Postliste den 2. januar 2020

Sagsnr.:

19628

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Vandløb - Susåen - Ledningsbrud

Dokumenttitel:

SV: Opfølgning på redegørelse vedr. udslip af spildevand i Vetterslev

Indholdbeskrivelse:

supplerende svar fra forsyningen

   

Sagsnr.:

6304

Afsender:

Kaj Larsen A/S

Sagstitel:

Vænget 26, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdig melding af vand- og sanitetsarbejde

   

Sagsnr.:

17

Afsender:

Vurderingsstyrelsen

Sagstitel:

Tværalle 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Høring omvurdering 2019

   

Sagsnr.:

23

Afsender:

Thomas Arent Filtenborg

Sagstitel:

Langebjergvej 56, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Spørgsmål om parkeringsplads ved Haraldsted Forsamlingshus - Brev Haraldsted Forsamlingshus til Ringsted Kommune.pdf

Indholdbeskrivelse:

Formand stiller spørgsmål om tilskud til parkeringspladsen ved forsamlingshuset.

   

Sagsnr.:

23

Afsender:

Thomas Arent Filtenborg

Sagstitel:

Langebjergvej 56, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Spørgsmål om parkeringsplads ved Haraldsted Forsamlingshus - Bilag 1 Lejekontrakt P-plads H Forsamlinghus.pdf

Indholdbeskrivelse:

Bilag 1 Lejekontrakt p-plads ved forsamlingshus

   

Sagsnr.:

23

Afsender:

Thomas Arent Filtenborg

Sagstitel:

Langebjergvej 56, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Spørgsmål om parkeringsplads ved Haraldsted Forsamlingshus - Bilag 2 brev P-plads H Forsamlingshus.pdf

Indholdbeskrivelse:

Bilag 2 Brev om parkeringsplads ved forsamlingshus

   

Sagsnr.:

23

Afsender:

Thomas Arent Filtenborg

Sagstitel:

Langebjergvej 56, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Spørgsmål om parkeringsplads ved Haraldsted Forsamlingshus - Bilag 3 brev P-plads H Forsamlingshus.pdf

Indholdbeskrivelse:

Bilag 3 brev p-plads forsamlingshus ophør af tilskud.

   

Sagsnr.:

9524

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Humleorevej 27, 4140 Borup

Dokumenttitel:

Til orientering - Reducering af V1 areal Humleorevej 27-29

   

Sagsnr.:

11999

Afsender:

Christina Lund Hansen

Sagstitel:

Holbækvej 137, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sløjfning af to olietank.

   

Sagsnr.:

21489

Afsender:

Social- og Indenrigsministeriet

Sagstitel:

Budget 2020

Dokumenttitel:

Afregning af tilskud og udligning for 2020

Indholdbeskrivelse:

Social- og Indenrigsministeriet fremsender oversigt over afregning af tilskud og udligning for 2020.

   

Sagsnr.:

16267

Afsender:

Roskilde Kommune

Sagstitel:

Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Jordflytning fra Klokkervej 20, Roskilde til Jystrup jordtip

Indholdbeskrivelse:

270 tons kl. 0 jord

   

Sagsnr.:

77

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Fluebæksvej 51, Benløse, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Udstykningsmateriale

   

Sagsnr.:

5123

Afsender:

Cowi A/S

Sagstitel:

Jordemodervej 25, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Forureningsundersøgelse afrapportering

   

Sagsnr.:

17540

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Hejdesvej 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Regionens bemærkninger til oplæg til frivillig undersøgelse på Hejdesvej 17, 410 Ringsted

   

Sagsnr.:

17540

Afsender:

Jens Therkelsen

Sagstitel:

Hejdesvej 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Regionens bemærkninger til oplæg til frivillig undersøgelse på Hejdesvej 17, 410 Ringsted

   

Sagsnr.:

7889

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Køgevej 28 - 30, Vibevej 3-5 og Ørnevej 2

Dokumenttitel:

SV: Tilbagemelding på resultaterne af vandprøver og risikovurdering_Køgevej 28-30 (nu Ørnevej 2), Ringsted

   

Sagsnr.:

501

Afsender:

