Postliste den 20. januar 2020

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Byggeprojekt.dk

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse

   

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Byggeprojekt.dk

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse

   

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Byggeprojekt.dk

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse

   

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Byggeprojekt.dk

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse

   

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Byggeprojekt.dk

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse

   

Sagsnr.:

95

Afsender:

Bregentved Gods

Sagstitel:

Vandløbsvedligeholdelse 2020

Dokumenttitel:

Jordfaldshul rørlagt vandløb Ladefogedvej Eskildstrup

Indholdbeskrivelse:

Udbedres i januar 2020 af VEJ

   

Sagsnr.:

19937

Afsender:

Michael Cleary

Sagstitel:

Østre Søvej 28, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: østre søvej 28, nedrivningsanmeldelse

   

Sagsnr.:

1431

Afsender:

Maha Nori

Sagstitel:

Gangtunneler under Roskildevej

Dokumenttitel:

Tunnelen under Roskildevej

Indholdbeskrivelse:

Maha Nori henvender sig omkring gangtunnelerne under Roskildevej og spørger om de kan laves om til offentlig WC

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Anette Nielsen

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

Korsevænget

Indholdbeskrivelse:

Anette Nielsen, Korsevænget 44 - Foretrækker forslag 3

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Sandra Garlin

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

Høringssvar ang. Korsevænget

Indholdbeskrivelse:

Sandra Garlin, Skellerødvej 22 - Foretrækker forslag 1

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Kai Verner Nielsen

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

VS: høring om Korsevænget

Indholdbeskrivelse:

Kai Verner Nielsen, Korsevænget 44 - Foretrækker forslag 3

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Annette Frederiksen

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

Ang Afstemning på Korsevænget

Indholdbeskrivelse:

Annette Brenneke Frederiksen, Korsevænget 10 - Foretrækker forslag 2

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Anne Dorit Thaarup

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

Korsevænget høringsforslag

Indholdbeskrivelse:

Anne Thaarup, Hagbardsvej 3 - Foretrækker forslag 1

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Thomas Faurskov Olsen

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning Svar

Indholdbeskrivelse:

Thomas Faurskov Olsen foretrækker forslag 3, alternativt forslag 1.

   

Sagsnr.:

150

Afsender:

RIF Volley

Sagstitel:

Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021

Dokumenttitel:

Ringsted IF-volley fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted

   

Sagsnr.:

150

Afsender:

Benløse IF

Sagstitel:

Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021

Dokumenttitel:

Benløse IF fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Frank Sørensen

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

FW: KOMMENTARER - TRAFIK KORSEVÆNGET.

Indholdbeskrivelse:

Frank Sørensen - Korsevænget 30, har spørgsmål til udsendt høringsmateriale.

   

Sagsnr.:

16770

Afsender:

Bringstrup-Sigersted Fællesråd

Sagstitel:

Temaudviklingspuljen 2020

Dokumenttitel:

Re: Ansøgning

Indholdbeskrivelse:

Børnedisko i Kværkeby

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

Vigersted Lokalråd

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Ansøgning vedr. Vigersted Bymidte

Indholdbeskrivelse:

Fristforlængelse

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

Jystrup IF & Landsbyforeningen for Jystrup og omegn

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Jystrup borgerforening

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning til Helhedsplanpuljen - padel tennis

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

Nordrup Farendløse Lokalråd

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Nordrup-Farendløse lokalråd

Indholdbeskrivelse:

Sti- og blomsterprojekt Nordrup Blomsterpark

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

Fjellebro-Kværkeby borgerforening

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Fjellebro-Kværkebyegnens borgerforening

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning og bilag fælles udendørs mødested

   

Sagsnr.:

13077

Afsender:

Vigersted Lokalråd

Sagstitel:

Helhedsplanpuljen

Dokumenttitel:

Vigersted lokalråd

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning til Helhedsplanpuljen - hundelufterområde

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Mai-Britt Hansen

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

Korsevænget

Indholdbeskrivelse:

Mai-Britt Hansen - Korsevænget 41B, foretrækker forslag 1

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Niels Toftegaard

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

trafikregulering Korsevænget

Indholdbeskrivelse:

Niels Toftegaard - Korsevænget 61, foretrækker forslag 1

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Bodil og Svend Erik Pedersen

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

Korsevænget, hastighedsdæmpende forslag ....

Indholdbeskrivelse:

Bodil og Svend Erik Pedersen - Korsevænget 58, foretrækker forslag 3 og har kommentarer til forslag 1 og 2.

