Postliste den 17. januar 2019

Sagsnr.: 1721
Afsender: Ringsted Galleriet
Sagstitel: Ringsted Galleriet
Dokumenttitel: Årsregnskab 2018
Indholdbeskrivelse: Årsregnskab 2018 godkendt på generalforsamlingen.
   
Sagsnr.: 7706
Afsender: Katrine Larsen
Sagstitel: Etablering af fredskov
Dokumenttitel: Høringssvar - Skovrejsning i Nordrup
   
Sagsnr.: 23072
Afsender: Energinet Gas TSO A/S
Sagstitel: Egerupvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Naboorientering om at opstille antennemast på Egerupvej 42, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 366
Afsender: Friluftsrådet
Sagstitel: Grønt flag - tildelt af Friluftsrådet
Dokumenttitel: Friluftsrådet tildeler Grønt flag til Kildeskolen
   
Sagsnr.: 13255
Afsender: Cecilie Mølgaard Hamelsvang
Sagstitel: Nonnedalen 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nonnedalen 10, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 3 - 1/17/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 16
Afsender: Karrosseriet
Sagstitel: Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2019
Dokumenttitel: Karrosseriet søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.
   
Sagsnr.: 1206
Afsender: Cafe Korn
Sagstitel: Udeservering Cafe Korn
Dokumenttitel: Ansøgning om udendørsservering
Indholdbeskrivelse: Ansøgning om udeservering 2019
   
Sagsnr.: 315
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: VVM for udvidelse af Ringsted Outlet
Dokumenttitel: RE: Har du afgørelserne omkring SMV og VVM
Indholdbeskrivelse: COWI fremsender link til nævnsafgørelse om samtidighed af SMV og VVM
   
Sagsnr.: 23789
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Bastionen 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bastionen 8, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 1/17/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1211
Afsender: Jørgen Mølgaard A/S
Sagstitel: Frejasvej 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Jørgen Mølgaard A/S - Statuserklæring Miljø for ISO140001;2015
   
Sagsnr.: 13371
Afsender: Kasper Dige Larsen
Sagstitel: Godsbanevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Jernbanevej 1, 4100 Ringsted: Øvrig bebyggelse, indsendelse nr. 4 - 1/17/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1239
Afsender: Vejdirektoratet
Sagstitel: Vejdirektoratet ansøger om at oprense regnvandsbassiner
Dokumenttitel: ansøgning om §3 dispensation til regnvandsbassiner
   
Sagsnr.: 1239
Afsender: Vejdirektoratet
Sagstitel: Vejdirektoratet ansøger om at oprense regnvandsbassiner
Dokumenttitel: mail korrespondance med Vejdirektoratet
   
Sagsnr.: 21085
Afsender: Søren Garde Rådgivning A/S
Sagstitel: Egemosevej 39G, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: rapport Egemosevej 39G
   
Sagsnr.: 1259
Afsender: Keld Ludvigsen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. bump på Nordrupvej
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 24787
Afsender: New-Line Faaborg A/S
Sagstitel: Knud Lavardsvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Analyserapport 2018
Indholdbeskrivelse: Grænseværdier overholdt
   
Sagsnr.: 22891
Afsender: New-Line Faaborg A/S
Sagstitel: Nordgårdshuse 9, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Analyserapport 2018
   
Sagsnr.: 23855
Afsender: New-Line Faaborg A/S
Sagstitel: Haraldstedvej 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Analyserapport 2018
   
Sagsnr.: 20855
Afsender: Rolf Mørk Nielsen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren samt Udvalgsformanden vedr. projekt om støjvold i Benløse
Dokumenttitel: Henvendelse til Per Flor

Sidst opdateret

18.01.2019