Postliste den 17. februar 2020

Sagsnr.: 916
Afsender: Jan Jensen
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: Høringssvar
Indholdbeskrivelse: Jan Jensen foretrækker forslag 1
   
Sagsnr.: 206
Afsender: Jimmi S. Jensen
Sagstitel: Fjellebrohuse 20, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Anmodning om materiale vedr. byggesag nr. 20/206
   
Sagsnr.: 123
Afsender: Handicaprådet
Sagstitel: Handicaprådet 2020
Dokumenttitel: Høringssvar selvvisitering mindre hjælpemidler februar 2020.pdf
   
Sagsnr.: 2975
Afsender: Club Hot Circle
Sagstitel: Nørregade 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SOMMERROCK I RINGSTED
Indholdbeskrivelse: situationsplan
   
Sagsnr.: 3578
Afsender: Scandic Ringsted
Sagstitel: Trængselsproblemer på Nordre Ringvej v. Ringsted Outlet
Dokumenttitel: RE: Trakfikhåndtering
Indholdbeskrivelse: Ole Høgh takker for opdatering.
   
Sagsnr.: 3604
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Skovmarksvej 32, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skovmarksvej 32
Indholdbeskrivelse: kloakskitse
   
Sagsnr.: 3603
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Langagervej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Langagervej 7
Indholdbeskrivelse: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 3602
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Langagervej 21, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Langagervej 21
Indholdbeskrivelse: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 3601
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Tvindelstrupvej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tvindelstrupvej 38
Indholdbeskrivelse: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 3600
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Tvindelstrupvej 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tvindelstrupvej 12
Indholdbeskrivelse: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 3599
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Tvindelstrupvej 14, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tvindelstrupvej 14
Indholdbeskrivelse: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 3595
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Langagervej 23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Langagervej 23
Indholdbeskrivelse: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 3620
Afsender: Khalid Elbahi
Sagstitel: Baldersvej 3B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Thorsvej 9, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 2/17/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3594
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Tvindelstrupvej 62, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tvindelstrupvej 62
Indholdbeskrivelse: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 3597
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Barmosevej 16, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Barmosevej 16
Indholdbeskrivelse: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 3592
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Barmosevej 9, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Barmosevej 9
Indholdbeskrivelse: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 3591
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Almstoftevej 86, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Almstoftevej 86
   
Sagsnr.: 3552
Afsender: Jette Lundin
Sagstitel: Sjællandsgade 15, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Sjællandsgade 15 - administrator
Indholdbeskrivelse: Jette Lundin anmoder om at blive indsat som administrator.
   
Sagsnr.: 3622
Afsender: Torkil Bro
Sagstitel: Henvendelse til borgmester Henrik Hvidesten vedr toiletter på Havemøllevej
Dokumenttitel: VS: Toiletterne på Havemøllevej
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Louise Tarp Poulsen
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: Sag 20/916
Indholdbeskrivelse: Louise Tarp Poulsen - Foretrækker forslag 1
   
Sagsnr.: 3633
Afsender: Svend-Erik Jakobsen
Sagstitel: Trafiksikkerhed på Anlægsvej
Dokumenttitel: SV: Trafiksikkerhed på Anlægsvej - Zoneområde.
Indholdbeskrivelse: Svend-Erik Jakobsen stiller spørgsmål ang. trafiksikkerheden på Anlægsvej
   
Sagsnr.: 4363
Afsender: Morten Slott Jacobsen
Sagstitel: Almstoftevej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Almstoftevej 24, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 12/18/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4364
Afsender: Morten Slott Jacobsen
Sagstitel: Almstoftevej 28, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Almstoftevej 28, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 12/18/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3638
Afsender: Kai Brorson
Sagstitel: Manglende afstribning på Ørslev Gade
Dokumenttitel: Sikker trafik på Ørslevgade
Indholdbeskrivelse: Kai Brorson henvender sig omkring manglende afstribning på Ørslev Gade
   
Sagsnr.: 3641
Afsender: Peter Aksel Hansen
Sagstitel: Smedemestervej 9, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Smedemestervej 9, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/17/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3643
Afsender: Louise Egelykke Olsen Bilsby
Sagstitel: Borgerhenvendelse Louise Egelykke Bilsby - uheld Allindelillevej
Dokumenttitel: Henvendelse vedr uheld på Allindelillevej og der burde kigges på strækningen
   
Sagsnr.: 3647
Afsender: Mikael Krogdal Nielsen
Sagstitel: Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Hækkerupsvej
Dokumenttitel: Re: Den trafikale situation på Hækkerupsvej
Indholdbeskrivelse: Mikael Krogdal Nielsen efterspørger hastighedsdæmpende foranstaltninger på Hækkerupsvej
   
