Postliste den 21. februar 2020

Sagsnr.: 4003
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Garantistillelse for lån i Ringsted Forsyning A/S vedr. anlægsarbejder i 2019
Dokumenttitel: SV: Optagelse af lån Ringsted Forsyninger
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3957
Afsender: Bettina Hedegaard Petersen
Sagstitel: Behandling af resterende låneramme 2019
Dokumenttitel: Låneforslag nr. 202051969-F - Containere til affaldsordning: 1.347.092 DKK - Låneforslag
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3957
Afsender: Bettina Hedegaard Petersen
Sagstitel: Behandling af resterende låneramme 2019
Dokumenttitel: Låneforslag nr. 202051970-F - Låneramme 2019: 34.132.112 DKK - Låneforslag
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 2975
Afsender: Jørgen Billing
Sagstitel: Nørregade 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: supplerende materiale
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4028
Afsender: Syd- og Sønderjyllands Politi
Sagstitel: Tilladelse til kørsel med særtransport fra Kobbervej 2 -> Kærup Industrivej -> Kærup Parkvej -> Østre Ringvej (rute 14)
Dokumenttitel: VS: Høring - 3300-50161-02799-20 - Ringsted - Gedser - 128 T
Indholdbeskrivelse: Syd- og Sønderjyllands Politi søger om tilladelse til kørsel med særtransport
   
Sagsnr.: 1065
Afsender: Arbejdstilsynet
Sagstitel: Arbejdstilsynet 2020
Dokumenttitel: SmileyBrev
Indholdbeskrivelse: Vestervejs Skole 19. feb
   
Sagsnr.: 829
Afsender: DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL
Sagstitel: Teater 2020 offentlige forestillinger - børne og familieteater
Dokumenttitel: Bestilling af gadeteater til Ringstednatten
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 3931
Afsender: Jens Holm DR
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt fra DR i kreditkortholdere
Dokumenttitel: anmodning om flere oplysninger
Indholdbeskrivelse: Fornyet henvendelse fra DR om yderligere oplysninger. Denne gang med liste over transaktioner
   
Sagsnr.: 20333
Afsender: LLO Næstved
Sagstitel: Kildemarken 105, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Rapport og Høringsbrev
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4038
Afsender: Claus Mylting
Sagstitel: Manglende afmæarkning på Anlægsvej
Dokumenttitel: VS: Bump på Anlægsvej
Indholdbeskrivelse: Claus Mylting henvender sig omkring manglende afmærkning af bumpene på Anlægsvej
   
Sagsnr.: 19690
Afsender: Torben Bremer Nyvang Henriksen
Sagstitel: Kværkebyvej 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fwd: Kværkebyvej 6, Ringsted
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4041
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 21792
Afsender: Michael Tedaldi Lohse
Sagstitel: Tinvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: svar fra brand
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 1033
Afsender: Trine Kingo
Sagstitel: Birkevej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: teknisk erklæring
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 2997
Afsender: Bjarne Madsen
Sagstitel: Nonnedalen 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sender: Nonnedalen 5
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4038
Afsender: Claus Mylting
Sagstitel: Manglende afmæarkning på Anlægsvej
Dokumenttitel: SV: Bump på Anlægsvej
Indholdbeskrivelse: Claus Mylting takker for hurtigt svar
   
Sagsnr.: 4046
Afsender: Wojciech Iwanczuk
Sagstitel: Søgning med metaldetektor på kommunale og private marker matr. nr. 6h og 7a høm by, Høm
Dokumenttitel: Ansøgning
Indholdbeskrivelse: Wojciech Iwanczuk søger om tilladelse til at søge med metaldetektor på kommunale og privat mark arealer.
   
Sagsnr.: 4047
Afsender: Jan
Sagstitel: Sorøvej 89, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Telefonbesked
Indholdbeskrivelse: Lys om natten
   
Sagsnr.: 1996
Afsender: Borgerrådgiveren
Sagstitel: Ottestrupvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kim Bjerring
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 1715
Afsender: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Sagstitel: Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
Dokumenttitel: Pulje til nedbringelse af sygefravær på ældreområdet_Ansøgning til Ringsted
Indholdbeskrivelse: 1. udkast til ansøgning fra BDO
   
Sagsnr.: 1518
Afsender: Kirkens Korshær
Sagstitel: Aftale med Kirkens Korshær vedr. tilskud til varmestue
Dokumenttitel: VS: Samarbejdsaftale med Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4057
Afsender: Mogens Frøslev Frandsen
Sagstitel: Aktindsigt vedrørende Jystrup Bygade 1 og 7 - sager om bådbroer
Dokumenttitel: Vedr. . høring om tilsynsnotat og flyfotogennemgang /Bygaden 7, 4174 Jystrup
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 2532
Afsender: John-Erik Noer
Sagstitel: Præstelunden 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Præstelunden 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 2/21/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1157
Afsender: Jens Peter Rasmussen
Sagstitel: vandløb - Suså - vandløbsregulering - afværgegrøfter ved Vetterslev
Dokumenttitel: Høring og fremme af vandløbsreguleringsprojekt - Vetterslev - Yderligere information ønskes
Indholdbeskrivelse: bemærkninger fra Jens Peter Rasmussen
   
Sagsnr.: 4064
Afsender: Jørn Clausen Midtgaard
Sagstitel: Lavetten 21, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lavetten 21, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/22/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4073
Afsender: Anne Zacho Møller
Sagstitel: Rusgårds Bakke 76, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Erhverv kategorisering og brandsikring: Plansager, indsendelse nr. 1 - 2/22/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 396
Afsender: Sarfaraz Nawaz Yasin
Sagstitel: Nonnedalen 45, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nonnedalen 45, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 2/22/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4074
Afsender: Jakob Andersen
Sagstitel: Kæret 15, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skur: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   

Sidst opdateret

24.02.2020