

Afsender:

Lars Olsen

Sagstitel:

Ønske til udvidelse af landsbyafgrænsning - Hjelmsømagle

Dokumenttitel:

VS: Forespørgsel om udstykningsmuligheder Hjelmsømagle

Indholdbeskrivelse:

Ejer ønsker landsbyafgrænsningen udvidet med dele af matr.nr. 1a. Ny udstykning og større grund til nr. 23, som længe har været til salg.

   

Sagsnr.:

8410

Afsender:

Miljø- Og Fødevarestyrelsen

Sagstitel:

Fødevarestyrelsen

Dokumenttitel:

Tilsynsrapport Food-truck Cafe Ingeborg 2020

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

13913

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Jættevej 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Sagsnr.:19/13914 - Dok.nr.:77200/20 Ringsted Kommune_Miljøgodkendelse for varmeværk og varmepumpe 01-05-2020.docx

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

13656

Afsender:

Jørgen Sandberg

Sagstitel:

Grundejerforeningen Nonnedalen

Dokumenttitel:

Nonnedalen - grundejerforeningen

Indholdbeskrivelse:

Mail vedr. ekstaordinær generalforsamling

   

Sagsnr.:

8608

Afsender:

HedeDanmark A/S

Sagstitel:

Miljøuheld - udledning af spildevand fra pumpestation ved Farendløbsevej til Sneslev Lilleå

Dokumenttitel:

Oprensning Sandfang

Indholdbeskrivelse:

orientering om at sandfang er udført

   

Sagsnr.:

9232

Afsender:

Allan Brøndum Johansson

Sagstitel:

Gyrstingevej 67, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Gyrstingevej 67: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 6/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9233

Afsender:

Jens Sillesen

Sagstitel:

Aktindsigt

Dokumenttitel:

Ansøgning om aktindsigt

Indholdbeskrivelse:

 
   
   

Afsender:

Allan Brøndum Johansson

Sagstitel:

Gyrstingevej 67, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Gyrstingevej 67: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

13913

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Jættevej 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Sagsnr.:19/13914 - Dok.nr.:77200/20 Ringsted Kommune_Miljøgodkendelse for varmeværk og varmepumpe 01-05-2020.docx

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7984

Afsender:

Beskæftigelsesministeriet

Sagstitel:

Beskæftigelsesplan 2021 og Resultatrevision 2019

Dokumenttitel:

VS: Borgmestre, beskæftigelsesudvalg og jobcentrechefer - Brev fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (BM ID: 1965859)

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7984

Afsender:

Beskæftigelsesministeriet

Sagstitel:

Beskæftigelsesplan 2021 og Resultatrevision 2019

Dokumenttitel:

VS: Borgmestre, beskæftigelsesudvalg og jobcentrechefer - Brev fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (BM ID: 1965859) - Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren.pdf

Indholdbeskrivelse:

ministermål 2021

   

Sagsnr.:

9242

Afsender:

Jørgen Sandberg

Sagstitel:

Aktindsigt i vedtægt for Grundejerforeningen Nonnedalen

Dokumenttitel:

Nonnedalen - grundejerforeningen

Indholdbeskrivelse:

Mail vedr. ekstaordinær generalforsamling

   

Sagsnr.:

9244

Afsender:

Nikolaj Lind Nielsen

Sagstitel:

Eilekiersvej 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Hegn: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 6/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7819

Afsender:

Niels Kromann-Rasmussen

Sagstitel:

Jordemodervej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Beholdere på jordemodervej

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9553

Afsender:

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Sagstitel:

Bataljonen - overdragelse af fællesarealer

Dokumenttitel:

Deklaration - matr. nr. 82a og 82b Ringsted Markjorder - Bataljonen - LE34 p.nr. 1040095

Indholdbeskrivelse:

Susanne Gress LE34 orienterer om deklaration og rids som er lagt til underskrift af ejer.

   

Sagsnr.:

7819

Afsender:

Niels Kromann-Rasmussen

Sagstitel:

Jordemodervej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Beholdere på jordemodervej

Indholdbeskrivelse:

Anmodning om beholderkontrol - begge beholdere

   

Sagsnr.:

9253

Afsender:

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Sagstitel:

Udmatrikulering af fællesarealer fra vejareal på Bastionen

Dokumenttitel:

Fællesarealer - Bastionen

Indholdbeskrivelse:

LE34 A/S kortrids for udskillelse af fællesarealer fra vejareal.

   

Sagsnr.:

11804

Afsender:

Elin Krebs

Sagstitel:

Kunstdage i Pinsen 2020

Dokumenttitel:

Evaluering fra Hallingelille

Indholdbeskrivelse:

Svar på evalueringsskema

   

Sagsnr.:

6510

Afsender:

Malte Løth Jørgensen

Sagstitel:

Bastionen 12, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bastionen 12 - Beboelsesvogn: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 6/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

5667

Afsender:

Malte Løth Jørgensen

Sagstitel:

Bastionen 12, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bastionen 12, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 6/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9262

Afsender:

Karl Erik Pedersen

Sagstitel:

Havbyrdvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Henvendelse vedr. støj fra genbrugspladsen?

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9262

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Havbyrdvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tilkørsel til karteringsplads. Havbyrdvej 2.

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

2776

Afsender:

Dorde Køhlert

Sagstitel:

Sct Hansgade 31, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Forværring

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9264

Afsender:

Christian Molsing Sørensen

Sagstitel:

Torvet 16, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Torvet 16, 4100 Ringsted: Camping-, festival- og salgsområder samt transportable konstruktioner, indsendelse nr. 1 - 6/16/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9262

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Havbyrdvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Karteringsplads Havbyrdvej

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9119

Afsender:

Janne Ardal

Sagstitel:

Allikevej 31, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

anmeldelse og analyser

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9262

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Havbyrdvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Karteringsplads Havbyrdvej

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9262

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Havbyrdvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Karteringsplads Havbyrdvej

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9262

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Havbyrdvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Tilkørsel til karteringsplads. Havbyrdvej 2.

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9262

Afsender:

Helle Seneka

Sagstitel:

Havbyrdvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: klageskema

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

18906

Afsender:

Intersolia

Sagstitel:

Haslevvej 26, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

RE: Påbud

Indholdbeskrivelse:

 
   
   

 

Sidst opdateret

17.06.2020