Postliste den 17. marts 2020

Sagsnr.: 5193
Afsender: Michael Pedersen
Sagstitel: Manglende skiltning på Køgevej
Dokumenttitel: Re: SV: SV: Henvendelse igennem Giv Et Tip app
Indholdbeskrivelse: Michael takker for svar
   
Sagsnr.: 5335
Afsender: Anja Skou Poulsen
Sagstitel: Bump på Anlægsvej
Dokumenttitel: Opgave for Ringsted kommune (10053786)
Indholdbeskrivelse: Anja Skou Poulsen, henvender sig omkring de nye gummibump på Anlægsvej
   
Sagsnr.: 4699
Afsender: Kim Olander Hansen
Sagstitel: Høj hastighed på Anlægsvej
Dokumenttitel: SV: Trafik på anlægsvej
Indholdbeskrivelse: Kim Olander Hansen, takker for svar
   
Sagsnr.: 4085
Afsender: Tanja Ekelund Hansen
Sagstitel: Manglende skiltning på Anlægsvej
Dokumenttitel: Re: Dårlig skiltning
Indholdbeskrivelse: Tanja Hansen takker for svar
   
Sagsnr.: 5336
Afsender: Rølund A/S
Sagstitel: Balstrupvej 49, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anmeldelse af asbestaffald
   
Sagsnr.: 5200
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Fluebæksvej 61, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=2ec4906cf37a442bb053c97896480131]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK-skema godkendt
   
Sagsnr.: 1877
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Vrangehuse 20, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Marianne og Lars John Jensen: Offentliggørelse af tilsynsrapport
   
Sagsnr.: 5342
Afsender: Dansk Miljørådgivning A/S
Sagstitel: Balstrupvej 49, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilsynsrappoprt for oprydning på Balstrupvej 49, Ringsted
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Måleblad1.tif.tif
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Signeringsbevis1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Signeringsbevis2.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Signeringsbevis3.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skematisk redegørelse1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: udstykningskontrolskema329.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: udstykningskontrolskema329.pdf_1.pdf
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ændringskort1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Køgevej 214, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: udstykningskontrolskema329.pdf_1.pdf
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Køgevej 214, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ændringskort1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Køgevej 214, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: landzonetilladelse Køgevej 220 - udstykning 10.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Køgevej 214, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Måleblad1.tif.tif
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Køgevej 214, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Signeringsbevis1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Køgevej 214, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Signeringsbevis2.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Køgevej 214, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skematisk redegørelse1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34
Sagstitel: Køgevej 214, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: udstykningskontrolskema329.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 3136
Afsender: Mølbak Landinspektører A/S
Sagstitel: Smålodsvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Signeringsbevis1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 3136
Afsender: Mølbak Landinspektører A/S
Sagstitel: Smålodsvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: udstykningskontrolskema329.pdf_1.pdf
   
Sagsnr.: 3137
Afsender: Mølbak Landinspektører A/S
Sagstitel: Nordrupvej 124, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Signeringsbevis1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 3137
Afsender: Mølbak Landinspektører A/S
Sagstitel: Nordrupvej 124, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: udstykningskontrolskema329.pdf_1.pdf
   
Sagsnr.: 20077
Afsender: Thue Zeuthen
Sagstitel: Allindemaglevej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Allindemaglevej
Indholdbeskrivelse: tegnings sæt
   
Sagsnr.: 24884
Afsender: Foreningen Danske DøvBlinde
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018
Dokumenttitel: FDDB Regnskab og evaluering § 18 midler 2019
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Aktivitetshuset Hyldegården
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Aktivitetshuset Hyldegården Ansøgningsskema § 18 tilskud 2020
   
Sagsnr.: 5368
Afsender: Jan Juel Mylting
Sagstitel: Lille Høm 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lille Høm 22, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 3/17/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5370
Afsender: DR
Sagstitel: Aktindsigt i beredskabsplaner - DR Indland
Dokumenttitel: Anmodning fra DR om aktindsigt i beredskabsplaner
   
Sagsnr.: 17407
Afsender: Enemærke & Petersen a/s
Sagstitel: Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Sagsnr.:19/17407 - Vejsyn af Dronning Margrethesvej
Indholdbeskrivelse: Tilbagemelding
   
Sagsnr.: 125
Afsender: Andelsboligforeningen af 1941
Sagstitel: Tilsyn og årlige dialogmøder med boligforeninger 2020
Dokumenttitel: SV: Vigtig information vedr. coronasmitte
Indholdbeskrivelse: Tilbagemelding fra ABF1941
   
Sagsnr.: 5384
Afsender: Movia
Sagstitel: Flextur - Kommunerapporter fra Movia 2020
Dokumenttitel: Kommunerapport for perioden november-januar 2020
   
Sagsnr.: 3855
Afsender: Gitte Jakobsen
Sagstitel: Østre Søvej 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Byggetilladelse - Østre Søvej 18
Indholdbeskrivelse: godkendelse af tegnefejl
   
Sagsnr.: 20259
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Vandråd 2019 - Indsatsplanlægning for vandområdedistrikter
Dokumenttitel: indsatser i VP3 i miljøgis
Indholdbeskrivelse: svar fra MST
   
Sagsnr.: 1806
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Asgårdskolens svømmeanlæg, bassinvand, Smålodsvej 20
Dokumenttitel: Rapport AR-20-CA-00932453-01 vedr.Asgårdsskolen - THM overskridelse
   
Sagsnr.: 1527
Afsender: Højvang Laboratorier A/S
Sagstitel: Sørup Herregård, bassinvand, Sørupvej 26
Dokumenttitel: Analyserapport Sørupvej 26, 4100 Ringsted - mindre overskridelse af frit klor
Indholdbeskrivelse: Sørup Herregård er kontaktet med henblik på at rette op på klor indhold
   
Sagsnr.: 2704
Afsender: Museum Vestsjælland
Sagstitel: Holbækvej 117, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Udtalelse vedr. ombygning på Lille Svenstrup Gods efter brand (MVE.P956)
Indholdbeskrivelse: Museets udtalelse

Sidst opdateret

18.03.2020