Postliste den 2. marts 2020

Sagsnr.: 4415
Afsender: Social- og Indenrigsministeriet
Sagstitel: Revision af regnskabet for 2018
Dokumenttitel: Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018
Indholdbeskrivelse: Social- og Indenrigsministeriet fremsender decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018
   
Sagsnr.: 4388
Afsender: Lief Knudsen
Sagstitel: Gravning af fiberkabel Søndre Parkvej, samt kørsel med høj fart
Dokumenttitel: Re: Søndre Parkvej
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 19380
Afsender: Peter Vesti Olsen
Sagstitel: Skælskørvej 49, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skælskørvej 49, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 3/2/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3633
Afsender: Svend-Erik Jakobsen
Sagstitel: Trafiksikkerhed på Anlægsvej
Dokumenttitel: Trafiksikkerhed på Anlægsvej - Zoneområde.
Indholdbeskrivelse: Svend-Erik har opfølgende spørgsmål ifm. Anlægsvej
   
Sagsnr.: 22193
Afsender: Byggeprojekt.dk
Sagstitel: Præstevej 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 22193
Afsender: Byggeprojekt.dk
Sagstitel: Præstevej 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4507
Afsender: Thomas Ellegaard
Sagstitel: Acacievej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Badeværelse - tilbygning: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 3/2/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2936
Afsender: Søren Paludan
Sagstitel: Førslev Møllevej 33, 4690 Haslev
Dokumenttitel: Ansøgning om Dispensation for at muliggøre skovrejsning
Indholdbeskrivelse: Ansøgning og skovrejsning
   
Sagsnr.: 16539
Afsender: Håndarbejdsskolen
Sagstitel: Voksenundervisning 2019 - aftenskoler
Dokumenttitel: Håndarbejdsskolen sender tilskudsregnskab 2019
Indholdbeskrivelse: Håndarbejdsskolen tilskud 2019
   
Sagsnr.: 19570
Afsender: Mogens Frøslev Frandsen
Sagstitel: Jystrup Bygade 7, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Vedr. . høring om tilsynsnotat og flyfotogennemgang /Bygaden 7, 4174 Jystrup
Indholdbeskrivelse: Anmodning om aktindsigt
   
Sagsnr.: 19570
Afsender: Mogens Frøslev Frandsen
Sagstitel: Jystrup Bygade 7, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Svar høring
Indholdbeskrivelse: Ejers bemærkninger til tilsynsnotat
   
Sagsnr.: 19397
Afsender: Nicolaj Simonsen
Sagstitel: Holbækvej 103, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ejers bemærkninger: Tilsynsnotat og anmodning om yderligere oplysninger
Indholdbeskrivelse: Fremsender dok. for skovningsvirksomhed
   
Sagsnr.: 19521
Afsender: Rie Møller
Sagstitel: Jystrup Bygade 5, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Ejers bemærkninger om blandt andet mål på broen
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4527
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 27-02-2020
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 27-02-2020
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 2540: Badevand og Blå Flag 2020
   
Sagsnr.: 3300
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Ringsted Svømmehal, bassinvand, Teglovnsvej 46
Dokumenttitel: Analyserapport vedr.Ringsted Svømmehal 25 m bassin - alt OK
Indholdbeskrivelse: Opfølgning på analyse med overskridelse.
   
Sagsnr.: 149
Afsender: Jørgen Ellekjær
Sagstitel: Ansøgninger om medlems- og/eller lokaletilskud fra foreningslivet 2020
Dokumenttitel: Ringsted Handicap IF fremsender regnskab.
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 2572
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Ringsted Kajakklub - korrespondance
Dokumenttitel: Søsportshjørnet og Den grønne trekant
Indholdbeskrivelse: Henvendelse om betegnelser på områder i Søsportshjørnet
   
