Postliste den 21. april 2020

Sagsnr.: 154
Afsender: Lars Frederik Berndt
Sagstitel: Sommersjov 2020, aktiviteter for børn og unge i sommerferien
Dokumenttitel: Vrange skov meddeler at de gerne vil deltage i aktiviteterne omkring Sommersjov.
   
Sagsnr.: 4322
Afsender: Rasmus Dohn Hvass
Sagstitel: Dronningensgade 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dronningensgade 17, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 4/21/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6660
Afsender: Mette Rasmussen
Sagstitel: PdD studerende Mette Rasmussen ønsker svar på spørgsmål vedr. dagpengemodtagere
Dokumenttitel: Såørgsmål vedr. forskningsprojekt om sagsbehandlernes betydning
   
Sagsnr.: 271
Afsender: Enhedslisten
Sagstitel: Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier 2020
Dokumenttitel: Skema fra Enhedslisten
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Robert Jensen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 15 - 4/21/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6664
Afsender: Anders Vilhelm Brüel
Sagstitel: Adamshøjvej 37, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Adamshøj boliger i jagthytte: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/21/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 16438
Afsender: Kasper Dreyer Pedersen
Sagstitel: Haslevvej 162, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haslevvej 162, 4100 Ringsted, nedrivningstill.: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 4 - 4/21/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Red Barnet Ringsted
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Red Barnet Ringsted ansøgning §18 tilskud
   
Sagsnr.: 154
Afsender: Ringsted Ro- og Kajakklub
Sagstitel: Sommersjov 2020, aktiviteter for børn og unge i sommerferien
Dokumenttitel: Ringsted Ro- og Kajakklub meddeler at de gerne vil deltage i aktiviteterne omkring Sommersjov.
   
Sagsnr.: 5887
Afsender: Taksationskommissionen i Vestsjælland
Sagstitel: Ellehøj 14, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: TK 3/2020
   
Sagsnr.: 6682
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: NOVANA Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: VS: Mail
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Red Barnet Ringsted
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Red Barnet Ringsted aktivitets beskrivelse
   
Sagsnr.: 19108
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Godsbanevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2019-54558.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 6700
Afsender: Thomas Sindal Bech
Sagstitel: Tolstrupvej 23A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Indretning af boliger i Østfløjen: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 4/21/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1489
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Dyssegårdsvej 29, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2020-51055.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 6712
Afsender: SØNDERSØ ENERGI A/S
Sagstitel: Farendløsevej 35, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Farendløsevej 35, 4100 Ringsted: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 4/21/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6713
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Miljøstyrelsens vejledning for kommunernes kildeopsporing af miljøfarlige forurenende stoffer
Dokumenttitel: VS: Miljøstyrelsens vejledning for kommunernes kildeopsporing af miljøfarlige forurenende stoffer
   
Sagsnr.: 6714
Afsender: Rasmus Dohn Hvass
Sagstitel: Dronningensgade 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dronningensgade 17, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/21/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8699
Afsender: Halil Yildiz
Sagstitel: Fluebæksvej 162, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fluebæksvej 150, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 4/21/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

22.04.2020