Postliste den 17. april 2020

Sagsnr.: 6040
Afsender: Martin Engelmann Pedersen
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anmeldelse af jordflytning til Slagelse Landevej 34 v/HCS A/S
Indholdbeskrivelse: Ok fra Slagelse
   
Sagsnr.: 6502
Afsender: Theis Jonsman
Sagstitel: Forstærkelse af naturgasledning ud for Nonnedalen
Dokumenttitel: Ydeligere spørgsmål om forstærkelse af naturgasledning ud for Nonnedalen
Indholdbeskrivelse: Spørgsmål til afvanding
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: CH Byg
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Forkert udført Ringsted Svømmehal, etape 2 - Toiletafløbsstudse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 154
Afsender: Dorte Kimer
Sagstitel: Sommersjov 2020, aktiviteter for børn og unge i sommerferien
Dokumenttitel: Madskoler meddeler at de gerne vil deltage i aktiviteterne omkring Sommersjov.
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Rykke bæringer for Hul til afløb
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 5342
Afsender: Dansk Miljørådgivning A/S
Sagstitel: Balstrupvej 49, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Oprydning på Balstrupvej 49, Ringsted
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Lars Vang
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: Andet ønske fra lokalrådet der er på trafikhandlingsplanen
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 17540
Afsender: Jens Therkelsen
Sagstitel: Hejdesvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udkast til §8 tilladelse til ny transformer på Hejdesvej 17, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Ingen kommentarer fra rådgiver eller bygherre
   
Sagsnr.: 6569
Afsender: DR Nyhederne
Sagstitel: Aktindsigt DR 16. april 2020
Dokumenttitel: Ønsker tal for underretningerne om børn
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4759
Afsender: Beskæftigelsesministeriet
Sagstitel: COVID-19 (Coronavirus)
Dokumenttitel: Svar fra Beskæftigelsesministeriet til borgmester Henrik Hvidesten (BM ID: 1925346)
Indholdbeskrivelse: Er lagt på Byrådsportalen
   
Sagsnr.: 8925
Afsender: Thomas Larsen
Sagstitel: Fællesskiftevej 15, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fællesskiftevej 15, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 4/17/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3785
Afsender: Michael S. Nordland
Sagstitel: Aftale mellem Remondis og Ringsted Kommune - drift 2020
Dokumenttitel: Mail fra Remondis vedr. ekstraarbejder
Indholdbeskrivelse: Remondis fastholder kravet om honorering af ekstraarbejder
   
Sagsnr.: 3785
Afsender: Nicole Müller
Sagstitel: Aftale mellem Remondis og Ringsted Kommune - drift 2020
Dokumenttitel: Brev fra Remondis vedr. ønsket midlertidig regulering af priser som følge af corona
Indholdbeskrivelse: Remondis ønsker, at kommunen betaler 10 % mere for de ydelser, kommunen modtager af firmaet
   
Sagsnr.: 2704
Afsender: Hans Peder Garth-Grüner
Sagstitel: Holbækvej 117, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lille Svenstrup - A3_1_100_opstalt_syd.pdf
Indholdbeskrivelse: Lille Svenstrup sender tilrettet/ændret projekt og beder om nyt møde
   
Sagsnr.: 4321
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Køgevej 146, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Digital post fra Miljøstyrelsen: Tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt på matr. nr. 17h og 38a Kværkeby By, Kværkeby i Ringsted Kommune [Ref.nr.=40d51cbb6f7d43008e51c8674a24069e]
Indholdbeskrivelse: Miljøstyrelsen sender (cc) tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt.
   
Sagsnr.: 4855
Afsender: Allan Stenlov
Sagstitel: Hørstørkervej 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Opførelse nyt drivhus: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 3 - 4/18/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4759
Afsender: Lisbeth Broberg
Sagstitel: COVID-19 (Coronavirus)
Dokumenttitel: Meld SPOC til Psykiatrien - Frist d. 21.4.2020
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 20077
Afsender: Michael Stillhoff Nielsen
Sagstitel: Allindemaglevej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Allindemaglevej 17, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 5 - 4/19/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6585
Afsender: Bjarne Dolberg Larsen
Sagstitel: Fuchsiavej 51, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: gladiolusvej: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 4/19/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1012
Afsender: Nikolaj Grundtvig Taxbøl
Sagstitel: Graversensvej 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Graversensvej 6, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 9 - 4/19/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   

Sidst opdateret

20.04.2020