   

Sagsnr.:

10542

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Erkl.pdf

   

Sagsnr.:

10542

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Måleblad1.tif

   

Sagsnr.:

10542

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Signeringsbevis1.pdf

   

Sagsnr.:

10542

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skematisk redegørelse1.pdf

   

Sagsnr.:

10542

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Signeringsbevis2.pdf

   

Sagsnr.:

10542

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329.pdf

   

Sagsnr.:

10542

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329_2.pdf

   

Sagsnr.:

10542

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ændringskort1.pdf

   

Sagsnr.:

21446

Afsender:

Lars John Jensen

Sagstitel:

Vrangehuse 20, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vrangehuse 20, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 2 - 1/20/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

19491

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Boligsociale indsatser 2020

Dokumenttitel:

SV: Ansøgning til den boligsociale pulje for år 2020

   

Sagsnr.:

150

Afsender:

Midtsjællands Badminton Klub

Sagstitel:

Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021

Dokumenttitel:

Midtsjællands Badminton Klub fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted

   

Sagsnr.:

1489

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Dyssegårdsvej 29, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Måleblad1.tif

   

Sagsnr.:

1489

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Dyssegårdsvej 29, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Signeringsbevis.pdf

   

Sagsnr.:

1489

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Dyssegårdsvej 29, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skematisk redegørelse1.pdf

   

Sagsnr.:

1489

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Dyssegårdsvej 29, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329.pdf

   

Sagsnr.:

1489

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Dyssegårdsvej 29, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329_2.pdf

   

Sagsnr.:

1489

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Dyssegårdsvej 29, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ændringskort1.pdf

   

Sagsnr.:

1497

Afsender:

LE34

Sagstitel:

Bataljonen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sagsmatriale

   

Sagsnr.:

16271

Afsender:

Energistyrelsen

Sagstitel:

administrationsgebyr - erhversaffaldsgebyr 2019

Dokumenttitel:

VS: orientering fra Energistyrelsen vedr. dom om affaldsadministrationsgebyret for Højesteret

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bemyndigelseserklæring1.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Brev til Ringsted Kommune med Landinspektørerklæring.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Køgevej, 136, 4100, Ringsted

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

kontrolrapport-2019.08.19-13.06.46.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Køgevej, 136, 4100, Ringsted

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

kontrolrapport-2019.08.19-13.18.56.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Køgevej, 136, 4100, Ringsted

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

kontrolrapport-2019.08.19-14.29.26.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Køgevej, 136, 4100, Ringsted

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

kontrolrapport-2019.08.19-14.34.12.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Køgevej, 136, 4100, Ringsted

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

kontrolrapport-2019.08.19-14.35.21.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Køgevej, 136, 4100, Ringsted

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

kontrolrapport-2019.08.19-14.43.19.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Landinspektørerklæring Ejendom nr uden beboelsesbygning Underskrevet.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Lsperkl.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Måleblad1.tif

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Tinglysningsretten - Danmarks Domstole

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Rådighedsattest1.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Signeringsbevis1.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Signeringsbevis2.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skelerklæring1.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skematisk redegørelse1.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udstykningskontrolskema329_2.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Poul Erik Jensen Landinspektør

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ændringskort1.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Øvrige dokumenter1.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Øvrige dokumenter2.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Øvrige dokumenter3.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Øvrige dokumenter4.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Øvrige dokumenter5.pdf

   

Sagsnr.:

1502

Afsender:

BBR

Sagstitel:

Køgevej 136, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Øvrige dokumenter6.pdf

   

Sagsnr.:

1507

Afsender:

Thomas Mick Aagaard

Sagstitel:

Haslevvej 9, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

angående bebyggelsesprocent

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[1] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[2] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[3] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[4] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[5] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[6] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[7] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[8] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[9] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[10] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[11] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[12] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[13] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[14] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[15] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[17] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[18] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[19] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[20] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[21] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[22] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[23] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[24] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[16] SEP. barcode:PROSCANSSS:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 1

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[25] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[26] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[27] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[28] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[29] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[30] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-17T11_19_05_623[31] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020011711161_20200117.111900.tif Pages: 2

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2019-12-17T10_26_00_915[2] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140019121710250_20191217.102600.tif Pages: 4

   

Sagsnr.:

1504

Afsender:

Realkredit Danmark

Sagstitel:

Regnskab 2019

Dokumenttitel:

Dagens post fra MFP1 Batch:_BATCH_RKACADRESCAN01_2020-01-09T09_41_01_094[1] SEP. barcode:PROSCANDID:OU1192; OrigFile: SPR140020010909371_20200109.094100.tif Pages: 3

   

Sagsnr.:

1511

Afsender:

Nyt Syn Ringsted

Sagstitel:

Sct. Hansgade 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

angående flytning af skilt

   

Sagsnr.:

916

Afsender:

Tomas Nordkamp

Sagstitel:

Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning

Dokumenttitel:

Re: SV: Hej vi stemmer på foreslag nr mvh Tomas nordkamp signesvej 6

Indholdbeskrivelse:

Tomas Nordkamp, Signesvej 6 - Foretrækker forslag 1

   

Sagsnr.:

16770

Afsender:

Bringstrup-Sigersted Fællesråd

Sagstitel:

Temaudviklingspuljen 2020

Dokumenttitel:

Fwd: Ansøgning om midler fra Temaudviklingspuljen

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning og godkendelse Vetterslev Høm, Fastelavnsfest

   

Sagsnr.:

17292

Afsender:

Peter Vestergaard

Sagstitel:

Møllebjergvej 29, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Etablering af mindre kvæghold på Møllebjergvej 29, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Høringssvar fra Møllebjergvej 34

Sidst opdateret

21.01.2020