Postliste den 23. juni 2020

Sagsnr.:

9574

Afsender:

Sara Marie Dall Møller

Sagstitel:

Mortenstrupvej 77, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Bolig til forældre - Mortenstrupvej: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9575

Afsender:

Ringsted IF-badminton & DGI

Sagstitel:

Sommerferieaktiviteter 2020 - Corona

Dokumenttitel:

Ringsted IF-badminton & DGI meddeler at de gerne vil deltage i aktiviteterne omkring Sommersjov.

   

Sagsnr.:

9576

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Skeevej 40, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

SV: Skeevej 40

Indholdbeskrivelse:

Intet vandforbrug

   

Sagsnr.:

9586

Afsender:

Ellen og Erik Andersen

Sagstitel:

Trafikale udfordringer på hjørnet af Bondebjergvej og Gyrstinge Bygade

Dokumenttitel:

VS: Trafik udfordring på hjørnet af Bondebjergvej og Gyrstinge Bygade

Indholdbeskrivelse:

Ellen og Erik Andersen - Bondebjergvej 2, henvender sig omkring de trafikale udfordringer der er på hjørnet af Bondebjergvej og Gyrstinge Bygade

   

Sagsnr.:

9587

Afsender:

Bjørn Elsbjerg

Sagstitel:

Trafikale forhold på Næstvedvej, mellem Køgevej og Jernbanevej

Dokumenttitel:

VS: Hastighedsnedsættelse

Indholdbeskrivelse:

Bjørn Elsberg henvender sig omkring de trafikale udfordringer og farlige situationer på Næstvedvej og kommer med løsningsforslag

   

Sagsnr.:

773

Afsender:

Arne Zwisler Nygaard

Sagstitel:

Krogen 7, 4330 Hvalsø

Dokumenttitel:

Krogen 7, 4330 Hvalsø: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 2 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

18808

Afsender:

Arne Zwisler Nygaard

Sagstitel:

Krogen 20, 4330 Hvalsø

Dokumenttitel:

læskur: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 2 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

18808

Afsender:

Arne Zwisler Nygaard

Sagstitel:

Krogen 20, 4330 Hvalsø

Dokumenttitel:

læskur: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 3 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

18808

Afsender:

Arne Zwisler Nygaard

Sagstitel:

Krogen 20, 4330 Hvalsø

Dokumenttitel:

læskur: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 4 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8286

Afsender:

Christina Lund Hansen

Sagstitel:

Holbækvej 134A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Vedrørende jordbærbod på Holbækvej 136, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

telt bliver fjernet

   

Sagsnr.:

14209

Afsender:

Arne Zwisler Nygaard

Sagstitel:

Ålbækvej 17, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Ålbækvej 17, 4174 Jystrup Midtsj: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1010

Afsender:

VKST Husdyr og Miljø

Sagstitel:

Ågerupvej 104, 4140 Borup

Dokumenttitel:

Placering af gyllebeholdere - Svenstrup Gods

   

Sagsnr.:

1010

Afsender:

VKST Husdyr og Miljø

Sagstitel:

Ågerupvej 104, 4140 Borup

Dokumenttitel:

VS: Placering af gyllebeholdere - Svenstrup Gods

   

Sagsnr.:

9608

Afsender:

Meatery

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. område for udeservering ved Meatery

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

9609

Afsender:

Brdr. Hansen Entreprise

Sagstitel:

Havemøllevej 9, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kloakskitse Havemøllevej 9.pdf

   

Sagsnr.:

9610

Afsender:

HedeDanmark A/S

Sagstitel:

Nordrupvej 124, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

(SCHR2001) Levering af Biogødning

   

Sagsnr.:

5957

Afsender:

Lars Vang

Sagstitel:

Farligt vejsving v. Nordbakkeskolen

Dokumenttitel:

VS: Vejsving v. Nordbakkeskolen

Indholdbeskrivelse:

Lars spørger hvorfor der ikke er sket mere i sagen

   

Sagsnr.:

9245

Afsender:

Petersen & Johannessen I/S

Sagstitel:

Jordemodervej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Beholdere tilmeldt til kontrol

   

Sagsnr.:

13275

Afsender:

