Postliste den 18. maj 2020

Sagsnr.:

7872

Afsender:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sagstitel:

Pulje - udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Dokumenttitel:

Ny pulje: 20 mio. kr. til udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Indholdbeskrivelse:

Ny pulje - udbredelse af virksomheders sociale ansvar

   

Sagsnr.:

7876

Afsender:

Miljøstyrelsen

Sagstitel:

Miljøtilsynsplan - 2020

Dokumenttitel:

Anmoding om afgivelse af data iht. miljøtilsynsbekendtgørelsen. Ringsted Kommune (MST Id nr.: 1112332)

Indholdbeskrivelse:

Mangler tilsynsplan på DMA

   

Sagsnr.:

2977

Afsender:

BDO

Sagstitel:

Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019

Dokumenttitel:

Erklæring. Parkering 2019, Ringsted Kommune.

Indholdbeskrivelse:

Mariann Harding Frederiksen BDO fremsender erklæring for parkeringsindtægter i 2019.

   

Sagsnr.:

7878

Afsender:

Tømrer og Snedkerfirmaet V/ Klaus Christensen

Sagstitel:

Østre Parkvej 126, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Anmeldelse bygge og anlægsaffald!

   

Sagsnr.:

4212

Afsender:

Rådet for sikker trafik

Sagstitel:

Sikker trafik kampagne

Dokumenttitel:

Pressemeddelelse m.m. til Fartkampagnen

   

Sagsnr.:

4212

Afsender:

Rådet for sikker trafik

Sagstitel:

Sikker trafik kampagne

Dokumenttitel:

Ordrebekræftelse – Rådet for Sikker Trafik

   

Sagsnr.:

4212

Afsender:

Rådet for sikker trafik

Sagstitel:

Rådet for sikker trafik

Dokumenttitel:

Pressemeddelelse mv. til krydskampagnen “Brug 2 sek. mere"

   

Sagsnr.:

7880

Afsender:

Rådet for sikker trafik

Sagstitel:

Sikker Skole kampagne

Dokumenttitel:

Tilmelding til Skolekampagnen 2020 er åben

   

Sagsnr.:

7880

Afsender:

Rådet for sikker trafik

Sagstitel:

Sikker Skole kampagne

Dokumenttitel:

Information om Rådets kampagner/indsatser som følge af statsministerens anbefalinger den 11.3.20.

   

Sagsnr.:

7880

Afsender:

Marketeam

Sagstitel:

Sikker Skole kampagne

Dokumenttitel:

Skolefordelingsliste Skolekampagne 2020

   

Sagsnr.:

7880

Afsender:

Marketeam

Sagstitel:

Sikker Skole kampagne

Dokumenttitel:

Skolefordelingsliste rettet Skolekampagne 2020

   

Sagsnr.:

7888

Afsender:

Rådet for sikker trafik

Sagstitel:

Krydskampagne - Brug 2 sek mere

Dokumenttitel:

Nu kan du tilmelde dig Krydskampagnen 2020

   

Sagsnr.:

7888

Afsender:

Rådet for sikker trafik

Sagstitel:

Krydskampagne - Brug 2 sek mere

Dokumenttitel:

Pressemeddelelse mv. til krydskampagnen “Brug 2 sek. mere"

   

Sagsnr.:

7662

Afsender:

Anders Bryndum

Sagstitel:

Haslevvej 58, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Haslevvej 58 - etablering af 10.000 l nedgravet olietank

   

Sagsnr.:

7581

Afsender:

Finn Høgsbjerg

Sagstitel:

Farendløse Enghave 29, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

iVedr. byggesag 20/7581 - Farendløse Enghave 29, 4100 Ringsted - Færdigmelding.pdf

   

Sagsnr.:

1518

Afsender:

Kirkens Korshær

Sagstitel:

Aftale med Kirkens Korshær vedr. tilskud til varmestue

Dokumenttitel:

SV: Samarbejdsaftale mlm Kirkens Korshær og Ringsted Kommune med bemærkninger.docx

Indholdbeskrivelse:

2. udkast tilsendt

   

Sagsnr.:

7550

Afsender:

Ninett og Michael Gulddal

Sagstitel:

Allindemagle Huse 35, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sv: Allindemagle Huse 35 - hestehold

Indholdbeskrivelse:

oplysninger om virksomhed

   

Sagsnr.:

7912

Afsender:

Søren Lauritzen

Sagstitel:

Vetterslev Bygade 24, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

K_237 | Vetterslev Bygade 24: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 5/18/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

10376

Afsender:

Mikkel Hvid Kargaard

Sagstitel:

Græsgangen 37, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

FW: klage over grundejer i nummer 37 græsgangen (sagsnummer 19/10376)

   

Sagsnr.:

8447

Afsender:

Christian Andersen

Sagstitel:

Ørnekildevej 22, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Ørnekildevej 22

Indholdbeskrivelse:

Anlæg ændres til nedsivning

   

Sagsnr.:

16437

Afsender:

Holger Lunden

Sagstitel:

Henvendelse til Klima- og Miljøudvalget vedr. vedligeholdelse af grønne områder

Dokumenttitel:

Ny henvendelse

   

Sagsnr.:

6543

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Nonnedalen 49, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer færdiggørelse fra landi... [Ref.nr.=fd491380b0c04047bbcae0f7aba07471]

Indholdbeskrivelse:

(sag tilbagesendt til LSP 15-05-2020)

   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

Socialstyrelsen

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Socialstyrelsen_Retningslinjer_Socialstyrelsen

Indholdbeskrivelse:

Retningslinger for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område.

   

Sagsnr.:

5634

Afsender:

Ninett og Michael Gulddal

Sagstitel:

Allindemagle Huse 35, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sv: Allindemagle Huse 35 - hestehold

   

Sagsnr.:

7941

Afsender:

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn

Sagstitel:

Henvendelse til KMU og Trafiksikkerhedsrådet vedr. vejkrydset Roskildevej / Slettebjergvej

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

Socialstyrelsen

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Direktørmail 14.maj 2020 fra KL vedr. Retningslinjer for øget aktivitet på Socialområdet

   

Sagsnr.:

7748

Afsender:

Socialstyrelsen

Sagstitel:

Håndtering af COVID-19 i Café Ingeborg

Dokumenttitel:

Brev fra Social- og indenrigsministeriet_Det sociale område under den generelle nedlukning og gradvise genåbning

   

Sagsnr.:

3525

Afsender:

Niels Jeppesen

Sagstitel:

Gyrstingevej 114, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Gyrstingevej 114, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 5/18/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

3117

Afsender:

Niels Jeppesen

Sagstitel:

Skafterupvej 57, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skafterupvej 57, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 5/18/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7855

Afsender:

Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter

Sagstitel:

Ansøgning om flytning af vejadgang/overkørsel til Østervej 21

Dokumenttitel:

Ansøgning af flytning af indkørsel - af 4 maj

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning af flytning af indkørsel - af 4 maj

   

Sagsnr.:

21597

Afsender:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Sagstitel:

Tilsyn på social-, ældre- og sundhedsområdet i 2020

Dokumenttitel:

Styrelsen fra Patientsikkerhed - Bengerds Huse - resume til offentliggørelse.pdf

   

Sagsnr.:

8989

Afsender:

Thomas Finn Olsen

Sagstitel:

Klosteråsen 79, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Klosteråsen 79, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 5/18/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7950

Afsender:

Anne Mette Strunz

Sagstitel:

Brentebjergvej 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Uglero skur: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 5/18/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

 

Sidst opdateret

19.05.2020