Sagsnr.: 3931
Afsender: Jens Holm DR
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt fra DR i kreditkortholdere
Dokumenttitel: yderliger anmodning om aktindsigt i specifikke transaktioner
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4537
Afsender: BENGR - Bent Juul Gregersen
Sagstitel: vandløb - krydsningstilladelse - dræn i forbindelse med pilerensningsanlæg - Farendløse Engvej 7
Dokumenttitel: SV: Pilerensanlæg. Farendløse Enghave 7
Indholdbeskrivelse: forespørgsel fra ansøger vedr . krydsning af dræn
   
Sagsnr.: 3638
Afsender: Kai Brorson
Sagstitel: Manglende afstribning på Ørslev Gade
Dokumenttitel: Re: Sikker trafik på Ørslevgade
Indholdbeskrivelse: Kai Brorson takker for svar
   
Sagsnr.: 3633
Afsender: Svend-Erik Jakobsen
Sagstitel: Trafiksikkerhed på Anlægsvej
Dokumenttitel: Re: Trafiksikkerhed på Anlægsvej - Zoneområde.
Indholdbeskrivelse: Svend-Erik takker for svar
   
Sagsnr.: 4539
Afsender: Bent Holmegaard Hansen
Sagstitel: Teaterrefusion 2021 (forestillinger 2020)
Dokumenttitel: Vedr. indkøb af børneteater i 2020 - ændring i bekendtgørelsen
Indholdbeskrivelse: Kun refusion af hele forestillinger - ikke billetter
   
Sagsnr.: 4549
Afsender: Jan Augustesen
Sagstitel: Adamshøjvej 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nyt opført udhus
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 18625
Afsender: Henrik Frank Nielsen
Sagstitel: Genopretningspuljen 2020
Dokumenttitel: VS: Sneslev skole
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4537
Afsender: BENGR - Bent Juul Gregersen
Sagstitel: vandløb - krydsningstilladelse - dræn i forbindelse med pilerensningsanlæg - Farendløse Engvej 7
Dokumenttitel: Re: Pilerensanlæg. Farendløse Enghave 7
Indholdbeskrivelse: sprøgsmål om hvilke oplysinger der ønskes
   
Sagsnr.: 3402
Afsender: Christensen, Kim Michael
Sagstitel: vandløb - privat grøft nedstrøms Køgevej 224 - offentlig afløb - afvandningsproblemer
Dokumenttitel: Vedr. henvendelse om afvandingsproblemer til grøft nedstrøms Køgevej 224
Indholdbeskrivelse: bemærkninger fra BaneDK
   
Sagsnr.: 13077
Afsender: Mads Bojsen
Sagstitel: Helhedsplanpuljen
Dokumenttitel: Padeltennis
Indholdbeskrivelse: SV: Fuldmagt til byggeansøgning
   
Sagsnr.: 4000
Afsender: Martin Erik Andersen
Sagstitel: Bataljonen 143, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bataljonen 143, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 3/2/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 11246
Afsender: Jens Christensen
Sagstitel: Østergade 16, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Østergade 16, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 5 - 3/2/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4568
Afsender: Ann-Birgit Guldager Nonboe
Sagstitel: Rådighedstilladelse til Gå-stafet den 25.14.2020
Dokumenttitel: Forespørgsel lån af plæne i Anlægget ved Gå stafet for Livet Ringsted i gang 25.04.20
Indholdbeskrivelse: Forespørgsel lån af plæne i Anlægget ved Gå stafet for Livet Ringsted i gang 25.04.20
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Micki Overgaard Jensen
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Home-tex, kontor: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 3 - 3/2/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Micki Overgaard Jensen
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Home-tex, kontor: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 4 - 3/2/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 22015
Afsender: Vytautas Masenas
Sagstitel: Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 3/2/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19114
Afsender: Aksel Østerholm Jørgensen
Sagstitel: Møllebjergvej 24, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Møllebjergvej 24, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 2 - 3/2/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   

Sidst opdateret

03.03.2020