Postliste den 22. april 2020

Sagsnr.: 19330
Afsender: Carsten Bach
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fwd: Opfølgning på mails
Indholdbeskrivelse: klager til nævnenes hus
   
Sagsnr.: 19330
Afsender: Carsten Bach
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Varsling for udbedring for fugt.
Indholdbeskrivelse: maildialog mellem lejer og udlejer
   
Sagsnr.: 19330
Afsender: Carsten Bach
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Varsling for udbedring for fugt.
Indholdbeskrivelse: maildialog mellem lejer og udlejer
   
Sagsnr.: 3250
Afsender: IST
Sagstitel: Aktindsigt vedr. køb af nyt daginstitutionssystem
Dokumenttitel: svar på høring i forbindelse med aktindsigt
Indholdbeskrivelse: fra IST
   
Sagsnr.: 6715
Afsender: Halil Yildiz
Sagstitel: Fluebæksvej 162, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Carport: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 4/22/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6716
Afsender: Dines Jørgensen & CO A/S
Sagstitel: Udledningstilladelse fra regnvandsbassin - fra Langagerområde til Benløse Bæk
Dokumenttitel: Udstykning Langagergård i Ringsted
Indholdbeskrivelse: henvendelse fra rådgiver forsyningen, forud for ansøgning
   
Sagsnr.: 6718
Afsender: Jette Nielsen og Henrik Christensen
Sagstitel: Gyrstingevej 67, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Klagebrev Ringsted Kom.pdf
   
Sagsnr.: 1367
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Mortenstrupvej 31, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: U2020-50927.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 17829
Afsender: FOF Syd- og Vestsjælland
Sagstitel: Voksenundervisning, aftenskoler, generel info og afgørelser
Dokumenttitel: FOF sender henvendelse om aftenskolernes situation
Indholdbeskrivelse: Henviser til Hyrdebrev og Bekendtgørelse
   
Sagsnr.: 6721
Afsender: Frederikssund Kommune
Sagstitel: Håndtering af al buskørsel i Ringsted Kommune
Dokumenttitel: Sådan håndterer Frederikssund opgaven
   
Sagsnr.: 4048
Afsender: Undervisningsministeriet
Sagstitel: Orientering om minimumsnormeringer
Dokumenttitel: Projekt 142258 Pulje til normeringer i daginstitutioner, 2020 - Ringsted
Indholdbeskrivelse: Brev fra undervisningsministeriet vedr. tilsagn
   
Sagsnr.: 14892
Afsender: Tina Sørensen
Sagstitel: Haslevvej 58, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sv: Sagsnr.:19/14892 - Dok.nr.:112631/19 Afgørelse
   
Sagsnr.: 2704
Afsender: Museum Vestsjælland
Sagstitel: Holbækvej 117, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Lille Svenstrup - Vil du se mailen igennem
Indholdbeskrivelse: Museet enig i tilbagemelding til Lille Svenstrup Gods vedr. revideret projekt (opstalter). Vi får detaljeret projekt til kommentering senere.
   
Sagsnr.: 5565
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Havemøllevej 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Tilsynsnotat Havemøllevej 39
   
Sagsnr.: 1414
Afsender: Peter Larsen
Sagstitel: Havemarksvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Havemarksvej 31, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 4/22/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3130
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=d197e364e53a444c87b497bf5b462aff]
Indholdbeskrivelse: tilbagesendt - pkt 4.1.2, besvarelse skal ændres til Nej fra kommunen
   
Sagsnr.: 5488
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Græsgangen 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=68835d38a7f648b8b3bc0f76cc8eb586]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK godkendt
   
Sagsnr.: 4633
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Bakkegårdsvej 52, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=54630da2e3354dba9da07a39ec73e2d7]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK godkendt
   
Sagsnr.: 5232
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Karsebæksvej 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=9271855b84c24f82bca119161bddd1db]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK godkendt
   
Sagsnr.: 6740
Afsender: Fensmark Miljø ApS - Anke
Sagstitel: Skeevej 61, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Skeevej 61, 4370 Store Merløse: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 4/22/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1502
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Køgevej 136, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=5f623445fc1941c1ba523d3169fe7a70]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK godkendt
   
Sagsnr.: 5563
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Benløse By 50, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=2d3252570c9d45538d740d551303d932]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK godkendt
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=d7065ed61f7a4fd883040f3aba166425]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK godkendt - se dokumenter 26 + 27
   
Sagsnr.: 18885
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Allindemaglevej 84, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Registreringsmeddelelse U2020-53531 - ID100150246.pdf
Indholdbeskrivelse: Approbation
   
Sagsnr.: 4219
Afsender: Evida
Sagstitel: Konvertering fra individuel gasforsyning til fjernvarme i Søndervang - etape 2
Dokumenttitel: Høringssvar, justeret projektforslag fra Ringsted Forsyning
Indholdbeskrivelse: Evida sender supplerende bemærkninger til projektforslag for konvertering af gasforsyning til fjernvarme i Søndervang.
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: Sv: Anmodning om udtalelse om gennemført forundersøgelse - vandområde o8357_y - Vigersdal Å Vandløbsrestaurering - MST-3022-00291 (MST Id nr.: 917975)
Indholdbeskrivelse: spørgsmål fra mst
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: Udtalelse om gennemført forundersøgelse af Vigersdal Å (MST Id nr.: 968154)
Indholdbeskrivelse: Udtalelse fra MST
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: Afgørelse - udskiftning af vikrmidler på vandområde o8357_y (MST Id nr.: 971562)
Indholdbeskrivelse: fra mst
   
Sagsnr.: 5433
Afsender: Møns Erntreprenørfirma A/S
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - realisering - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: SV: Orientering om vilkår som følge af §3, vedr. Vigersdal Å
Indholdbeskrivelse: Møns trækker sig fra opgaven, grundet ændret tidsramme
   
Sagsnr.: 6863
Afsender: Carl Boisen Thøgersen
Sagstitel: Høtoftevej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Høtoftevej 11, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 2 - 4/22/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: Læst: Anmodning om udbetaling, vedr. forundersøgelse af vandløbsrestaurering i vandområde o8357_y i Vigersdal Å
Indholdbeskrivelse: anmodning er læst af fst
   
Sagsnr.: 6759
Afsender: Malene H. Christensen
Sagstitel: Lån af lystanlægget til afvikling af yoga.
Dokumenttitel: Yogaundervisning i Anlægget i Ringsted
Indholdbeskrivelse: Forespørgelse om yogaundervisning i anlægget
   
Sagsnr.: 4415
Afsender: BDO
Sagstitel: Revision af regnskabet for 2018
Dokumenttitel: svar fra BDO om RK skal gøre yderligere
Indholdbeskrivelse: spørgsmål om kvittering til miniteriet
   
Sagsnr.: 1755
Afsender: Erly Pedersen
Sagstitel: Udlån af areal ved Klostermarks kirken til krolfbaner
Dokumenttitel: Udendørs idrætsaktiviteter - Ringsted Seniorkrolf
Indholdbeskrivelse: Erly Pedersen søger om tilladelse til udvidet træningstid for at tilgodese alle medlemmer kan spille i corona perioden.
   
Sagsnr.: 19352
Afsender: Jens Erik Jensen
Sagstitel: Henvendelse til Ringsted Byråd vedr. Ringsted Å-dal
Dokumenttitel: Ny henvendelse

Sidst opdateret

23.04.2020