Postliste den 17. januar 2020

Sagsnr.:

16236

Afsender:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sagstitel:

Revision vedr. regnskabsåret 2019

Dokumenttitel:

Besøgsnotat om revision af det sociale område

Indholdbeskrivelse:

BDO fremsender besøgsnotat om revision af det sociale område

   

Sagsnr.:

15552

Afsender:

Haraldsted-Allindemagle Lokalråd

Sagstitel:

Pulje til kultur i landområderne 2020

Dokumenttitel:

Haraldsted-Allindemagle Lokalråd søger om tilskud til teaterforestilling TamVild

Indholdbeskrivelse:

Udfyldt ansøgningsskema

   

Sagsnr.:

8340

Afsender:

Petri & Haugsted A/S

Sagstitel:

178 - Renovering af fortov samt etablering af parkeringslommer - Sct. Hansgade

Dokumenttitel:

Status opgraving fra anden entreprenør

   

Sagsnr.:

231

Afsender:

Thomas Ebert

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Thomas Ebert inventar Sct. Hansgade

Dokumenttitel:

ny henvendelse

   

Sagsnr.:

1342

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Bakkegårdsvej 95, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Udkast til afgørelse om V2-kortlægning (F0-nuancering) på Bakkegårdsvej 95, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Kopi

   

Sagsnr.:

1330

Afsender:

Nicolaj Simonsen

Sagstitel:

Holbækvej 103, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Beholderkontrol - træ skal fældes

   

Sagsnr.:

6617

Afsender:

DK Beton A/S

Sagstitel:

Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Miljøindberetning 2019 DK Beton A/S Ringsted

   

Sagsnr.:

12031

Afsender:

Steen Jessen Dethlefsen

Sagstitel:

Holbækvej 173, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Holbækvej 173, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 1/17/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

20999

Afsender:

Bioman ApS

Sagstitel:

Valsømaglevej 61, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Anmeldelse om udspredning af afgasset biomasse, Affald til jord bekendgørelsen(Slambekendtgørelsen) Bilag 1 pkt. G, cvr. 21869295, Ib Arpe

   

Sagsnr.:

3445

Afsender:

Leva Ejendomme A/S

Sagstitel:

Anvisningsaftale vedr. Torvet 1/Søgade 2

Dokumenttitel:

SV: Anvisningsaftale til indgåelse

   

Sagsnr.:

18023

Afsender:

Bioman ApS

Sagstitel:

Stestrupvej 167, 4360 Kirke Eskildstrup

Dokumenttitel:

VS: Anmeldelse om levering af afgasset biomasse, Affald til jord bekendgørelsen(Slambekendtgørelsen) Bilag 1 pkt. G, cvr. 19525376, Rasmus Thorsen

   

Sagsnr.:

231

Afsender:

Thomas Ebert

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Thomas Ebert inventar Sct. Hansgade

Dokumenttitel:

takke mail

   

Sagsnr.:

2977

Afsender:

Aalborg Kommune

Sagstitel:

Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019

Dokumenttitel:

Årsopgørelse på parkeringskontrol 2019

Indholdbeskrivelse:

Aalborg Kommune Parkeringskontrol Nord årsopgørelse 2019

   

Sagsnr.:

7479

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Nørregade 22B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdigmelding fra forsyningen

   

Sagsnr.:

1367

Afsender:

Robert Jakobsen Landinspektører

Sagstitel:

Mortenstrupvej 31, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Signeringsbevis.pdf

   

Sagsnr.:

1367

Afsender:

Robert Jakobsen Landinspektører

Sagstitel:

Mortenstrupvej 31, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Måleblad1.tif

   

Sagsnr.:

1367

Afsender:

Robert Jakobsen Landinspektører

Sagstitel:

Mortenstrupvej 31, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Skematisk redegørelse1.pdf

   

Sagsnr.:

1367

Afsender:

Robert Jakobsen Landinspektører

Sagstitel:

Mortenstrupvej 31, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329.pdf

   

Sagsnr.:

1367

Afsender:

Robert Jakobsen Landinspektører

Sagstitel:

Mortenstrupvej 31, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329_2.pdf

   

Sagsnr.:

1367

Afsender:

Robert Jakobsen Landinspektører

Sagstitel:

Mortenstrupvej 31, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Ændringskort1.pdf

   

Sagsnr.:

824

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Kontrol af Fjellebro Vandværk

Dokumenttitel:

tilsynraport

   

Sagsnr.:

21870

Sagsnr.:

4415

Afsender:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sagstitel:

Revision af regnskabet for 2018

Dokumenttitel:

Decisionsskrivelse regnskab 2018

Indholdbeskrivelse:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender decisionsskrivelse vedr. revision af regnskabet for 2018.

