Postliste den 20. marts 2020

Sagsnr.: 1996
Afsender: Kim Bjerring
Sagstitel: Ottestrupvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: klagesag mod ottestrupvej 7 ,ringsted, ørslev
Indholdbeskrivelse: klageskema udfyldt
   
Sagsnr.: 92
Afsender: Mikkel Jon Hass
Sagstitel: Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Sagsnr.:17/12712 - Dok.nr.:70199/17 Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 1 - 28-05-2017
Indholdbeskrivelse: klageskema
   
Sagsnr.: 92
Afsender: Mikkel Jon Hass
Sagstitel: Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Sagsnr.:17/12712 - Dok.nr.:70199/17 Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 1 - 28-05-2017
Indholdbeskrivelse: klager informeret om status og manglende handling
   
Sagsnr.: 5555
Afsender: Brian Steen Rolighed
Sagstitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 3/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5556
Afsender: Brian Steen Rolighed
Sagstitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 3/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19330
Afsender: Carsten Bach
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Varsling for udbedring for fugt.
Indholdbeskrivelse: korrespondance mellem lejer og udlejer
   
Sagsnr.: 19330
Afsender: Michael Bartels
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vedr. Ottestrupvej 3
Indholdbeskrivelse: fremsendt varsling af lejer
   
Sagsnr.: 5557
Afsender: Morten Groot
Sagstitel: Torvet 2 ST TH, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: fra erhverv til bolig
   
Sagsnr.: 5255
Afsender: Vurderingsstyrelsen
Sagstitel: Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: CS0948345 - Afklaring af data vedrørende ejendommen 329-124015
Indholdbeskrivelse: Manuelt slettede hændelser
   
Sagsnr.: 5558
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Midlertidigt oplag af Skærver ved Havrebjergvej og Ømarksvej- renovering af jernbane
Dokumenttitel: Ansøgning om etablering af midlertidige skærvepladser_RFB-Banedanmark
   
Sagsnr.: 5331
Afsender: Mads Bojsen
Sagstitel: Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: VS: Kvittering fra Byg og Miljø
Indholdbeskrivelse: materiale vedhæftet
   
Sagsnr.: 19330
Afsender: Søren Garde Rådgivning A/S
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Vedr. Ottestrupvej 3 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: fra jens rådgiver handleplan
   
Sagsnr.: 12619
Afsender: Carina Sveistrup
Sagstitel: Nordrup Vestervang 71, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nordrup Vestervang 71, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 3/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5255
Afsender: KMD
Sagstitel: Bjergbakken 1-23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: CS0950823 - 329-124015 Regulering af grundskyld
Indholdbeskrivelse: Oplysning fra KMD på korrektion af vurderingshændelserne.
   
Sagsnr.: 5559
Afsender: Volmer Rathmann Jahnsen og Kristian Søgård Henriksen
Sagstitel: spørgsmål og svar fra Århus Uni vedr madservice i 2018-2019
Dokumenttitel: Bachelorprojekt om konkurrence i forbindelse Madservice (Hurtigt at besvare) - Ringsted kommune
Indholdbeskrivelse: spørgmål og svar retur ved 2018 - 2019
   
Sagsnr.: 5563
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Græsgangen 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=44b9420a9a824db89f2249e23c786fe4]
   
Sagsnr.: 17637
Afsender: Rune Bech Abrahamsen
Sagstitel: Lillevang 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Sagsnr.:19/20811 - Dok.nr.:151777/19 Udnyttelse af 1. sal: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 12/9/2019
Indholdbeskrivelse: henvendelse fra nabo
   
Sagsnr.: 12365
Afsender: Henrik Steenfeldt Andersen
Sagstitel: Smålodsvej 20C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Smålodsvej 20C, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 5 - 3/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7889
Afsender: Franck Miljø- & Geoteknik AS
Sagstitel: Køgevej 28 - 30, Vibevej 3-5 og Ørnevej 2
Dokumenttitel: Udkast til §8 tilladelse til ændret arealanvendelse Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Kommentarer fra Rådgiver
   
Sagsnr.: 5575
Afsender: Morten Skovsgaard
Sagstitel: Køgevej 156, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Endelig rapport (nr. 1), Ringsted - 329, køgevej 156
   
Sagsnr.: 14720
Afsender: Niels Svennevig
Sagstitel: Nordrupvej 78, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: vedr sag 19/14720
Indholdbeskrivelse: bemærkning fra nabo
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: Gråkjær A/S
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Udkast til miljøgodkendelse på Haslevvej 423
Indholdbeskrivelse: Rettet miljøkonsekvensrapport
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: Gråkjær A/S
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Eskildstrup
Indholdbeskrivelse: Rettet miljøkonsekvensrapport 2
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: Gråkjær A/S
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Beredskabsplan
   
Sagsnr.: 4888
Afsender: HedeDanmark
Sagstitel: Farendløse Enghave 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Miljøtilladelse - Farendløse Enghave 7
Indholdbeskrivelse: svar fra grundvand er baseret på denne mail - som kom først
   
Sagsnr.: 5589
Afsender: Bioman ApS
Sagstitel: Englerupvej 66, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Anmeldelse om levering og udspredning af afgasset biomasse, Affald til jord bekendgørelsen(Slambekendtgørelsen) Bilag 1 pkt. G, cvr. 74293255, Peter Tue Christensen
   
Sagsnr.: 5590
Afsender: Fensmark Miljø ApS - Anke
Sagstitel: Eskildstrupvej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Eskildstrupvej 2, 4100 Ringsted: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 3/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5591
Afsender: FMT A/S
Sagstitel: Skovvej 99, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Levering af biogødning til landmand - Jesper Petersen
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: Husdyrgodkendelse.dk
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Husdyrgodkendelse.dk - Skema 208945 er genindsendt fra supplerende
   
Sagsnr.: 7172
Afsender: Husdyrgodkendelse.dk
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skema_208945 version 6.pdf
   
Sagsnr.: 5590
Afsender: Fensmark Miljø ApS - Anke
Sagstitel: Eskildstrupvej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Eskildstrupvej 2, 4100 Ringsted: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 2 - 3/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 439
Afsender: Maria Venø Jakobsen
Sagstitel: Brentebjergvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nyt hus, Brentebjergvej 24, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 3/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2474
Afsender: Anne Møller
Sagstitel: Henvendelse om mulighed for at etablere møbelværksted på Rusgårds Bakke 76 i Vigersted.
Dokumenttitel: Fw: SV: Mulighed for erhverv på privatadresse
Indholdbeskrivelse: Detaljeret beskrivelse af ønsket håndværksvirksomhed på adressen
   
Sagsnr.: 5598
Afsender: Christian Olsen
Sagstitel: Acacievej 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Acacievej 4, 4100 RIngsted
Indholdbeskrivelse: ansøger sender en servitut
   
Sagsnr.: 5600
Afsender: Anders Martinius Juel Hansen
Sagstitel: Bymarken 16, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Bymarken 16 - Skur.: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 3/20/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

23.03.2020