Postliste den 19. marts 2020

Sagsnr.: 15552
Afsender: Peter Hansen
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2020
Dokumenttitel: Situationen omkring Landsbyforums generalforsamling
Indholdbeskrivelse: Generalforsamling udsættes.
   
Sagsnr.: 5456
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Anmeldelse af midlertidigt anlægsarbejde på spidevandsledning ved Korsevænget
Dokumenttitel: VS: Anmeldelse af midlertidige aktiviteter ved Korsevænget
   
Sagsnr.: 16267
Afsender: Høje-Taastrup Kommune
Sagstitel: Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Jord fra Flintebjergvej 16 til Slettebjergvej 66
Indholdbeskrivelse: 540 tons kl. 0 jord fra Høje Taastrup
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: LM Huse A/S
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Spørgsmål til byggetilladelse - Mursten.
Indholdbeskrivelse: Accept af kommunens tilbagemelding
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: LM Huse A/S
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 13 - 3/19/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4803
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Skovvænget 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skovvænget 3, 4100 Ringsted: Jordvarme, indsendelse nr. 2 - 3/19/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5328
Afsender: Martin Ahlén
Sagstitel: Indelukket 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Forhåndsdialog vedr. Indelukket 47, Mulstrup 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: oplysninger til ansøgning
   
Sagsnr.: 5482
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Høtoftevej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=7163d2071fd749b9b0a3eb2001d4f86b]
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: EnviDan A/S
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: SV: Vigerdal Å - opfølgning
Indholdbeskrivelse: gis filer som shape
   
Sagsnr.: 5488
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Græsgangen 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=cef48663c68b4fbe842df4552e533358]
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Niras
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: Fiskeundersøgelse 2018 - Skjoldenæsholm
Indholdbeskrivelse: orientering fra rådgiver om at data er i database, samt udtræk af data
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Niras
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: FW: Fiskeundersøgelse 2018 - Skjoldenæsholm
Indholdbeskrivelse: dialog om adgang til fiskbase for maks
   
Sagsnr.: 4175
Afsender: Jesper Hansen
Sagstitel: Roskildevej 393, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: analyser
   
Sagsnr.: 1394
Afsender: Nordicals Sjælland P/S
Sagstitel: Skjoldenæsvej 101, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Ændring i tingbogen
Indholdbeskrivelse: Ejendommen betegnes pludselig som Skjoldenæsvej 132, bør være 101
   
Sagsnr.: 5448
Afsender: Lars Vang
Sagstitel: Henvendelse til Byrådet vedr. lukning af Gammelnordrupvej
Dokumenttitel: Supplerende fra Lars Vang
Indholdbeskrivelse: Videresendt til Mette J. og borgmesteren
   
Sagsnr.: 15626
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Nordrupvej 52, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Spildevandsslam fra Tårnby renseanlæg
   
Sagsnr.: 15626
Afsender: Erhardt Mogensen
Sagstitel: Nordrupvej 52, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vedrørende Indsigelse mod miljøgodkendelse til HedeDanmark A/S om spildevandsslam-opbevaring i gammel gyllebeholder Nordrupvej 52, Mulstrup
   
Sagsnr.: 5544
Afsender: Rural Agentur
Sagstitel: Henvendelse til Direktør Mette Jeppesen med ønske om at komme i betragtning i forhold til opgaver for kommunen
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 6869
Afsender: VVS Kontakten
Sagstitel: Køgevej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Skitse af fedtudskiller køgevej 24
Indholdbeskrivelse: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 5547
Afsender: Ringsted E-sport
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. hjælp til Ringsted E-sport i Coronatider
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 1527
Afsender: Sørup Herregård
Sagstitel: Sørup Herregård, bassinvand, Sørupvej 26
Dokumenttitel: Svar fra Sørup Herregård vedr. mindre overskridelse af frit klor
   
Sagsnr.: 11961
Afsender: Kjeld Skelhøj
Sagstitel: Ansøgning om tilladelse til græsslåning på Bataljonen og Kompagniet
Dokumenttitel: Betalingsrettigheder
Indholdbeskrivelse: Kjeld Skelhøj takker for informationen.
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: EnviDan A/S
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: SV: Vigerdal Å - opfølgning
Indholdbeskrivelse: seneste data til shape
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Microbes.dk
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: Biologisk rensning af søer
Indholdbeskrivelse: henvendelse fra micobes
   
Sagsnr.: 18020
Afsender: Glennie Køie
Sagstitel: Langemosevej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Forespørgelse på flyt af overdækning
Indholdbeskrivelse: inkl. billeder
   
Sagsnr.: 5553
Afsender: Per Buus Engelbrechtsen
Sagstitel: Ahorn Alle 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ahorn Alle 5, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 3/19/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: LM Huse A/S
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Opdateret dokument og tegningsliste
Indholdbeskrivelse: Rev Y - grundlag for tilladelsens bilag (DOG IKKE ALLE DOKUMENTER)

Sidst opdateret

20.03.2020