   

Sagsnr.:

22015

Afsender:

Vytautas Masenas

Sagstitel:

Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 1/17/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17821

Afsender:

LE34 A/S

Sagstitel:

Benløse By 45B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Måleblad1.tif

   

Sagsnr.:

17821

Afsender:

LE34 A/S

Sagstitel:

Benløse By 45B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Signeringsbevis.pdf

   

Sagsnr.:

17821

Afsender:

LE34 A/S

Sagstitel:

Benløse By 45B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skematisk redegørelse1.pdf

   

Sagsnr.:

17821

Afsender:

LE34 A/S

Sagstitel:

Benløse By 45B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329.pdf

   

Sagsnr.:

17821

Afsender:

LE34 A/S

Sagstitel:

Benløse By 45B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329_2.pdf

   

Sagsnr.:

17821

Afsender:

LE34 A/S

Sagstitel:

Benløse By 45B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ændringskort1.pdf

   

Sagsnr.:

1381

Afsender:

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagstitel:

Nørregade 13, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Brand slangevinder

   

Sagsnr.:

1381

Afsender:

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagstitel:

Nørregade 13, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: 14.12.15-P19-8-20 Slangevinde Stakladen

   

Sagsnr.:

1382

Afsender:

Lars Laurentzius Friis

Sagstitel:

Torvet 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Torvet 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 1/17/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

20406

Afsender:

Kirsten Andersen

Sagstitel:

Felten 31, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Felten 31, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 6 - 1/17/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1306

Afsender:

Landinspektør Poul Erik Jensen

Sagstitel:

Englerupvej 51, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Signeringsbevis.pdf

   

Sagsnr.:

1306

Afsender:

Landinspektør Poul Erik Jensen

Sagstitel:

Englerupvej 51, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skematisk redegørelse1.pdf

   

Sagsnr.:

1306

Afsender:

Landinspektør Poul Erik Jensen

Sagstitel:

Englerupvej 51, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329.pdf

   

Sagsnr.:

1306

Afsender:

Landinspektør Poul Erik Jensen

Sagstitel:

Englerupvej 51, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329_2.pdf

   

Sagsnr.:

1306

Afsender:

Landinspektør Poul Erik Jensen

Sagstitel:

Englerupvej 51, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ændringskort1.pdf

   

Sagsnr.:

1375

Afsender:

Inge Marie Ringgaard

Sagstitel:

Knud Lavardsvej 7, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Miljøtilsyn 2015

   

Sagsnr.:

271

Afsender:

Det Konservative Folkeparti

Sagstitel:

Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier 2020

Dokumenttitel:

Skema fra Det Konservative Folkeparti

   

Sagsnr.:

19661

Afsender:

Geo Partner

Sagstitel:

Vandløb - krydsning af vandløb biogasledning DGD, ansøgning mm vedr. tilløb til Høm Lilleå, Høm Lilleå, Ågårdsløbet, Øllemose Bæk, Vongsbækken og Susåen

Dokumenttitel:

Udledning af regnvand i forbindelse med anlæg af naturgasledning

Indholdbeskrivelse:

sprøgsmål vedr regnvand i anlægsfasen

   

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Hussvamp Laboratoriet ApS

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vores rapport 30042-4, vedr. Asbestanalyse af indsendt prøve fra Byskovskolen afd. Benløse, Præstevej 19, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

prøve af indpakket ventilation på tag - ingen asbest

   

Sagsnr.:

1412

Afsender:

Ulrike Poulsen

Sagstitel:

Bastionen 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ansøgning om hæk: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 1/17/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

20.01.2020