Postliste den 23. april 2020

Sagsnr.: 6715
Afsender: Halil Yildiz
Sagstitel: Fluebæksvej 162, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Carport: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 4/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8699
Afsender: Halil Yildiz
Sagstitel: Fluebæksvej 162, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fluebæksvej 150, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 5 - 4/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3130
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: 1903707 - Arealoverførsel mm. - matr.nr. 45b m.fl. Ringsted Markjorder
Indholdbeskrivelse: fra LSP - Sag sendt tilbage - nyt svar på 4.1.2 ønskes
   
Sagsnr.: 157
Afsender: RIF Herrefodbold
Sagstitel: Intern markedsføring under Kultur- og Fritidsudvalget
Dokumenttitel: RIF herrefodbold fremsender supplerende oplysninger til Veterankampen.
   
Sagsnr.: 3855
Afsender: Gitte Jakobsen
Sagstitel: Østre Søvej 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: - Snittegning2.pdf
Indholdbeskrivelse: Revideret snittegning
   
Sagsnr.: 3855
Afsender: Gitte Jakobsen
Sagstitel: Østre Søvej 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Vedr. Østre Søvej 18 - 7v Haraldsted By, Haraldsted
Indholdbeskrivelse: redegørelse fra borger
   
Sagsnr.: 3855
Afsender: Gitte Jakobsen
Sagstitel: Østre Søvej 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Østre Søvej 18
Indholdbeskrivelse: billeder fra borgers redegørelse
   
Sagsnr.: 12826
Afsender: MOE A/S
Sagstitel: Fælledvej - renovering af vej
Dokumenttitel: Fælledvej, Benløse - Udvidelse af kloak- og vejprojekt
Indholdbeskrivelse: Forespørgsel om analyser
   
Sagsnr.: 3130
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=b2d5bb6c5dc84be09db8f9cc05a846a8]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST - USK godkendt
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Nordrup Farendløse Lokalråd
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: Høringssvar fra Farendløselokalråd
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Lokalrådet Gyrstinge og Ørslevvester
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: Høringssvar fra Gyrstinge og Ørslevvester lokalråd
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Vita Faber og Klaus Petersen
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: Høringssvar fra Egemose
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Poul Hansen
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: Høringssvar fra Egemose
   
Sagsnr.: 5035
Afsender: Henrik Andersen
Sagstitel: Nonnedalen 34, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haveskur: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 4/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Rikke Karup
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: Høringssvar fra Egemose
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Mikala og Karsten Havndrup
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: Høringssvar vedr. Cykelsti Jystrup - Egemosevej
   
Sagsnr.: 6786
Afsender: G/F Kærup Park
Sagstitel: Klage over måger i Kærup Erhvervspark
Dokumenttitel: Re: SV: Gener ved måger i Kærup Erhvervspark
   
Sagsnr.: 6789
Afsender: AB Porte og døre ApS
Sagstitel: Haslevvej 58, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Aktivitet på Ringsted flyveplads 2019
   
Sagsnr.: 6787
Afsender: Sorø Kommune
Sagstitel: Solcelleanlæg i Sorø Kommunen - ansøgt primo 2020
Dokumenttitel: VS: Orientering om ansøgning af et solcelleanlæg i Sorø Kommune
Indholdbeskrivelse: Sorø Kommune sender ansøgning om solcelleanlæg til orientiering. Projektet ligger op ad Ringsted Kommune.
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Nordrup-Farendløse lokalråd
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: Høringssvar Farendløse
   
Sagsnr.: 6718
Afsender: Karina og Dennis de Fries
Sagstitel: Gyrstingevej 67, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Klage - se vedhæftet
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Landsbyforeningen for Jystrup og Omegn
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: Høringssvar egemose
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Anita Bertelsen
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: høring cykelstien egemosevej.
   
Sagsnr.: 4787
Afsender: TMS Ringsted A/S
Sagstitel: Henvendelse fra TMS Ringsted a/s vedr. eventuelt ny markedsføringsaftale 2020 samt plads til bespisning
Dokumenttitel: TMS Ringsted A/S markedsføringsansøgning gældende for perioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2023
   
Sagsnr.: 506
Afsender: Mikala og Karsten Havndrup
Sagstitel: 362 - Projektering af Cykelstier 2020
Dokumenttitel: forslag Cykelsti Jystrup - Egemosevej.
   
Sagsnr.: 12365
Afsender: Dines Jørgensen & CO A/S
Sagstitel: Smålodsvej 20C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: sag 19/12365
Indholdbeskrivelse: Spm. til sagen
   
Sagsnr.: 4787
Afsender: TMS Ringsted A/S
Sagstitel: Henvendelse fra TMS Ringsted a/s vedr. eventuelt ny markedsføringsaftale 2020 samt plads til bespisning
Dokumenttitel: Ansøgning Kommune 2020-2023(2).docx
   
Sagsnr.: 3917
Afsender: Camilla Nielsen-Englyst
Sagstitel: Hallingebjergvej 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Att. Louise Nielsen 20/3917
Indholdbeskrivelse: sup. materiale sendt frem
   
Sagsnr.: 6797
Afsender: Home Ringsted
Sagstitel: Harpeager 5, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: VS: Mail
   
Sagsnr.: 149
Afsender: Ditlevshøj Rideklub
Sagstitel: Ansøgninger om medlems- og/eller lokaletilskud fra foreningslivet 2020
Dokumenttitel: Ditlevshøj Rideklub fremsender timeopgørelser.
   
Sagsnr.: 149
Afsender: Improvis
Sagstitel: Ansøgninger om medlems- og/eller lokaletilskud fra foreningslivet 2020
Dokumenttitel: Improvis fremsender regnskab og beretning for 2019.
   
Sagsnr.: 6880
Afsender: Annette Andersen
Sagstitel: Nørregade 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ny ansøgning om fedtudskiller
   
Sagsnr.: 6816
Afsender: Dansk Miljørådgivning A/S
Sagstitel: Næstvedvej 15B og 15D, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Forespørgsel om §8 tilladelse efter jordforureningsloven
   
Sagsnr.: 95
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Vandløbsvedligeholdelse 2020
Dokumenttitel: NOVANA i Gyrstinge og Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: Besked fra MST om overvågning, og besked til MST om beskyttelsesområderne
   
Sagsnr.: 21597
Afsender: Social- og Indenrigsministeriet
Sagstitel: Tilsyn på social-, ældre- og sundhedsområdet i 2020
Dokumenttitel: Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.
   
Sagsnr.: 6822
Afsender: Morten Sørensen
Sagstitel: Gormsvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: plankeværk: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 4/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2977
Afsender: Social- og Indenrigsministeriet
Sagstitel: Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019
Dokumenttitel: Indberetning af kommunale parkeringsindtægter for 2019
Indholdbeskrivelse: Social og Indenrigsministeriet indberetning af kommunale parkeringsindtæger for 2019.
   
Sagsnr.: 6824
Afsender: Marianne Jensen
Sagstitel: Vrangehuse 20, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 4/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 13804
Afsender: Thomas Marholz Jensen
Sagstitel: Holbækvej 254, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Holbækvej 254, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 4/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 13804
Afsender: Thomas Marholz Jensen
Sagstitel: Holbækvej 254, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Holbækvej 254, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 4/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2834
Afsender: Mette Mouritzen
Sagstitel: Nørregade 23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Parthøring adresseændringer Nørregade 23-25
Indholdbeskrivelse: fra udlejer - rettelse af lejere

Sidst opdateret

24.04.2020