Sagsnr.: 3505
Afsender: Morten Hassel Madsen
Sagstitel: borgerhenvendelse Morten Madsen hastighed Benløse ny
Dokumenttitel: takker for svar og vil komme med oplæg til placering
   
Sagsnr.: 3658
Afsender: Danske Bank / Realkredit Danmark
Sagstitel: Konvertering af realkreditlån i Ringsted Almene Boligselskab, afdeling Møllevænget
Dokumenttitel: Ansøgning om godkendelse til konvertering
   
Sagsnr.: 3659
Afsender: Danske Bank / Realkredit Danmark
Sagstitel: Konvertering af realkreditlån i Ringsted Almene Boligselskab, afdeling Kildemarken III
Dokumenttitel: Ansøgning om godkendelse til konvertering
   
Sagsnr.: 3643
Afsender: Louise Egelykke Bilsby
Sagstitel: Borgerhenvendelse Louise Egelykke Bilsby - uheld Allindelillevej
Dokumenttitel: 2 henvendelse vedr. Allindelillevej
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Kirsten og Svend Aage Karsvang
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: Høringssvar omkring Korsevænget fremtidige udformning
Indholdbeskrivelse: Kirsten og Svend Aage Karsvang - Signesvej 1 - foretrækker forslag 1
   
Sagsnr.: 2963
Afsender: Nordisk Legepladsinstitut
Sagstitel: Legepladsinspektion 2020 - Offentlige legepladser
Dokumenttitel: Lystanlægget
   
Sagsnr.: 2963
Afsender: Nordisk Legepladsinstitut
Sagstitel: Legepladsinspektion 2020 - Offentlige legepladser
Dokumenttitel: Benløseparkens legeplads
   
Sagsnr.: 2963
Afsender: Nordisk Legepladsinstitut
Sagstitel: Legepladsinspektion 2020 - Offentlige legepladser
Dokumenttitel: Fuglebakken
   
Sagsnr.: 2963
Afsender: Nordisk Legepladsinstitut
Sagstitel: Legepladsinspektion 2020 - Offentlige legepladser
Dokumenttitel: Haraldsted sø
   
Sagsnr.: 2963
Afsender: Nordisk Legepladsinstitut
Sagstitel: Legepladsinspektion 2020 - Offentlige legepladser
Dokumenttitel: Vestervangen
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Midtsjællands Taekwondo Klub
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Midtsjællands Taekwondo Klub fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Laudécor
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Laudécor tilmelding til kunst i pinsen 2020
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Vogel Keramik
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Tilmeldingsskema kunstdage i pinsen 2020 Vogel Keramik
Indholdbeskrivelse: Udfyldt tilmeldingsskema
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Vogel Keramik
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Vogel Keramik sender billede til kunst i pinsen 2020
Indholdbeskrivelse: Billede Vogel Keramik
   
Sagsnr.: 2398
Afsender: Lis og Jan Hansen
Sagstitel: Skælskørvej 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Vedr. påbud
   
Sagsnr.: 18
Afsender: Ringsted IF-badminton
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2019-2020
Dokumenttitel: Ringsted IF-badminton fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 1127
Afsender: Hanne Hansen
Sagstitel: Allindemaglevej 83, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Kontakt Ringsted Kommune\Henvendelse til Ringsted Kommune [Autotitel=2020A02A08A18B57B49B057733] [Ref.nr.=044d7ab5106745abb33f850b6a587008]
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Karen Brinck Clausen
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Karen Brinck Tilmelding til Kunst i Pinsen 2020
Indholdbeskrivelse: Tilmeldingsskema og billeder
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Ringstedegnens Folkedanserforening
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Ringstedegnens Folkedanserforening fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 22005
Afsender: John Veje Skælskør Arkitekterne
Sagstitel: Egerupvej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bygge sag. 19/22005
   
Sagsnr.: 3549
Afsender: RealMæglerne Ringsted
Sagstitel: Sct Hansgade 35, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fuldmagt
   
Sagsnr.: 548
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: P henvisning
Dokumenttitel: RE: SP Ringsted - strømsvigt
   
Sagsnr.: 3127
Afsender: Andreas Højagergaard
Sagstitel: Havemøllevej 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nedrivningstilladelse, sagsnr. 19/3127
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Maibritt stigaard
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Indholdbeskrivelse: Maibritt Stigaard Hansen, foretrækker forslag 1
   
Sagsnr.: 3558
Afsender: Helle Cleary
Sagstitel: Østre Søvej 28, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: anmeldeskema for byggeaffald
   
Sagsnr.: 3706
Afsender: Ole Jacob Hjøllund
Sagstitel: Barmosevej 28, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Større tag på udhus: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/17/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 10558
Afsender: Thomas Christian Jensen
Sagstitel: Kværkebyvej 95A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kværkebyvej 95A, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 2 - 2/17/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

18.02.2020