Postliste den 20. februar 2020

Sagsnr.: 12263
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Benløse By 14C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Benløse By 14C, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 2/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3925
Afsender: HedeDanmark a/s
Sagstitel: Allindemaglevej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: (MSN2001) Levering af Aske
   
Sagsnr.: 20168
Afsender: Adamshøj Gods A/S
Sagstitel: Miljøgebyrer - faktura for 5/11-2018 til 31/11-2019 - brugerbetaling
Dokumenttitel: Re: SV: Cvr. 38368265 - miljøtilsynsgebyr - e-fakturering
   
Sagsnr.: 2960
Afsender: Bjarne Krog
Sagstitel: Ørnekildevej 22, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: SV: Miljøtilsyn onsdag den 4. marts kl 14
Indholdbeskrivelse: Tilsyn flyttet til 11/3 kl 10
   
Sagsnr.: 3931
Afsender: DR
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt fra DR i kreditkortholdere
Dokumenttitel: Aktindsigt i informationer vedr. kommunale kreditkort-holdere
   
Sagsnr.: 3933
Afsender: Vesti Olsen
Sagstitel: godsbanevej 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 18044, Lagerhal, Godsbanevej 6, Ringsted
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: Niras
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: FW: Udkast § 16a Bregentved-sagerne
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: Gråkjær
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Haslevvej 423
   
Sagsnr.: 2983
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Aktindsigt - Folkeoplysningsområdet - økonomi 2019 og tilskud 2018
Dokumenttitel: Sv: Aktindsigt
Indholdbeskrivelse: Spørgsmål foranlediget af aktindsigt
   
Sagsnr.: 18404
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Gyrstingevej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Miljøtilladelse - DMA
   
Sagsnr.: 21358
Afsender: Estate Ringsted
Sagstitel: Salg af Nordrup Vestervang 73
Dokumenttitel: 2019154 Nordrup Vestervang 73, 4100 Ringsted - Refusionsopgørelse/Afregning
Indholdbeskrivelse: Lea fra Estate spørg til bet. af ejendomsskat. Svaret
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Stop Spild
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Stop Spild dokumentation regnskab
   
Sagsnr.: 148
Afsender: Vigersted IF
Sagstitel: Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020
Dokumenttitel: Vigersted IF søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.
   
Sagsnr.: 18627
Afsender: Jonas Andersen
Sagstitel: Bjergvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Garage: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 2/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1065
Afsender: Arbejdstilsynet
Sagstitel: Arbejdstilsynet 2020
Dokumenttitel: Arbejdstilsynet Besøgsrapport
Indholdbeskrivelse: Vestervejs Skole Grøn smiley
   
Sagsnr.: 9022
Afsender: Midt- og Vestsjællands Politi
Sagstitel: Rådighedstilladelse til afholdelse af Ringsted Børnefestival den 25.maj 2019
Dokumenttitel: Henvendelse fra politiet vedr. faldskade fra cirkus baldoni
   
Sagsnr.: 19651
Afsender: Husdyrgodkendelse.dk
Sagstitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Skema version 3.pdf
   
Sagsnr.: 19651
Afsender: Husdyrgodkendelse.dk
Sagstitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Husdyrgodkendelse.dk - Skema 215043 er genindsendt fra supplerende
   
Sagsnr.: 3030
Afsender: Kaj Nygaard
Sagstitel: Thorsvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: brev af 13 januar vdr ejendom nr 92224 Thorsvej 10 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 1795
Afsender: Max Jakobsen Miljørådgivning
Sagstitel: Skælskørvej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Skælskørvej 38_redegørelse for valg af stald
   
Sagsnr.: 3973
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Lønager 19, 4140 Borup
Dokumenttitel: Lønager 19, 4140 Borup: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 2/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Røde Kors
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Røde Kors fremsender Årsregnskab 2019
   
Sagsnr.: 3976
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Lønager 19, 4140 Borup
Dokumenttitel: Lønager 19, 4140 Borup: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 2/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3973
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Lønager 19, 4140 Borup
Dokumenttitel: Lønager 19, 4140 Borup: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 2/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3512
Afsender: Borgerhenvendelse
Sagstitel: Havemøllevej 72, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tankoplysninger.
   
Sagsnr.: 2114
Afsender: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Sagstitel: Den regionale uddannelsespulje 2020
Dokumenttitel: VS: RAR Sjælland: Høring af jobcentre og a-kasser om forslag til kurser, der er udbudt af private kursusudbydere til brug for den regionale positivliste
   
Sagsnr.: 18751
Afsender: Ankestyrelsen
Sagstitel: Revisionsaftalen - Henvendesle fra Ankestyrelsen
Dokumenttitel: Brev fra Ankestyrelsen
Indholdbeskrivelse: Ankestyrelsen godkender at kommunen har forlænget aftalen med BDO som sagkyndig revision for regnskabsårene 2019 og 2020
   
Sagsnr.: 3989
Afsender: Sadik Topcu
Sagstitel: Sadik Topcu ønsker en sag på Børne- og Undervisningsudvalget vedr. busrute 240 helt frem til Søholmskolen
Dokumenttitel: Bus 240 helt frem til Søholmskolen
   
Sagsnr.: 4000
Afsender: Martin Erik Andersen
Sagstitel: Bataljonen 143, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bataljonen 143, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

21.02.2020