Arne Zwisler Nygaard

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj: Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger, indsendelse nr. 3 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8769

Afsender:

Iben-Rikke Frydensberg Nielsen

Sagstitel:

Skovbakken 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skovbakken 22, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

28801

Afsender:

Ida & Mads Nyholm

Sagstitel:

Udstykning 50 Søndervang, lokalplan 255

Dokumenttitel:

Indkørsel nr. 32, notat fra møde afholdt 23.06.2020

   

Sagsnr.:

9615

Afsender:

Brdr. Hansen Entreprise

Sagstitel:

Skovmarksvej 48, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdigmelding Skovmarksvej 48.pdf

   

Sagsnr.:

8286

Afsender:

Christina Lund Hansen

Sagstitel:

Holbækvej 134A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Vedrørende jordbærbod på Holbækvej 136, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

4185

Afsender:

Morten Skovsgaard

Sagstitel:

Bedstedvej 59, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Endelig rapport (nr. 1), Ringsted - 329, bedstedvej 59

Indholdbeskrivelse:

Ingen bemærkninger

   

Sagsnr.:

9042

Afsender:

Jørgen Sandberg

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. grundejerforening for Nonnedalen

Dokumenttitel:

Ny henvendelse

   

Sagsnr.:

1065

Afsender:

Arbejdstilsynet

Sagstitel:

Arbejdstilsynet 2020

Dokumenttitel:

Besøgsrapport Sneslev Landbørnehus

Indholdbeskrivelse:

22. juni, Grundtilsyn, Grøn smiley

   

Sagsnr.:

9623

Afsender:

Lizzie og Michael Møller

Sagstitel:

Høm Møllevejs trafikale situation

Dokumenttitel:

VS: Trafikbelastning på Høm Møllevej

Indholdbeskrivelse:

Lizzie og Michael Møller - Høm Møllevej 9, henvender sig omkring den trafikale situation på Høm Møllevej

   

Sagsnr.:

9623

Afsender:

Lizzie Skovgaard Møller

Sagstitel:

Høm Møllevejs trafikale situation

Dokumenttitel:

Fwd: Trafikbelastning på Høm Møllevej

Indholdbeskrivelse:

Lizzie efterspørger svar og melder, at Fibia har gravet fibernet ned i rabatten og at rabatten er ødelagt af samme gravearbejde.

   

Sagsnr.:

9624

Afsender:

Høgsbjerg Bolig

Sagstitel:

Jystrup Bygade 15, 4174 Jystrup

Dokumenttitel:

VS: Haster - Udtalelse om udstykning af grund i relation til ejendomsavancebeskatning - Jystrup Bygade 15, 4174 Jystrup

Indholdbeskrivelse:

VS: Haster - Udtalelse om udstykning af grund i relation til ejendomsavancebeskatning - Jystrup Bygade 15, 4174 Jystrup

   

Sagsnr.:

5384

Afsender:

Movia

Sagstitel:

Flextur - Kommunerapporter fra Movia 2020

Dokumenttitel:

Kommunerapport for perioden februar - april 2020

   

Sagsnr.:

9630

Afsender:

Søndersø Energi A/S

Sagstitel:

Skee-Tåstrupvej 10, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

Skee-Tåstrupvej 10, 4370 Store Merløse: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

13275

Afsender:

Arne Zwisler Nygaard

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj: Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger, indsendelse nr. 4 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9623

Afsender:

Lizzie Skovgaard Møller

Sagstitel:

Høm Møllevejs trafikale situation

Dokumenttitel:

Re: Trafikbelastning på Høm Møllevej

Indholdbeskrivelse:

Lizzie Møller spørger ind til trafikmålingerne på Høm Møllevej

   

Sagsnr.:

9646

Afsender:

M.L.C. Transport

Sagstitel:

Vetterslev Bygade 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vetterslev Bygade 19

Indholdbeskrivelse:

Spørger om tilladelse til oplag af container og materialer på del af kommunens grund.

   

Sagsnr.:

6365

Afsender:

Henrik Lind Hansen

Sagstitel:

Nygårdsvej 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Godkendelse af overdækning samt skur: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 6/23/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

24.06.2020