Postliste den 19. juni 2020

Sagsnr.:

13186

Afsender:

Børne- og Undervisningsministeriet

Sagstitel:

Ansøgning om støtte fra ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange sårbare og udsatte børn

Dokumenttitel:

Projektnr.: 141313 projekt 1000 dages puljen, flere pædagoger

Indholdbeskrivelse:

Mail med godkendelse af redegørelse over anvendelse af projektmidler

   

Sagsnr.:

9432

Afsender:

Søren Garde Rådgivning A/S

Sagstitel:

Kristoffersvej 74, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kristoffersvej 74

Indholdbeskrivelse:

ekstern rapport

   
   

Sagsnr.:

3116

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Benløseparken 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

U2019-63591.pdf

Indholdbeskrivelse:

Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen

   

Sagsnr.:

3116

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Benløseparken 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

U2019-63591.pdf

Indholdbeskrivelse:

Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen

   

Sagsnr.:

9451

Afsender:

Sorø kommune

Sagstitel:

Fuldbyvej 54, 4180 Sorø

Dokumenttitel:

Høring

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

8359

Afsender:

Egons A/S

Sagstitel:

Leje af areal, ejendomme og lokaler til kommunens egen brug i almindel

Dokumenttitel:

Kørsel til svømmenhallen booket hos Egons

Indholdbeskrivelse:

Kørsel til svømmenhallen booket hos Egons

   

Sagsnr.:

24294

Afsender:

COWI A/S

Sagstitel:

Køge - Ringsted banen TP91 strækningen

Dokumenttitel:

Re: Aftaler og udeståender med Ringsted Kommune

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

501

Afsender:

Jystrup Vandværk

Sagstitel:

Kontrol af Jystrup Vandværk

Dokumenttitel:

Opfølgning på tilsyn 29/5 2020

Indholdbeskrivelse:

Vandkvalitetsanalyser, udpumpede mængder mm

   

Sagsnr.:

9460

Afsender:

Eva Hessellund

Sagstitel:

Skjoldenæsvej 31A, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Tilbygning 2020: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/19/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

501

Afsender:

Nvestment

Sagstitel:

Kontrol af Jystrup Vandværk

Dokumenttitel:

Svar vedr. tilsyn og manglende tilladelse

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7600

Afsender:

Palle Petersen

Sagstitel:

Kildevej 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: vedr. bekæmpelse af Kæmpebjørneklo på matrikel 43f Ortved By, Vigersted

Indholdbeskrivelse:

Dialog med Palle Petersen om bekæmpelsen.

   

Sagsnr.:

148

Afsender:

Ringsted Kajakklub

Sagstitel:

Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020

Dokumenttitel:

Ringsted Kajakklub søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9464

Afsender:

Skovbo VVS A/S

Sagstitel:

Stenmarksvej 14, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdigmelding Stenmarksvej 14.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9466

Afsender:

Eva Hessellund

Sagstitel:

Skjoldenæsvej 31A, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Tilbygning 2020: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 6/19/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9468

Afsender:

Skovbo VVS A/S

Sagstitel:

Stenmarksvej 14, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdigmelding Stenmarksvej 14.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

123

Afsender:

Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB

Sagstitel:

Handicaprådet 2020

Dokumenttitel:

VS: til Handicaprådet vedr lydfyr med vibration

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9471

Afsender:

Skovbo VVS A/S

Sagstitel:

Stenmarksvej 16, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdigmelding Stenmarksvej 16.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9472

Afsender:

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab

Sagstitel:

Holst Advokater

Dokumenttitel:

VS: Mellemkommunal refusion - undersøgelse af passivitetsreglens anvendelse

Indholdbeskrivelse:

Anmodning

   

Sagsnr.:

5434

Afsender:

Martin Thanning

Sagstitel:

Kværkebyvej 2B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vedr. Sag: 20/5434 - Ny parkeringsplads ved Kværkeby Friskole

Indholdbeskrivelse:

nabobemærkning

   

Sagsnr.:

791

Afsender:

Poul Hede

Sagstitel:

Atterupvej 37. Henvendelse om defekte rør i brønd på matr. 4c der skaber vandafledningsproblemer

Dokumenttitel:

Hjulbækrenden

Indholdbeskrivelse:

svar fra nr 41

   

Sagsnr.:

1532

Afsender:

Thomas Bodekær Thomsen

Sagstitel:

Maltvedgårdsvej 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: 20/1532 / Dok_41059-20

Indholdbeskrivelse:

Mailkommunikation med ejer

   

Sagsnr.:

8856

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Havemøllevej 117, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

V1 Afgørelse, Havemøllevej 117, Ringsted sendt fra Region Sjælland

Indholdbeskrivelse:

Kopi fra Region Sjælland

   

Sagsnr.:

9476

Afsender:

Christopher Petersen

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted: Byggeaffald, indsendelse nr. 1 - 6/19/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

13371

Afsender:

Kasper Dige Larsen

Sagstitel:

Godsbanevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Jernbanevej 1, 4100 Ringsted: Øvrig bebyggelse, indsendelse nr. 5 - 6/19/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

12117

Afsender:

Nedrivningsselskabet J. Jensen

Sagstitel:

Køgevej 28, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

overdragelse af ansvar for affaldet

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7276

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Godsbanevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kopi af endelig afgørelse om V1-kortlægning, Godsbanevej 2, Ringsted

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9481

Afsender:

Skovbo VVS A/S

Sagstitel:

Stenmarksvej 30, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdigmelding Stenmarksvej 30.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9482

Afsender:

Klaus Huus

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. gaderace på Kærup Parkvej

Dokumenttitel:

Henvendelse

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9482

Afsender:

Klaus Huus

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. gaderace på Kærup Parkvej

Dokumenttitel:

Yderligere henvendelse

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

8541

Afsender:

Trine Kingo Svendsen

Sagstitel:

Susåvej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Overdækning: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 4 - 6/19/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9489

Afsender:

Fensmark Miljø ApS - Anke

Sagstitel:

Skovbrynet 12, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skovbrynet 12, 4100 Ringsted: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 6/19/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9493

Afsender:

Jeanne Wolf Laugesen

Sagstitel:

Benløse By 28B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Benløse By 28B, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/19/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8904

Afsender:

Carsten Bach

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. sag om indeklima

Dokumenttitel:

Rykker for svar

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9499

Afsender:

Chalotte Kobbernagel

Sagstitel:

Avnsbjergvej 30, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Avnsbjergvej 30, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/19/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9503

Afsender:

Jørn Olesen

Sagstitel:

Hedemosen 34, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Henvendelse til Byrådet

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

192

Afsender:

Oxford Research A/S

Sagstitel:

Direktionsmøder 2020

Dokumenttitel:

Interview om helhedsorienterede indsatser

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9504

Afsender:

W-E Entreprise ApS

Sagstitel:

Fælledvej 52, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fælledvej 52: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 6/19/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

 

Sidst opdateret

22.06.2020