Postliste den 16. marts 2020

Sagsnr.: 148
Afsender: Ringsted Sportsfiskerklub
Sagstitel: Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020
Dokumenttitel: Ringsted Sportsfiskerklub søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.
   
Sagsnr.: 6885
Afsender: Palæ Ejendomsadministration AS
Sagstitel: Sct Hansgade 41 ST, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: NyAftale vedr. Sakura Running Sushi, Sct. Hansgade 43, 4100 Ringsted.pdf
   
Sagsnr.: 4459
Afsender: Jesper Petersen
Sagstitel: vandløb - privat dræn - afvandingsproblemer fra Skovvej 98
Dokumenttitel: Drænkort Brønde skovvej 99
Indholdbeskrivelse: med angivelse af brønde
   
Sagsnr.: 1309
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Nordrupvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=0825c3d589064f9194febbaec73bb482]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 18885
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Allindemaglevej 84, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=9fe0a1abd039435989a271ffc45d04a1]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra Geodatastyrelsen - godkendt USK-skema
   
Sagsnr.: 3127
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Havemøllevej 72, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=601b9c4fb7cd4e969b9a2decfc8b65ba]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra Geodatstyrelsen - USK-skema godkendt
   
Sagsnr.: 2587
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Havemøllevej 115B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer færdiggørelse fra landi... [Ref.nr.=6dc0f279c7bf4a1a9b066e539c6c7abb]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra Geodatastyrelsen - Sag sendt tilbage og afventer LSP, pga indsigelse
   
Sagsnr.: 5255
Afsender: Vurderingsstyrelsen
Sagstitel: Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 329-124015 - Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Vurderingsstyrelsen oplyser at de har behandlet ejendomsvurderinger for ejendommen.
   
Sagsnr.: 6477
Afsender: Skee Vandværk
Sagstitel: Kontrol af Skee Vandværk
Dokumenttitel: Opfølgning på tilsyn - Rev. beredskabsplan & indberetning til Jupiter
   
Sagsnr.: 738
Afsender: Brian Hintz
Sagstitel: Skrænten 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Indsigelse/klage ifm byggesag 20/738
   
Sagsnr.: 738
Afsender: Nafi Anwar
Sagstitel: Skrænten 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vedr. Byggeri på Skrænten, journal nr. 20/738
   
Sagsnr.: 16267
Afsender: Høje-Taastrup Kommune
Sagstitel: Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: TIl orientering: Anvist jord fra Bakkeboager 19 til Slettebjergvej 66
Indholdbeskrivelse: 150 tons jord Høje Taastrup
   
Sagsnr.: 20214
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Jordhåndtering for banenarbejde Ringsted - Vordingborg. Banedanmark
Dokumenttitel: Status vedr. jernbanearbejder og jordhåndtering
   
Sagsnr.: 5261
Afsender: Simon Klinzing Nielsen
Sagstitel: Bachelorprojekt om kontanthjælpsmodtagere
Dokumenttitel: Bachelorprojekt om kontanthjælpsmodtageres oplevelse af mødet med det offentlige - Kan I hjælpe?
Indholdbeskrivelse: Spørgeskema
   
Sagsnr.: 5267
Afsender: Bjarne Nielsen
Sagstitel: Havemøllevej 117, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Indsigelse mod arealoverdragelse/salg på matr. 7m Torpet, Ringsted Jorder
Indholdbeskrivelse: Modtaget 09-03-2020
   
Sagsnr.: 5272
Afsender: Peter Hansen
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 10-03-2020
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 10-03-2020
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 14986: Skælsørvej 38, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 5308
Afsender: DAB Mølleparken
Sagstitel: Generalforsamling og konstitueret bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Mølleparken i 2020
Dokumenttitel: Generalforsamling og konstituerende møde 22. april kl. 17
Indholdbeskrivelse: DAB Mølleparken indkalder til generalforsamling.
   
Sagsnr.: 5311
Afsender: Home Ringsted
Sagstitel: Køgevej 205, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vedr. Køgevej 205, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 738
Afsender: Christian Staunstrup
Sagstitel: Skrænten 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Journal nr. 20/738
Indholdbeskrivelse: er blevet svaret pr. tlf.
   
Sagsnr.: 1512
Afsender: Michael Dejløw Mølgaard
Sagstitel: Skovvej 45, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skovvej 45 og 47
   
Sagsnr.: 12211
Afsender: Kasper Dreyer Pedersen
Sagstitel: Roskildevej 622, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Roskildevej 622, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 3/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2587
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Havemøllevej 115B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=f36b3f26d74645ec8332bf075991b04c]
Indholdbeskrivelse: indsendt på ny - ingen ændringer
   
Sagsnr.: 4754
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Valsømaglevej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=2200c66aedbe46e7874014d8ba68a1c2]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK-skema godkendt
   
Sagsnr.: 3116
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Benløseparken 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=e899ef0ad4ab44ed9bbe65f3e0cf3bd6]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK-skema godkendt
   
Sagsnr.: 5328
Afsender: Martin Hummelgaard Ahlén
Sagstitel: Indelukket 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Forhåndsdialog vedr. Indelukket 47, Mulstrup 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Forespørgsel
   
Sagsnr.: 5331
Afsender: Mads Kunckel Bojsen
Sagstitel: Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup Midtsj - Padel: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 3/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 25803
Afsender: Benneth Colbe Nielsen
Sagstitel: Espeskovvej 14, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Espeskovvej 14, 4100 Ringsted: Øvrig bebyggelse, indsendelse nr. 3 - 3/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5334
Afsender: Kim Møllebro Hansen
Sagstitel: Kværkebyvej 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: lovliggørende ansøgning: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 3/16/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

17.03.2020