Postliste den 22. januar 2020

Sagsnr.:

1553

Afsender:

Rambøll Danmark A/S

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Hans Ladegård Morritsson belægning på Torvet

Dokumenttitel:

Svar fra rådgiver vedr friktion på Torvet

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

CH Byg A/S

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ringsted svømmehal - Opfølgning på møde

Indholdbeskrivelse:

økonomi ifht at flytte etaper 3 til 2021

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

CH Byg A/S

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Registrering Ringsted svømmehal

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

CH Byg A/S

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Teknisk mangelgennemgang d. 27-12-19

Indholdbeskrivelse:

Svar fra entreprenør

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

CH Byg A/S

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ringsted Svømmehal, faktura til godkendelse

   

Sagsnr.:

3243

Afsender:

Lundhuset ApS

Sagstitel:

Nonnedalen 37, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nonnedalen 37, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 6 - 1/22/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

Hundsbæk & Henriksen A/S

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Spuling af afløb - Ringsted svømmehal

   

Sagsnr.:

8340

Afsender:

Lyngkilde

Sagstitel:

178 - Renovering af fortov samt etablering af parkeringslommer - Sct. Hansgade

Dokumenttitel:

Tidsplan 20-01-2020

   

Sagsnr.:

8340

Afsender:

Ringsted Forsyning

Sagstitel:

178 - Renovering af fortov samt etablering af parkeringslommer - Sct. Hansgade

Dokumenttitel:

(50)3.01 Projekteret kloak

   

Sagsnr.:

1496

Afsender:

Bonnesen Advokater

Sagstitel:

Ventilation Byskovskolen, afd. Asgård

Dokumenttitel:

Ref. 62370 - Dansk Klima Service - Ringsted Kommune - Asgård Skole - Ringsted Kommune.PDF

Indholdbeskrivelse:

Skriftlig henvendelse fra Dansk Klima Service' advokat ifm. nedstyrtet ventilationsanlæg.

   

Sagsnr.:

1659

Afsender:

Leif Andersen

Sagstitel:

Skeevej 87, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

JSP4345 Stestrupvej 237, 4370 Store Merløse: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 1/22/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1553

Afsender:

Bent Vangsøe Natursten A/S

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Hans Ladegård Morritsson belægning på Torvet

Dokumenttitel:

Svar fra Vangsøe Belægning på Torvet i Ringsted

   

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Byggeprojekt.dk

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse

   

Sagsnr.:

1496

Afsender:

Bonnesen Advokater

Sagstitel:

Ventilation Byskovskolen, afd. Asgård

Dokumenttitel:

Svar: Erstatning mv. i forbindelse med ventilationsanlæg som er faldet ned [KR-1054557] - Brev til kommunens advokat.PDF

Indholdbeskrivelse:

Dansk Klima Service' advokat svarer på Ringsted Kommunes respons på oprindeligt brev.

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

Stefan Rubin

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ringsted svømmehal - Skabe i babyomklædning

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

CH Byg A/S

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Teknisk mangelgennemgang etape 1.1 Ringsted svømmehal

Indholdbeskrivelse:

El til skabe

   

Sagsnr.:

1496

Afsender:

Dansk Klimaservice

Sagstitel:

Ventilation Byskovskolen, afd. Asgård

Dokumenttitel:

Airmaster anlæg, Benløse Skole, afdeling Askov

Indholdbeskrivelse:

Dansk Klima Service svarer på udkast til forligsaftale.

   

Sagsnr.:

21446

Afsender:

Lars John Jensen

Sagstitel:

Vrangehuse 20, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vrangehuse 20, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 3 - 1/22/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1681

Afsender:

Eric Leonhard

Sagstitel:

Farendløsevej 54b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

henvendelse om oplag af affald

   

Sagsnr.:

95

Afsender:

Hans Peder Garth-Grüner

Sagstitel:

Vandløbsvedligeholdelse 2020

Dokumenttitel:

Ringsted Å: træer og grene

Indholdbeskrivelse:

Henv.fra Hans Peder Garth-Grüner + kvitt.

   

Sagsnr.:

3464

Afsender:

FOF Syd- og Vestsjælland

Sagstitel:

Samråd for den folkeoplysende voksenundervisning i Ringsted Kommune fra 2018

Dokumenttitel:

Forslag til afholdelse af Samrådsmøde i uge 6 2020.

