Postliste den 20. april 2020

Sagsnr.: 6502
Afsender: Energinet Teknik og Anlæg A/S
Sagstitel: Forstærkelse af naturgasledning ud for Nonnedalen
Dokumenttitel: Vandafledning i forbindelse med afværgeforanstaltning af gastransmissionsledning ved Nonnedalen
Indholdbeskrivelse: Orintering om aftaler med Ringsted forsyning
   
Sagsnr.: 26657
Afsender: Nævnenes Hus
Sagstitel: Skælskørvej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1000421 vedrørende Klage vedr. husdyrbrug
Indholdbeskrivelse: 1000421
   
Sagsnr.: 26657
Afsender: Nævnenes Hus
Sagstitel: Skælskørvej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1001700 vedrørende Klage vedr. husdyrbrug
Indholdbeskrivelse: 1001700
   
Sagsnr.: 20227
Afsender: M.J. Eriksson A/S
Sagstitel: Vandløb - Ringsted Å - vandløbsregulering §47, brorenovering af BaneDanmark
Dokumenttitel: Orientering om påbegyndelse af arbejder på bro over Ringsted Å
Indholdbeskrivelse: fra ansøger
   
Sagsnr.: 19651
Afsender: Husdyrgodkendelse.dk
Sagstitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Skema version 3.pdf
   
Sagsnr.: 4715
Afsender: Foreningen Norden
Sagstitel: Venskabsbysamarbejde - Foreningen Norden 2020
Dokumenttitel: VS: Rapport til kommunen 2019-2020.pdf
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: Husdyrgodkendelse.dk
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skema version 6.pdf
   
Sagsnr.: 17277
Afsender: Mogens Kirkegaard
Sagstitel: Krogen 20, 4330 Hvalsø
Dokumenttitel: Sag nr 19/17277
Indholdbeskrivelse: nabobemærkning
   
Sagsnr.: 6591
Afsender: Agrovi Mæglerne
Sagstitel: Nordrupvej 55, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ejendommen beliggende Nordrupvej 55, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 6592
Afsender: Linda Saksaa
Sagstitel: Holbækvej 284, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgning om landzone.
   
Sagsnr.: 4236
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Ågerupvej 120, 4140 Borup
Dokumenttitel: VS: Carsten Jensen: Offentliggørelse af tilsynsrapport
Indholdbeskrivelse: Offentliggørelse på DMA
   
Sagsnr.: 2960
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Ørnekildevej 22, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: VS: Bjarne Krog: Offentliggørelse af tilsynsrapport
Indholdbeskrivelse: Offentliggjort på DMA
   
Sagsnr.: 400
Afsender: Ulv Balthasar Riismøller Cluzeau
Sagstitel: Skjoldenæsvej 70, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Søholmskolen - Udskiftning af vinduer og døre: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 4 - 4/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4465
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Team Cabe Britt Korsgaard Beck: Offentliggørelse af tilsynsrapport
Indholdbeskrivelse: Offentliggjort på DMA
   
Sagsnr.: 4226
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Ejlstrupvej 120B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Team Cabe Brit Korsgaard Beck: Offentliggørelse af tilsynsrapport
Indholdbeskrivelse: Offentliggjort på DMA
   
Sagsnr.: 6596
Afsender: Per Flor
Sagstitel: Per Flor bruger initiativretten til at få en sag i Økonomiudvalget
Dokumenttitel: Mail fra Per Flor - Budgetprocessen bør udskydes
Indholdbeskrivelse: Initiativretssag til Økonomiudvalget
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Ældresagen
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Ældresagen §18 ansøgning
   
Sagsnr.: 6611
Afsender: Marc Høvedskov Rasmussen
Sagstitel: Fjellebrovang 29, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: fjellebrovang 29: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 4/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6624
Afsender: Jakob Spliid
Sagstitel: Anlægsvej 48, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anlægsvej 48: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 4/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6055
Afsender: Næstved Kommune
Sagstitel: Vandløb - Suså - vendlese vedr. over bro, skrald, bållplads mm på eng ved Horsetoftevej 41
Dokumenttitel: SV: vedr. henvendelse om hvorvidt bro over Suså er lovlig, samt øvrige spørgsmål vedr. forhold på matr. i Næstved Kommune
Indholdbeskrivelse: kvittering fra næstved kommune
   
Sagsnr.: 6055
Afsender: Næstved Kommune
Sagstitel: Vandløb - Suså - vendlese vedr. over bro, skrald, bållplads mm på eng ved Horsetoftevej 41
Dokumenttitel: SV: matrikler ved Horsetoftevej 41
Indholdbeskrivelse: dialog med Næstved, om engen ligger i Næstved eller Ringsted Kommune
   
Sagsnr.: 6055
Afsender: Næstved Kommune
Sagstitel: Vandløb - Suså - vendlese vedr. over bro, skrald, bållplads mm på eng ved Horsetoftevej 41
Dokumenttitel: SV: matrikler ved Horsetoftevej 41
Indholdbeskrivelse: Næstved varetager del der omhandler broen
   
Sagsnr.: 4321
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Køgevej 146, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Afstand til vandløb ifm. tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt på matr. nr. 17h og 38a Kværkeby
Indholdbeskrivelse: Miljøstyrrelsen videreresender præcisering af krav om 8 meters afstand til Adamshøjløbet til ansøger.
   
Sagsnr.: 6647
Afsender: Cosyhouse.dk aps
Sagstitel: Hørstørkervej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Hørstørkervej 17, Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 15328
Afsender: Janne Ardal
Sagstitel: Allikevej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Allikevej 31, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 3 - 4/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 15329
Afsender: Janne Ardal
Sagstitel: Allikevej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Allikevej 31, 4100 Ringsted: Nedrivning, der kræver byggetilladelse, indsendelse nr. 2 - 4/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

21.04.2020