Jystrup Vandværk

Sagstitel:

Kontrol af Jystrup Vandværk

Dokumenttitel:

VS: Takstblad 2020

   

Sagsnr.:

82

Afsender:

Cinzia Bernardello

Sagstitel:

Jordemodervej 21, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

angående nyt træhus

   

Sagsnr.:

83

Afsender:

Allan Møller Andersen

Sagstitel:

Balstrupvej 49, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Blåbærvænget 4, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/2/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

20451

Afsender:

Ungdommens Røde Kors

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019

Dokumenttitel:

Ungdommens Røde Kors Dokumentation §18 midler til Stjernelejren 2019

   

Sagsnr.:

1770

Afsender:

Miljøstyrelsen

Sagstitel:

Vandråd - Indsatsplanlægning for vandområdedistrikter

Dokumenttitel:

Tilbagemelding vedr. resultat af vandrådsarbejdet 2017 – kandidater til udpegning som kunstige og stærkt modificerede vandløb (MFVM Id nr.: 4783143)

Indholdbeskrivelse:

fra mst

   

Sagsnr.:

4447

Afsender:

Orbicon

Sagstitel:

Robusthedsanalyse Ringsted Å og opland

Dokumenttitel:

SV: Skikkelsestabel til kvalitetssikring

Indholdbeskrivelse:

tilbagemelding på ks fra orbicon

   

Sagsnr.:

92

Afsender:

Mikkel Jon Hass

Sagstitel:

Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

klage over indbliksgener

   

Sagsnr.:

12776

Afsender:

Midtsjællands Nedbrydning

Sagstitel:

Langebjergvej 62, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vejebilag vedr affald til Fortum

   

Sagsnr.:

93

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Hækkerupsvej 2 A -2 B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

cetr@ringsted.dk - Hækkerupsvej 2 kloakseparering

   

Sagsnr.:

97

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Hækkerupsvej 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

vejogejendom@ringsted.dk - VS: Mail

   

Sagsnr.:

98

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Hækkerupsvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

vejogejendom@ringsted.dk - VS: Mail

   

Sagsnr.:

13270

Afsender:

Midtsjællands  Anlægsservice

Sagstitel:

Egevej 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

vvs færdigmelding

   

Sagsnr.:

20305

Afsender:

Holbøll

Sagstitel:

Sorøvej 86, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Jordhåndtering Ringsted Energinet

   

Sagsnr.:

113

Afsender:

Mogens Fonseca Pedersen

Sagstitel:

Skafterupvej 38, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skafterupvej 38, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/2/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

346

Afsender:

Sweco Danmark A/S

Sagstitel:

Ringsted - København tilslutning af spor - Jordhåndtering - Banedanmark

Dokumenttitel:

FW: TP92 Ringsted Jordhåndtering og jordweb

   

Sagsnr.:

346

Afsender:

Sweco Danmark A/S

Sagstitel:

Ringsted - København tilslutning af spor - Jordhåndtering - Banedanmark

Dokumenttitel:

RE: TP92 Ringsted Jordhåndtering og jordweb

   

Sagsnr.:

6477

Afsender:

Lars Bo

Sagstitel:

Kontrol af Skee Vandværk

Dokumenttitel:

LBH-SV: Takstblad 2020 - rev. 10-12-2019

Indholdbeskrivelse:

Skee Vandværk

   

Sagsnr.:

15298

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Holbækvej 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Undersøgelsesoplæg til §8 tilladelse på Holbækvej 10, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Kommentarer fra Region Sjælland

   

Sagsnr.:

19006

Afsender:

Thomas Carøe Ravn

Sagstitel:

Nonnedalen 39, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nonnedalen 39, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 1/2/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

130

Afsender:

Stina Buchhave

Sagstitel:

Jungsøvej 11, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Jungsøvej 11 byggeri: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/2/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

20242

Afsender:

Erik Engelbrecht Rasmussen

Sagstitel:

Møllebjergvej 33B, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Sløjfning af tank

   

Sagsnr.:

131

Afsender:

CRH Concrete A/S

Sagstitel:

Høtoften 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Oplysninger om sløjfning

Sidst opdateret

03.01.2020