Indholdbeskrivelse:

Sabine og Bente opfordrer til Samrådsmøde.

   

Sagsnr.:

24884

Afsender:

Red Barnet Ringsted

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018

Dokumenttitel:

Red Barnet dokumentation

   

Sagsnr.:

18234

Afsender:

Lærdansk Ringsted

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020

Dokumenttitel:

Lærdansk Ringsted Ansøgning §18

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

CH Byg A/S

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ringsted Svømmehal. opmærkning af nyt afløb.

   

Sagsnr.:

7708

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 1/22/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

3576

Afsender:

AffaldPlus

Sagstitel:

Indsamlingsordning for klinisk risikoaffald, kundenummer, adresser - informationsmateriale

Dokumenttitel:

Klinisk risikoaffald - 2. halvår 2019

Indholdbeskrivelse:

Opgørelse fra AffaldPlus

   

Sagsnr.:

15625

Afsender:

LM Huse A/S

Sagstitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Orientering om supplerende materiale

Indholdbeskrivelse:

Ønsker partshøring udført hurtigst muligt, men mangler fortsat ingeniørprojektet

   

Sagsnr.:

12778

Afsender:

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagstitel:

Industriparken 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Svar fra Beredskab vedr. nyt Ibrugtagningstilsyn - Industriparken 17

Indholdbeskrivelse:

Ønsker formøde med kommunen

   

Sagsnr.:

1716

Afsender:

Haveforeningen Balstrupvænge

Sagstitel:

Parkeringsbestemmelser i kolonihaveforeningen Balstrupvænge

Dokumenttitel:

Parkering i kolonihaver

Indholdbeskrivelse:

Formand Mogens Nielsen spøger til brug af parkeringsbekendtgørelsens bestemmelser i kolonihaveforeningen.

   

Sagsnr.:

1206

Afsender:

Sandkjær

Sagstitel:

Arsenalet 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Spørgsmål til krav om lydreduktion i boligeren

Indholdbeskrivelse:

Lydkrav i boligerene i forhold til lokalplan

   

Sagsnr.:

13386

Afsender:

Adserballe & Knudsen A/S

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Orientering om, at sagen kan forblive

Indholdbeskrivelse:

Jf. aftale med Jeanne Skelmose - orientering til Marie Lundberg Hansen

   

Sagsnr.:

22943

Afsender:

Morten Westergaard

Sagstitel:

Vibevej 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vibevej 8, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 2 - 1/22/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17407

Afsender:

Kullegaard

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Orientering om fremsendt materiale via B&M

Indholdbeskrivelse:

Alt materiale skulle være uploaded

   

Sagsnr.:

22944

Afsender:

Morten Westergaard

Sagstitel:

Vibevej 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vibevej 8, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 2 - 1/22/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

15625

Afsender:

LM Huse A/S

Sagstitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 5 - 1/22/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1717

Afsender:

AffaldPlus

Sagstitel:

Klinisk risikoaffald - Apotekerordningen

Dokumenttitel:

Klinisk risikoaffald - priser og aftalegrundlag

Indholdbeskrivelse:

Mail fra AffaldPlus

   

Sagsnr.:

19344

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Kærup Industrivej 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Aktindsigt i byggetilladelse ønskes - Ringsted forsyning iht. Kloak

Indholdbeskrivelse:

Spørgsmål omkring måleblad samt afløbskoefficient i forhold til krav om tilbageholdelse af vand (manglende beregninger)

   

Sagsnr.:

15625

Afsender:

LM Huse A/S

Sagstitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ansøger ønsker snarlig partshøring

Indholdbeskrivelse:

Dialog omkring varmeforsyning og BT fra andre kommuner i forhold til varme fra køleinstallationer. Meddelt at forholdet MIN skal indskrives i BBR (telefonisk)

   

Sagsnr.:

1136

Afsender:

Jan Møller

Sagstitel:

Haslevvej 254, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Isolering af stuehus.

