Postliste den 19. februar 2020

Sagsnr.: 154
Afsender: Ringsted Shotokan Karate-Do Kai JKA
Sagstitel: Sommersjov 2020, aktiviteter for børn og unge i sommerferien
Dokumenttitel: Ringsted Shotokan Karate-Do Kai JKA meddeler at de deltager i Sommersjov 2020
   
Sagsnr.: 3841
Afsender: Seas-Nve
Sagstitel: Hejdesvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Ansøgning om nedsivning af regnvand, Højdesvej 17, 4100 RIngsted
   
Sagsnr.: 3851
Afsender: JC Tagservice
Sagstitel: Fibernet Borgerhenvendelse
Dokumenttitel: VS: Mail
   
Sagsnr.: 3855
Afsender: Gitte Anette Jakobsen
Sagstitel: Østre Søvej 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Østre Søvej 18: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 2/19/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 21314
Afsender: A-holdet Byg & Anlæg
Sagstitel: Horsetoftevej 41, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Horsetoftevej 41,
   
Sagsnr.: 18382
Afsender: Lavetten, 85, 4100, Ringsted
Sagstitel: Lavetten 85, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2019-63862.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 2753
Afsender: Allan Berthelsen
Sagstitel: Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Vigersted Skytteforening Kalender 2020
   
Sagsnr.: 3871
Afsender: Jørgen Frandsen
Sagstitel: Høje bump på Anlægsvej
Dokumenttitel: VS: Høje bump på Anlægsvej
Indholdbeskrivelse: Jørgen Frandsen, Østre Parkvej 113 - Henvender sig omkring de høje bump på Anlægsvej
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Beredskabet er enig i myndighedens tilbagemelding til ansøger
Indholdbeskrivelse: Vedr. vurdering af brandsikring imod lagerhallen
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Midtjysk Albyg A/S
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nyt forslag til brandkarmserstatning
   
Sagsnr.: 2599
Afsender: Morten Slott Jacobsen
Sagstitel: Nordruplundvej 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nordruplundvej 19, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/16/2020
Indholdbeskrivelse: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 3884
Afsender: Merethe Pedersen
Sagstitel: Manglende afstribning af nye bump på Anlægsvej
Dokumenttitel: Opgave for Ringsted kommune (9921188)
Indholdbeskrivelse: Merethe Pedersen henvender sig omkring manglende afmærkning på de nye bump på Anlægsvej - igennem Giv Et Tip appen
   
Sagsnr.: 20365
Afsender: Niels Jeppesen
Sagstitel: Gyrstingevej 114, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Gyrstingevej 114, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/13/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 18562
Afsender: Jens Peter Müller
Sagstitel: Vandløb - Ringsted Å - Englerup mølle omløbsstryg
Dokumenttitel: Rapportudkast (forundersøgelse)
Indholdbeskrivelse: Faunapassage
   
Sagsnr.: 3894
Afsender: Lene Stengade
Sagstitel: Vandløb - klage over at regnvandsbassin fra motorvej fører til overløb til Kærup mose
Dokumenttitel: VS: Vandproblemer ved afkørsel 35, Kærup Skov og Mose
Indholdbeskrivelse: foto fra anmelder
   
Sagsnr.: 3894
Afsender: Lene Stengade
Sagstitel: Vandløb - klage over at regnvandsbassin fra motorvej fører til overløb til Kærup mose
Dokumenttitel: VS: Vandproblemer ved afkørsel 35, Kærup Skov og Mose
Indholdbeskrivelse: suppl. materiale
   
Sagsnr.: 4447
Afsender: Orbicon
Sagstitel: Robusthedsanalyse Ringsted Å og opland
Dokumenttitel: Ringsted Robusthedsanalyse. Udskydelse af afleveringstidsfrist mv.
Indholdbeskrivelse: konsulent spørger om det er ok
   
Sagsnr.: 1157
Afsender: Poul Nielsen
Sagstitel: vandløb - Suså - vandløbsregulering - afværgegrøfter ved Vetterslev
Dokumenttitel: Høring og fremme af vandløbsreguleringsprojekt for etablering af afværgegrøfter/trug til styring af overfladevand
Indholdbeskrivelse: bemærkninger fra Poul O. Nielsen, Susåvej 47
   
Sagsnr.: 770
Afsender: Liza Wissing
Sagstitel: Sct Hansgade 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Supllerende materiale
   
Sagsnr.: 20285
Afsender: Lene Stengade
Sagstitel: Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk
Dokumenttitel: Afvanding motorvej etc. via åben grøft ved afkørsel 35
Indholdbeskrivelse: input til bemærkinger forud for aftalt møde
   
Sagsnr.: 20285
Afsender: Lene Stengade
Sagstitel: Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk
Dokumenttitel: VS: Vandproblemer ved afkørsel 35, Kærup Skov og Mose
Indholdbeskrivelse: suppl. materiale forud for møde
   
Sagsnr.: 12333
Afsender: Jens Faurschou
Sagstitel: Nyvangsvej 41, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nyvangsvej 41, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 3913
Afsender: Estate Ringsted Peter Dinesen
Sagstitel: Næstvedvej 351, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: 2019145 Næstvedvej 351, 4100 Ringsted - Ejendomsavancebeskatning
   
Sagsnr.: 3914
Afsender: Home
Sagstitel: Holbækvej 248, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Holbækvej 248, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 20285
Afsender: Lene Stengade
Sagstitel: Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk
Dokumenttitel: Vandproblemer Kærup
Indholdbeskrivelse: supplerende bemærkninger
   
Sagsnr.: 3894
Afsender: Vejdirektoratet
Sagstitel: vandløb - klage over at regnvandsbassin fra motorvej fører til overløb til Kærup mose
Dokumenttitel: SV: vedr. motorvejs bassin ved Østre Ringvej - Ringsted
Indholdbeskrivelse: svar fra vejdirektoratet
   
Sagsnr.: 3200
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Vandløb - Vognsbækken - BaneDK §47 ansøgning - broarbejde
Dokumenttitel: SV: Godkendelse - ændring af bro over Vognsbækken
Indholdbeskrivelse: orientering fra ansøger, om behov for overpumpning
   
Sagsnr.: 3200
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Vandløb - Vognsbækken - BaneDK §47 ansøgning - broarbejde
Dokumenttitel: SV: Godkendelse - ændring af bro over Vognsbækken
Indholdbeskrivelse: tilbagemeling om tidsramme og metode fra ansøger
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: Peter Hansen
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: Vandplanprojekt med genslygning af Vigersdal Å
Indholdbeskrivelse: input fra fuglereservatet
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: Gis-filer Vigersdal
Indholdbeskrivelse: fra rådgiver
   
Sagsnr.: 3917
Afsender: Marie Wagner
Sagstitel: Hallingebjergvej 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: hallingehest: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/19/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

20.02.2020