Postliste den 18. marts 2020

Sagsnr.: 5395
Afsender: KL
Sagstitel: Minivådområder - anmodning om oplysninger fra KL
Dokumenttitel: VS: Mail
Indholdbeskrivelse: undersøgelse af sagsbehandlingstider for ansøgning om minivådområder fra KL
   
Sagsnr.: 20305
Afsender: Sorø Kommune
Sagstitel: Sorøvej 86, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Anmeldelse af jordflytning fra Sorøvej 86 til Stenlille Terrænregulering
Indholdbeskrivelse: Svar fra Sorø
   
Sagsnr.: 16323
Afsender: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Sagstitel: Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud 2018
Dokumenttitel: Fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. kommunens projekt under puljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (§ 15.25.22.10): Udkast til erklæring om vikardækning i private dagtilbud
Indholdbeskrivelse: udkast til erklæring vedr. vikardækning i private dagtilbud
   
Sagsnr.: 5255
Afsender: Advokatanpartsselskabet Adduco
Sagstitel: Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: [TMC]Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Henvendelse fra Claus Rosenkilde, Adduco vedr. vurderingsændringer
   
Sagsnr.: 5255
Afsender: Vurderingsstyrelsen
Sagstitel: Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: 329-124015 - Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Vurst ønsker skærmbillede af Structurahændelser
   
Sagsnr.: 5255
Afsender: Vurderingsstyrelsen
Sagstitel: Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: 329-124015 - Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Spørgsmål om vurd 2008+10
   
Sagsnr.: 5255
Afsender: Vurderingsstyrelsen
Sagstitel: Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: 329-124015 - Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Svar vedr. skærmbilleder
   
Sagsnr.: 5370
Afsender: DR
Sagstitel: Aktindsigt i beredskabsplaner - DR Indland
Dokumenttitel: svar fra DR
   
Sagsnr.: 19702
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Tvindelstrupvej 36, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Status Tvindelstrupvej 36
   
Sagsnr.: 6877
Afsender: Park Street Nordicom A/S
Sagstitel: Nørregade 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: RE: Færdigmelding fedtudskiller
   
Sagsnr.: 1913
Afsender: Danmarks Naturfredningsforening
Sagstitel: Klimakommune - regnskab 2019
Dokumenttitel: Nyhedsbrev til Klimakommuner
   
Sagsnr.: 13386
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbagemelding fra beredskabet
   
Sagsnr.: 6765
Afsender: Per Buus Engelbrechtsen
Sagstitel: Nørregade 102, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nørregade 102 - 148, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 2 - 3/18/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1218
Afsender: Lars John Jensen
Sagstitel: Vrangehuse 20, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vrangehuse 20
Indholdbeskrivelse: Re: Karnap med samlet boligareal
   
Sagsnr.: 5194
Afsender: Hanne Vesth
Sagstitel: Vigepligtsforhold i krydset mellem Søgade og Jyllandsgade
Dokumenttitel: VS: vedr. sags nr 20/5194
Indholdbeskrivelse: Hanne Vesth kommer med en uddybende forklaring på hendes problemstilling
   
Sagsnr.: 5200
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Fluebæksvej 61, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=3e6f36836e3448d3a95a00b4a66b1aec]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - skema godkendt på ny
   
Sagsnr.: 3330
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Skafterupvej 15, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: kopi af afgørelse om V2-kortlægning, Skafterupvej 15, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 5431
Afsender: Bøgedalsgaard
Sagstitel: Ågerupvej 120, 4140 Borup
Dokumenttitel: SV: Miljøtilsyn den 10. marts
Indholdbeskrivelse: Mail - Gyllebeholdere taget ud af drift
   
Sagsnr.: 4236
Afsender: Bøgedalsgaard
Sagstitel: Ågerupvej 120, 4140 Borup
Dokumenttitel: SV: Miljøtilsyn den 10. marts
Indholdbeskrivelse: Mail - Gyllebeholdere taget ud af drift
   
Sagsnr.: 13679
Afsender: Bøgedalsgaard
Sagstitel: Ågerupvej 120, 4140 Borup
Dokumenttitel: SV: Miljøtilsyn den 10. marts
Indholdbeskrivelse: Oplysninger om olietanke
   
Sagsnr.: 5434
Afsender: Fjellebro – Kværkebyegnens Borgerforening
Sagstitel: Kværkebyvej 2B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Landzonetilladelse
Indholdbeskrivelse: Ansøgning
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: Mølbak Landinspektører A/S
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: SV: Vedr. Deklaration ved Vigersdal Å i Ringsted Kommune, hvor Mølbak bidrog til at angive deklarationsområde
Indholdbeskrivelse: dialog med landmåler om deklaration og påtaleberettigede
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: Vådområde Vigersdal Å (MST Id nr.: 765635)
Indholdbeskrivelse: svar fra mst ved påtaleberettigelse af deklaration
   
Sagsnr.: 1218
Afsender: Stiftelsen Sorø Akademi
Sagstitel: Vrangehuse 20, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vrangehuse 20
Indholdbeskrivelse: Skovejerhøring - ingen bemærkninger
   
Sagsnr.: 11961
Afsender: Kjeld Skelhøj
Sagstitel: Ansøgning om tilladelse til græsslåning på Bataljonen og Kompagniet
Dokumenttitel: Betalingsrettigheder
Indholdbeskrivelse: Kjeld Skelhøj spørger til slåning af græs i 2020.
   
Sagsnr.: 5381
Afsender: Eurofins Miljø
Sagstitel: COVID19 og vandforsyning
Dokumenttitel: Orientering fra Eurofins Miljø ang. den ekstraordinære COVID-19-situation
   
Sagsnr.: 5445
Afsender: Arkhus Bygningsrådgivning A/S
Sagstitel: Søgade 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: DAB Ringsted Gården, 4100 Ringsted - Forhåndsdialog
Indholdbeskrivelse: Angående forslag til elevatortårne
   
Sagsnr.: 5448
Afsender: Lokalrådet
Sagstitel: Henvendelse til Byrådet vedr. lukning af Gammelnordrupvej
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 5194
Afsender: Hanne Karhula Vesth
Sagstitel: Vigepligtsforhold i krydset mellem Søgade og Jyllandsgade
Dokumenttitel: SV: vedr. sags nr 20/5194
Indholdbeskrivelse: Hanne Vesth melder, at hun ser frem til at modtage en vurdering af forholdene
   
Sagsnr.: 5450
Afsender: Rikke Fredebo Nicolaisen
Sagstitel: Bragesvej 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilkomne arbejder - Fundamenter for tekniske anlæg: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 1 - 3/18/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

19.03.2020