   

Sagsnr.:

1723

Afsender:

Birte Boelt

Sagstitel:

Kildevej 16, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: BBR - ændringer for Kildevej 16

   

Sagsnr.:

6390

Afsender:

Jesper Kristian Westh Olsen

Sagstitel:

Ellehøj 39, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ellehøj 39, 4100 Ringsted: Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger, indsendelse nr. 4 - 1/22/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

19661

Afsender:

Geo Partner A/S

Sagstitel:

Vandløb - krydsning af vandløb biogasledning DGD, ansøgning mm vedr. tilløb til Høm Lilleå, Høm Lilleå, Ågårdsløbet, Øllemose Bæk, Vongsbækken og Susåen

Dokumenttitel:

Tilladelse til krydsning med gasledning over rørlagt vandløb, Øllemose Bæk

Indholdbeskrivelse:

forepørsel om ændret krydsning af øllemose bæk

   

Sagsnr.:

14862

Afsender:

AffaldPlus

Sagstitel:

AffaldPlus - Ringsted Genbrugsplads - beholderværksted

Dokumenttitel:

Bestilling af materiel og klistermærker samt info om skader på 660 liters containere

Indholdbeskrivelse:

Mail fra beholderværksted på genbrugspladsen

   

Sagsnr.:

1744

Afsender:

Wojciech Iwanczuk

Sagstitel:

Bragesvej 18, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Søgning med metaldetektor

Indholdbeskrivelse:

Søger om tilladelse til at søge med metaldetektor på privat areal.

   

Sagsnr.:

16097

Afsender:

HedeDanmark A/S

Sagstitel:

Vandløb - Barmose Bæk - Reguleringssag

Dokumenttitel:

Hjelmsømaglevej, 70, RINGSTED

Indholdbeskrivelse:

indkaldelse opstart

   

Sagsnr.:

16097

Afsender:

Mikkel Kildskov Brogaard

Sagstitel:

Vandløb - Barmose Bæk - Reguleringssag

Dokumenttitel:

Re: Godkendelse af vandløbsregulering - Barmose Bæk st. 433-637 i Ringsted Kommune

Indholdbeskrivelse:

spørgsmål fra lodsejer vedr folden

   

Sagsnr.:

1744

Afsender:

Wojciech Iwanczuk

Sagstitel:

Bragesvej 18, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Permission

Indholdbeskrivelse:

Søger om tilladelse til at søge med metaldetektor på matr. nr. 31cq Ringsted Markjorder, privat areal.

   

Sagsnr.:

1634

Afsender:

Jan Jensen

Sagstitel:

Forespørgsel om søgning med metaldetektor på kommunal grund

Dokumenttitel:

Ansøgning om søgning metaldetektor

Indholdbeskrivelse:

Jan Jensen søger om tilladelse til søgning med metaldetektor på kommunale arealer Lystanlægget, kaserneområdet og dyrskuepladsen.

   

Sagsnr.:

14862

Afsender:

AffaldPlus

Sagstitel:

AffaldPlus - Ringsted Genbrugsplads - beholderværksted

Dokumenttitel:

Beholderværkstedets svar på mail om ødelagte containere

   

Sagsnr.:

14862

Afsender:

AffaldPlus

Sagstitel:

AffaldPlus - Ringsted Genbrugsplads - beholderværksted

Dokumenttitel:

Fra beholderværkstedet: antal tømninger af containere i okt-nov 2019

Indholdbeskrivelse:

Mail fra beholderværkstedet på genbrugspladsen

   

Sagsnr.:

1681

Afsender:

Eric Leonhard

Sagstitel:

Farendløsevej 54b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

klage over oplag af affald

   

Sagsnr.:

1681

Afsender:

Eric Leonhard

Sagstitel:

Farendløsevej 54b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

korrespondance med klager

   

Sagsnr.:

1761

Afsender:

Maj Gordon Pedersen

Sagstitel:

Holbækvej 173, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Holbækvej 173, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/22/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7676

Afsender:

KL

Sagstitel:

Uddannelsesgruppen . KKR

Dokumenttitel:

VS: Støtteerklæring fra RKSS formandskabet vedr. ny sundhedsadministrativ ud.._

   

Sagsnr.:

1531

Afsender:

Orla Johannsen

Sagstitel:

Ansøgning om dispensation fra NBL § 3 til rydning af krat i beskyttet mose, matr.nr. 6a Klosteret, Ringsted Jorder og 1pl Klosteret, Ringsted Jorder.

Dokumenttitel:

Ansøgning om dispensation §3 naturbeskyttelseslov

Sidst opdateret

23.01.2020